De browsers die u gebruikt wordt niet meer ondersteund.
Toegang via Windows XP met Internet Explorer 8 of lager wordt per 10 mei 2015 beëindigd.

Kijk hier voor meer informatie.

tekst browser
SNS Bank

Geef je mening

Het SNS Participatie Certificaat is in 3 series uitgegeven.

Serie 1 - juni 2002
Serie 2 - december 2002
Serie 3 - juni 2003

 

SNS Participatie Certificaten, serie 3

De SNS Participatie Certificaten serie 3 (uitgegeven in juni 2003) zijn op 1 februari 2013 in handen gekomen van de Nederlandse Staat. Hierdoor is aflossen zoals bij serie 1 en 2 niet mogelijk. Er loopt een procedure bij de Ondernemingskamer naar de hoogte van de schadeloosstelling voor de onteigening. Los daarvan hebben we in de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan naar de SNS Participatie Certificaten. In dat kader bieden we de voormalig houders van SNS Participatie Certificaten serie 3 een schadevergoeding.Algemeen

SNS Participatie Certificaten serie 3

Heb je in het verleden SNS Participatie Certificaten serie 3 (uitgegeven in juni 2003) gekocht? Op 1 februari 2013 zijn deze certificaten in handen gekomen van de Nederlandse staat. Hierdoor is aflossen zoals bij serie 1 en 2 niet mogelijk. Er loopt een procedure bij de Ondernemingskamer naar de hoogte van de schadeloosstelling voor de onteigening. Los daarvan heeft SNS Bank onderzocht of een eventuele schadevergoeding passend is.

Zorgvuldig onderzoek naar SNS Participatie Certificaten

SNS Bank heeft in afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan. Daarbij is ook gekeken of een eventuele schadevergoeding passend is. Uit het onderzoek blijkt dat klanten bij de aankoop onvoldoende op de hoogte waren van de kenmerken en risico’s van de SNS Participatie Certificaten. Wij bieden hier onze excuses voor aan en komen onze klanten graag tegemoet met een persoonlijke schadevergoeding. We hopen dat hiermee een einde komt aan een lange onzekere periode.

Uitgangspunten voor de schadevergoeding

Je krijgt een schadevergoeding gebaseerd op de nominale waarde van de SNS Participatie Certificaten (€ 100 per stuk). We zijn ervan uitgegaan dat je bij beter inzicht in de kenmerken en risico’s voor een minder risicovol product met een bijbehorende lagere rente had gekozen. Uit ons onderzoek is gebleken dat een Nederlandse staatsobligatie daarvoor het meest geschikt is. Daarom hebben we de rente op deze staatsobligatie als uitgangspunt voor de berekening van je schadevergoeding genomen.

Wat je schadevergoeding is en wat je moet doen om deze te kunnen ontvangen, lees je in de brief die we je hebben gestuurd op 11 juli 2013. Bij die brief vind je een uitgebreide toelichting en enkele rekenvoorbeelden.

Overleg over de schadevergoeding

We hebben tijdens ons onderzoek overleg gehad met Stichting Compensatie SNS Participatie Certificaten en de Stichting Obligatiehouders SNS. Het voorstel voor schadevergoeding hebben we aan beide belangengroepen voorgelegd. Zij steunen ons voorstel. Ook de Ombudsman Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft naar ons voorstel gekeken. Hij sluit zich hier ook bij aan.

Praktische vragen

Waarom worden de SNS Participatie Certificaten niet afgelost, net als bij serie 1 en serie 2?

De SNS Participatie Certificaten serie 3 zijn op 1 februari van dit jaar in handen gekomen van de Nederlandse Staat. Hierdoor is aflossen zoals bij serie 1 en 2 niet mogelijk. Er loopt een procedure bij de Ondernemingskamer naar de hoogte van de schadeloosstelling voor de onteigening.

Daarnaast is gekeken door SNS Bank naar een eventuele schadevergoeding voor het mogelijk onjuist handelen bij het aanbieden van de SNS Participatie Certificaten in 2003. Dit hebben we je in eerdere brieven laten weten.

Waarom wordt de rente van 5,16% verrekend met een lagere rente?

We zijn ervan uitgegaan dat je bij een beter inzicht in de kenmerken en risico’s van de SNS Participatie Certificaten voor belegging in een 10 jaars staatsobligatie met een lager risicoprofiel had gekozen. De rente op zo'n 10 jaars staatsobligatie was indertijd 3,66%.

Waarom hebben jullie als vergelijkingsproduct voor een Nederlandse staatsobligatie gekozen?

We hebben verschillende vergelijkbare producten onderzocht, bijvoorbeeld spaardeposito’s en spaarproducten. Uit ons onderzoek blijkt dat de kenmerken en risico’s van een Nederlandse staatsobligatie (10 jaar) het beste aansluiten. Daarom hebben we dit product gekozen als uitgangspunt voor de berekening van je schadevergoeding.

Hoe bepalen jullie de rente van een Nederlandse staatsobligatie? Waarom verschilt deze per aankoopdatum?

De rente van een Nederlandse staatsobligatie wordt dagelijks gepubliceerd. Bij het berekenen van jouw schadevergoeding is gekeken naar het rentepercentage van de staatsobligatie op het moment dat je de SNS Participatie Certificaten serie 3 wilde kopen. Omdat je jouw certificaten gekocht kan hebben in de periode van 2003 tot 2008 kan de vergelijkingsrente dus verschillen.

Betaalt SNS Bank de rente over het tiende jaar?

We hebben vanaf 2004 tot en met 2012 jaarlijks 5,16% rente betaald op de SNS Participatie Certificaten. Nu de certificaten door de nationalisatie van SNS REAAL in handen van de Nederlandse Staat zijn gekomen, is er geen rentebetaling over het tiende jaar. Dit nemen we mee in de berekening van je schadevergoeding. Voor de duidelijkheid: je krijgt dus het nominale bedrag terug met 10 jaar lang de rente van een Nederlandse staatsobligatie.

Houden jullie rekening met een latere aankoopdatum?

We houden rekening met de datum waarop je de SNS Participatie Certificaten hebt gekocht. Zo weten we hoeveel jaren je rente hebt ontvangen op de SNS Participatie Certificaten. Dit verrekenen we met de rente op een 10 jaar staatsobligatie.

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de schadevergoeding? Wat kan ik dan doen?

Als je niet akkoord gaat, ontvangt je geen schadevergoeding van SNS Bank. Wel houd je het recht op schadeloosstelling op grond van de procedure van de Ondernemingskamer. Meer informatie over deze procedure vind je in eerdere brieven van SNS Bank over dit onderwerp (februari en maart 2013). Ook heb je de mogelijkheid om naar de rechter te gaan. Voor verdere stappen adviseren we je contact op te nemen met een juridisch adviseur.

Wat gebeurt met mijn klacht bij SNS Bank, en/of bij het KiFiD en/of de procedure bij de Ondernemingskamer?

Als je een klacht bij SNS Bank of het KiFiD hebt ingediend en akkoord gaat met de schadevergoeding, eindigt daarmee ook je klachtprocedure.

Ga je akkoord met de schadevergoeding van SNS Bank? Dan komt jouw recht op schadeloosstelling dat volgt uit de procedure bij de Ondernemingskamer gedeeltelijk te vervallen. Alleen als blijkt dat deze schadeloosstelling hoger is dan de schadevergoeding van SNS Bank ontvang je alsnog het positieve verschil.

Op welke rekening wordt mijn schadevergoeding bijgeschreven?

In het antwoordformulier bij de brief die je van ons hebt ontvangen, kun je aangeven op welk rekeningnummer je jouw schadevergoeding wilt ontvangen. De schadevergoeding wordt standaard bijgeschreven op je beleggingsrekening (het beleggingsdepot). Als je het bedrag direct wilt laten overmaken naar je vaste tegenrekening, dan kun je dit op het antwoordformulier aangeven.

Wat moet ik doen als ik een nieuwe tegenrekening wil koppelen aan mijn beleggingsrekening?

Je kunt een nieuwe tegenrekening koppelen aan je beleggingsrekening. Hoe je dit kunt doen lees je hier.

Hoe kan ik mijn beleggingsrekening bij SNS Bank opheffen?

Je kunt je beleggingsrekening bij SNS Bank opheffen. Let op: voor het verwerken van deze wijziging hebben we enkele weken nodig.

Je wilt je beleggingsrekening opheffen Gebruik het formulier Opheffen SNS beleggingsrekening (per post)
Je bent jonger dan 18 jaar Vul samen met je wettelijke vertegenwoordiger het formulier Rekening opheffen in
Je bent nabestaande van de rekeninghouder Bel SNS Nabestaandendesk via 026 - 389 90 14

Ik heb SNS Participatie Certificaten gekregen door een erfenis of een schenking. Welke aankoopdatum wordt dan gehanteerd?

Wij gaan uit van de aankoopdatum van de koop door de persoon van wie je hebt geërfd of van wie je de certificaten hebt gekregen.

Schadevergoeding

Wanneer worden de SNS Participatie Certificaten afgelost?

We berekenen je persoonlijke schadevergoeding aan de hand van onderstaande uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn voor alle klanten gelijk.
1. Je ontvangt de nominale waarde van een SNS Participatie Certificaat (€ 100 per stuk).
2. Plus de rente op een Nederlandse staatsobligatie.
3. Min de door jou al ontvangen rente op je SNS Participatie Certificaten.

Bij het berekenen van je schadevergoeding is gekeken naar het rentepercentage van de staatsobligatie op het moment dat je de SNS Participatie Certificaten serie 3 kocht. Als je certificaten hebt bijgekocht, dan zijn we uitgegaan van de rente van het moment dat je hebt bijgekocht.

Algemene rekenvoorbeelden

In de onderstaande rekenvoorbeelden is de schadevergoeding berekend voor 1 SNS Participatie Certificaat. Let op: dit zijn algemene rekenvoorbeelden.

Voorbeeld 1: aankoopdatum 23 juni 2003

Nominaal bedrag van 1 SNS Participatie Certificaat € 100,00
Plus de rente die je had gekregen op 1 Nederlandse staatsobligatie (10 jaar x 3,66%) + € 36,60
Het totaal van 1 SNS Participatie Certificaat plus de rente op 1 Nederlandse staatsobligatie = € 136,60
Min de rente die je al hebt ontvangen op je SNS Participatie Certificaat (9 jaar x 5,16%) - € 46,44
Jouw schadevergoeding voor 1 SNS Participatie Certificaat bij aankoopdatum 23 juni 2003 = € 90,16

Voorbeeld 2: aankoopdatum 1 augustus 2005

Nominaal bedrag van 1 SNS Participatie Certificaat € 100,00
Plus de rente die je had gekregen op 1 Nederlandse staatsobligatie (7,89 jaar x 3,11%) + € 24,54
Het totaal van 1 SNS Participatie Certificaat plus de rente op 1 Nederlandse staatsobligatie = € 124,54
Min de rente die je al hebt ontvangen op je SNS Participatie Certificaat (6,89 jaar x 5,16%) - € 35,56
Jouw schadevergoeding voor 1 SNS Participatie Certificaat bij aankoopdatum 1 augustus 2005 = € 88,98

Contact

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met SNS Klantenservice via 030 - 633 30 01. Daarnaast kun je voor meer informatie terecht op de sites van de Stichting Compensatie SNS Participatie Certificaten en Stichting Obligatiehouders SNS.