Welkom bij de Raad van Toekomst

Tien jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar adviseren SNS 1 jaar lang over onderwerpen die hen bezighouden. Zij vormen samen de Raad van Toekomst. Op die manier krijgt de nieuwe generatie een stem in het beleid en de organisatie van de bank.

Als nieuw adviesorgaan wordt de Raad van Toekomst op verschillende manieren betrokken bij het beleid en de bedrijfsvoering van SNS. Zo schuift de Raad aan bij bijeenkomsten van het managementteam en heeft het de vrijheid om zelf thema’s aan te dragen om binnen de bank te bediscussiëren. Op 14 september ging de raad van start met het bepalen van een actieagenda voor het komend jaar.

Maak kennis met de Raad van Toekomst

Raad van Toekomst groepsfoto

v.l.n.r: Kelly, Bilal, Marlon, Justin, Maud, Sander, Rick, Xiara, Ted, Elijah

De leden van de Raad van Toekomst zijn zorgvuldig geselecteerd uit 250 aanmeldingen en zijn niet in dienst bij SNS. Ze vertellen zelf wie ze zijn, wat hen bezighoudt en hoe ze tegen geldzaken aankijken. Klik op de namen om hun profielen te lezen.

Brede samenstelling

De Raad van Toekomst heeft een brede samenstelling, waarin regio, leeftijd en opleidingstype van de leden zorgvuldig zijn afgewogen. Met leden uit onder meer Emmen, Arnhem, Den Haag en Tilburg is de regionale spreiding gewaarborgd. Ook zijn verschillende leeftijdscategorieën tussen 18 en 35 jaar gelijkmatig vertegenwoordigd. Qua opleidingsachtergrond variëren de leden van praktisch tot theoretisch en alles wat daartussen zit. De man-vrouwverhouding is 50/50.

Begeleiding vanuit SNS

SNS begeleidt de Raad van Toekomst door het plannen, voorbereiden en faciliteren van bijeenkomsten, het coachen van de leden en het communiceren over de bevindingen van de Raad. De dagelijkse aansturing is in handen van Michiel Kloosterman (projectmanager). Zonne Zeevalk (adviseur maatschappelijke impact) is inhoudelijk verantwoordelijk voor de Raad. Zij is ook aanspreekpunt voor externe partijen en media.

Michiel Kloosterman en Zonne Zeevalk

Michiel en Zonne

‘Honderd procent de toekomst’

Als bank willen we beter inzicht krijgen in wat er speelt onder jongvolwassenen, en hen een stem geven in het beleid van de bank. Waarom? Omdat jongvolwassenen de toekomst van Nederland zijn. En omdat zij door allerlei factoren belemmerd worden in hun groei. Wij willen samen met hen naar oplossingen zoeken. Zo maken we samen een sterker Nederland.

SNS-directeur Angela Eijlander hoopt dat andere organisaties het voorbeeld van de Raad van Toekomst zullen volgen: 'Jongvolwassenen vormen misschien twintig procent van de bevolking, ze hebben honderd procent de toekomst. Met de Raad van Toekomst geven we deze generatie bij SNS een plek aan tafel en betrekken we hen actief bij ons beleid. Hopelijk inspireren we andere bedrijven om hetzelfde te doen.'

Kom jij in onze Raad van Toekomst?

Kom jij in onze Raad van Toekomst?

Als lid krijg je de kans om jouw generatie een stem te geven in het bestuur en de organisatie van SNS.
Raad van Toekomst lanceert actieagenda

Raad van Toekomst lanceert actieagenda

Tijdens de kick-off op 14 september heeft de Raad 3 actiepunten bepaald voor het komend jaar.