De risico's van beleggen

Geld beleggen zonder risico? Dat bestaat niet. Beleggen kan meer opleveren dan sparen, zeker als je voor langere tijd belegt. Maar dat is deels de beloning voor het feit dat je belegging op korte termijn niet alleen meer, maar ook minder waard kan worden.

Beleg je of ga je beleggen, dan is het belangrijk dat je de risico’s van beleggen begrijpt en dat je weet hoe je er grip op krijgt.

Dit is het risico van beleggen

Wat is dat risico precies? Stel: je belegt geld in een beleggingsfonds. Dan koop je participaties in dat fonds tegen een bepaalde koers. De koers van het fonds wordt elke beursdag vastgesteld en kan schommelen, omhoog én omlaag.

Verkoop je je participaties op een moment dat de koers hoger is dan je aankoopkoers? En je houdt na aftrek van de kosten meer over dan je inleg? Dan maak je winst. Maar verkoop je de participaties wanneer de koers lager ligt dan je aankoopkoers? Dan raak je een deel van je inleg kwijt. Dat geldt ook als je belegt in aandelen of obligaties. Dat is het risico van beleggen.

Veelvoorkomende risico's van beleggen

De koersschommelingen van je beleggingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen bij de aandelen of obligaties waarin je belegt. Of waarin je beleggingsfonds belegt. Niet elke belegging heeft te maken met even heftige koersschommelingen. De risico’s verschillen per type belegging.

Veelvoorkomende risico’s van beleggen in aandelen

Als je belegt in aandelen, ben je voor een stukje ‘eigenaar’ van het bedrijf dat de aandelen uitgeeft. Het risico van je belegging wordt beïnvloed door:

1. Bedrijfsspecifieke risico's

Deze risico’s zijn kenmerkend voor één bedrijf. Zoals de kwaliteit van de werknemers en de effectiviteit van de strategie. Als die goed zijn, is dat goed voor de koers.

2. Sectorspecifieke risico's

Deze risico’s horen bij de sector waarin het bedrijf actief is. Hoe goed het bedrijf het ook doet, de resultaten worden beïnvloed door de ontwikkelingen in zijn sector.

De koers van aandelen van Philips worden bijvoorbeeld beïnvloed door ontwikkelingen in de sector gezondheidszorg. Als ziekenhuizen minder investeren in apparatuur, maken alle bedrijven die deze apparatuur produceren minder winst. Dus ook Philips.

3. Marktrisico's

Deze risico’s gelden voor bedrijven uit veel verschillende sectoren. Als de economische groei daalt, dalen ook de koersen van bijna alle aandelen. Ook als beleggers bang worden en hun aandelen verkopen, kunnen veel aandelen tijdelijk in waarde dalen. We zeggen dan dat het beurssentiment negatief is.

4. Valutarisico's

Beleg je in een aandeel met een koers in een andere valuta dan de euro, dan loop je valutarisico. Als de koers van de andere valuta daalt, dan daalt ook de waarde van je belegging omgerekend in euro’s.

Veelvoorkomende risico’s van beleggen in obligaties

Als je belegt in obligaties, leen je geld aan een overheid of bedrijf tegen een vaste rente. Het risico van je belegging wordt beïnvloed door:

1. Renterisico

Als de kapitaalmarktrente stijgt, dalen de koersen van veel bestaande obligaties. Andersom stijgen de koersen van veel obligaties als de kapitaalmarktrente daalt. Bij obligaties met een lange looptijd is dit effect sterker dan bij obligaties met een korte looptijd.

2. Kredietrisico

De overheid of onderneming die de obligatie uitgeeft, heeft een verplichting om rente te vergoeden en uiteindelijk de obligatie terug te betalen. Dreigt de overheid of onderneming daar niet aan te kunnen voldoen? Dan daalt de koers van de obligatie.

3. Valutarisico

Beleg je in een obligatie met een koers in een andere valuta dan de euro? Dan loop je valutarisico. Als de koers van de andere valuta daalt, dan daalt ook de waarde van je belegging omgerekend in euro’s.

Grip op de risico's

Je kunt niet zonder risico’s beleggen. Maar je kunt wel grip krijgen op de risico’s. Hoe dan? Wat werkt wel, en wat niet?

Spreid je beleggingen

Door je beleggingen te spreiden verminder je de risico’s. Je kunt je beleggingen spreiden over bijvoorbeeld:

  • Verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en spaargeld.
  • Als je belegt in aandelen over sectoren, landen, kleine en grote bedrijven.
  • Als je belegt in obligaties over landen en obligaties met verschillende looptijden.
  • Als je belegt in beleggingsfondsen over verschillende soorten fondsen. Zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen, microkredietfondsen en groenfondsen.

Een goede manier om spreiding te bereiken is beleggen in een van de ASN Duurzame Mixfondsen. Deze mixfondsen spreiden je risico’s over aandelen, obligaties, microkredieten en over verschillende bedrijven, overheden, sectoren en regio’s.

Beleggen voor een langere periode

Als je kijkt naar koersen over een korte periode dan gaan koersen omhoog en omlaag. Maar hoe langer je belegt, hoe groter de kans wordt dat de actuele koers hoger is dan je aankoopkoers. Het risico dat je een deel van je inleg kwijtraakt, wordt dan dus steeds kleiner.

Wees daarom geduldig. Beleg alleen met geld dat je voor een langere periode kunt missen. Zo voorkom je dat je beleggingen moet verkopen op een moment dat ze minder waard zijn dan wat je ervoor hebt betaald. Zorg ervoor dat je voor (on)voorziene uitgaven spaargeld achter de hand hebt.

Bekijk de SNS Doelplanner en krijg inzicht in de positieve effecten van beleggen op lange termijn.

Kies het risico dat bij je past

Hoe meer risico, hoe groter de kans op een hoger rendement. Hoe lager het risico hoe lager de kans op een hoger rendement. Wil je een laag risico, waarbij je ook een laag rendement kunt verwachten? Of een hoger risico en een hoger verwacht rendement? Je antwoord op deze vragen bepaalt je persoonlijke risicoprofiel. Dat bepaal je zelf.

Een hoger risico kan bij je passen als je:

  • geld voor langere tijd kunt missen, bijvoorbeeld 5 jaar of langer
  • het acceptabel vindt dat de waarde van je belegging in de tussentijd fors omhoog en omlaag kan gaan.

Een lager risico kan bij je passen als je:

  • geld voor een kortere periode kunt missen maar wel voor minimaal drie jaar
  • het belangrijk vindt dat de waarde van je belegging in de tussentijd niet te veel schommelt
  • nog maar weinig ervaring hebt met beleggen waardoor je de risico’s misschien nog niet goed kunt overzien.

Pas op: actief handelen geeft géén grip

Het lijkt logisch, als het nieuws over je belegging slecht is, verkoop je die snel voordat de koers daalt. Maar dat gaat helaas niet op. Mede dankzij alle moderne technologieën vertalen de beurzen nieuwe informatie heel snel naar een nieuwe koers. Als particuliere belegger kun je hier bijna onmogelijk op anticiperen.

Gebruik de risico-indicator

De risico-indicator is een handig hulpmiddel om de risico’s van beleggingsfondsen in te zien én te vergelijken. Met de risico-indicator kun je het risico van een beleggingsfonds inschatten. En vergelijk hiermee ook beleggingsfondsen van verschillende aanbieders met elkaar.

Voorbeeld risico-indicator:

Bij ons kun je kiezen uit 5 ASN Duurzame Mixfondsen. Per fonds staat de risico-indicator vermeld. In de te downloaden Essentiële beleggersinformatie (Ebi) vind je er meer informatie over.

Naar de fondsen

SNS Doelbeleggen aanvragen

SNS Doelbeleggen aanvragen

Ontdek hoe het is om zelf te beleggen. Open SNS Doelbeleggen en ga aan de slag.