De browsers die u gebruikt wordt niet meer ondersteund.
Toegang via Windows XP met Internet Explorer 8 of lager wordt per 10 mei 2015 beëindigd.

Kijk hier voor meer informatie.

tekst browser
SNS Bank


 

SNS Lijfrentenieren

Zo werkt het

Laat je lijfrente uitkeren met SNS Lijfrentenieren

Komt je lijfrentekapitaal binnenkort vrij? Laat het uitkeren met SNS Lijfrentenieren en vul zo je pensioen en/of AOW aan. SNS Lijfrentenieren is een geblokkeerde rekening waarmee je je geld maandelijks laat uitkeren. Over het bedrag dat nog niet is uitgekeerd, krijg je een vaste rente.

Storten

Je stort (een deel van) je opgebouwde lijfrentekapitaal op SNS Lijfrentenieren. Je kunt bedragen storten die je hebt opgebouwd met een lijfrente-opbouwproduct. Het maakt niet uit of je dat bij SNS of bij een andere bank of verzekeraar hebt gedaan. Je kunt ook je jaarruimte en/of reserveringsruimte inleggen in je SNS Lijfrentenieren. Ben je ondernemer? Dan kun je ook je stakingswinst of fiscale oudedagsreserve (FOR) inleggen.

Overstappen van een andere aanbieder

Stort je vrijgekomen lijfrentekapitaal dat je hebt opgebouwd bij een andere aanbieder in SNS Lijfrentenieren? Vraag dan naar de voorwaarden bij je oude aanbieder.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Het overdragen van geld van de ene naar de andere financiële instelling kan ingewikkeld zijn en duurt vaak lang. Partijen die het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten hebben ondertekend, zetten zich in om dit soepeler te laten verlopen. SNS heeft dit protocol ondertekend.

Maandelijkse bruto uitkering

Je krijgt de hele looptijd maandelijks hetzelfde vaste brutobedrag uitgekeerd. Je kunt de hoogte van die bruto-uitkeringen dus niet tussentijds aanpassen. De hoogte van je uitkering hangt af van de inleg, de looptijd en de rente. Op je uitkeringen houdt SNS loonheffingen in en draagt die af aan de Belastingdienst. Het netto maandbedrag dat je zelf krijgt, kan hierdoor verschillen.

Looptijd en AOW-leeftijd

Je kunt binnen bepaalde grenzen zelf kiezen voor een looptijd en voor het moment waarop je wilt starten met uitkeren. De periode waarin je je lijfrentekapitaal hebt opgebouwd en het moment waarop je de AOW-leeftijd bereikt, zijn van invloed. De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs naar 67 jaar. Lijfrenteproducten zoals SNS Lijfrentenieren hebben hierdoor sinds 2014 niet meer 65 jaar als uitgangspunt maar de AOW-leeftijd. Wanneer je de AOW-leeftijd bereikt, hoe je AOW-rechten opbouwt en hoe hoog de AOW is, staat op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Looptijd kiezen

De maximale looptijd is bij SNS Lijfrentenieren altijd 35 jaar. Welke mogelijkheden er verder zijn bij het kiezen van de looptijd hangt af van:

 • Het moment waarop je wilt starten met uitkeren.
 • De periode waarin je geld hebt gestort in een lijfrente-opbouwproduct. Door wettelijke wijzigingen maakt het uit of je geld hebt gestort vóór 01-01-2014 of na 31-12-2013; en
 • Het moment waarop je de AOW-leeftijd bereikt en/of (ook) het moment waarop je 65 jaar wordt.

Wanneer heb je geld op je lijfrente-opbouwproduct gestort?

Alleen ná 31-12-2013

Keuzes voor het moment van starten met uitkeren Waar moet je rekening mee houden?
Vóór het jaar dat je de AOW-leeftijd bereikt Minimale looptijd: 20 jaar + het aantal jaren dat je jonger bent dan AOW-leeftijd
In of na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Maar uiterlijk in het 5e jaar nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Minimale looptijd: 5 jaar. Het bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd mag dan niet hoger zijn dan € 21.248 (2016). Is het bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd hoger dan € 21.248 (2016)? Dan is de minimale looptijd 20 jaar.
Sluit deze uitleg

Alleen vóór 01-01-2014, daarna niet meer

Keuzes voor het moment van starten met uitkeren Keuzes voor het moment van starten met uitkeren
In het jaar waarin je 65 jaar wordt of daarna. Maar uiterlijk in het 5e jaar nadat je de AOW-leeftijd hebt gebruikt.

Hiervoor kun je gebruik maken van het hele saldo op het lijfrenteopbouwproduct waarop je alleen vóór 01-01-2014 hebt gestort.
Minimale looptijd: 5 jaar. Het bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd, mag dan niet hoger zijn dan € 21.248 (2016). Is het bedrag hoger dan € 21.248 (2016) per jaar? Dan is de minimale looptijd 20 jaar.
Vóór het jaar dat je 65 jaar wordt.

Hiervoor kun je gebruik maken van het hele saldo op het lijfrenteopbouwproduct waarop je alleen vóór 01-01-2014 hebt gestort.
Minimale looptijd: 20 jaar + het aantal jaren dat je jonger bent dan AOW-leeftijd.
Sluit deze uitleg

Zowel vóór 01-01-2014 als na 31-12-2013

Zowel vóór 01-01-2014 als na 31-12-2013 + Waar moet je rekening mee houden?
In het jaar waarin je 65 wordt, of daarna, maar vóór het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt.

Hiervoor kun je alleen gebruiken: De waarde op 31-12-2013 op het lijfrenteopbouwproduct waarop je zowel vóór 01-01-2014 als na 31-12-2013 hebt gestort.
Minimale looptijd: 5 jaar. Het bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd, mag dan niet hoger zijn dan € 21.248 (2016). Is het bedrag hoger dan € 21.248 (2016) per jaar? Dan is de minimale looptijd 20 jaar.
In het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt of daarna. Maar uiterlijk in het 5e jaar nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Waarbij je gebruik maakt van het hele saldo op het lijfrenteopbouwproduct
Minimale looptijd: 5 jaar. Het bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd mag niet hoger zijn dan € 21.248 (2016). Is het bedrag hoger dan € 21.248 (2016) per jaar? Dan is de minimale looptijd 20 jaar.
Vóór het jaar waarin je 65 jaar wordt.

Waarbij je gebruikt maakt van het hele saldo op het lijfrenteopbouwproduct
Minimale looptijd: 20 jaar + het aantal jaren dat je jonger bent dan AOW-leeftijd
Vóór het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt.

Waarbij je gebruik maakt van het hele saldo op het lijfrenteopbouwproduct
Minimale looptijd: 20 jaar + het aantal jaren dat je jonger bent dan AOW-leeftijd
Sluit deze uitleg

Belasting over je uitkering

Over je bruto uitkeringen betaal je belasting. SNS houdt de wettelijke loonheffingen op de uitkeringen in en draagt deze af aan de Belastingdienst. De loonheffingen kun je verrekenen met de inkomstenbelasting. De wettelijke loonheffingen zijn loonbelasting, premies volksverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet. De uitkering die je maandelijks op je rekening krijgt, is netto.

Je geld voor het einde van de looptijd opnemen

Je mag het geld van je SNS Lijfrentenieren volgens de belastingregels voor het einde van de looptijd niet ineens opnemen. Doe je dat toch, dan betaal je over het opgenomen bedrag loonheffingen en revisierente. Ook aan ons betaal je geld als je voor de einddatum je SNS Lijfrentenieren opzegt. Wil je tussentijds overstappen naar een lijfrente-uitkeringsproduct bij een andere aanbieder? Dan betaal je alleen kosten aan ons.

Looptijd SNS Lijfrentenieren Kosten SNS
1 t/m 10 jaar 1,25% van het bedrag dat je opneemt per niet-volgemaakt spaarjaar, met een maximum van 4,5%
11 t/m 35 jaar 1,25% van het bedrag dat je opneemt per niet-volgemaakt spaarjaar, met een maximum van 9,5%

Wat gebeurt er bij overlijden?

Als je overlijdt tijdens de looptijd van SNS Lijfrentenieren, gaan de resterende uitkeringen van SNS Lijfrentenieren naar je partner en/of (wettelijke) erfgenamen. Over de uitkeringen betalen zij loonheffingen. De looptijd en de hoogte van de uitkeringen kunnen niet worden aangepast.

Rente en voorwaarden

Vaste rente op jaarbasis per 17-02-2016

Looptijd SNS Lijfrentenieren Rente:
1 t/m 4 jaar 0,2%
5 jaar 0,5%
6 jaar 0,6%
7 jaar 0,7%
8 jaar 0,8%
9 jaar 0,9%
10 t/m 11 jaar 1,1%
12 jaar 1,1%
13 jaar 1,2%
14 t/m 15 jaar 1,4%
16 t/m 19 jaar 1,5%
20 t/m 24 jaar 1,7%
25 t/m 35 jaar 1,7%

Voorwaarden en informatie SNS Lijfrentenieren

In de voorwaarden staat wat je van ons kunt verwachten. Maar ook wat we van jou verwachten. Lees ze goed door voor je het product afsluit.

Alle voorwaarden en informatie voor dit product

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel. Informatie over onder meer het recht van bedenktijd en onze klachtenprocedure staat in de SNS Dienstenwijzer.

Aanvragen en kosten

SNS Lijfrentenieren kun je met of zonder advies aanvragen.

Aanvragen met advies

Als je geen of onvoldoende verstand hebt van producten zoals SNS Lijfrentenieren, dan kun je dit product alleen afsluiten na een persoonlijk advies van een adviseur. De SNS Adviseur kijkt goed naar je financiële situatie nu en naar je wensen voor de toekomst. Zo weet je voor het afsluiten zeker of SNS Lijfrentenieren goed bij je situatie past.

Stappen bij het aanvragen van SNS Lijfrentenieren met persoonlijk advies

 • Afspraak maken
 • Kennismakingsgesprek
 • Adviesgesprek
 • Product aanvragen

Aanvragen zonder advies

Weet je al precies wat je wilt en wil je geen advies? Dan moet je eerst een kennis- en ervaringstoets maken. Deze test is bedoeld om te bepalen of je ervaring hebt met het product en er voldoende van af weet. Als je slaagt, kun je SNS Lijfrentenieren telefonisch aanvragen. We informeren je over het product en helpen bij het aanvraag- en afsluitproces maar geven geen advies. Je bepaalt dus zelf of het product bij je past. Als uit de toets blijkt dat je onvoldoende kennis of ervaring hebt, kun je dit product alleen met advies van SNS afsluiten.

Voorwaarden aanvragen zonder advies

In de volgende situaties kun je dit product niet aanvragen zonder advies:

 • Je inleg is groter dan € 100.000.
 • Je inleg is afkomstig vanuit een oud regime lijfrenteverzekering. Dit zijn premiebetalende lijfrenteverzekeringen die zijn afgesloten voor 16-10-1990 en die sinds die tijd niet meer zijn verhoogd. Ook lijfrenteverzekeringen waarbij je eenmalig een bedrag hebt ingelegd (voor 01-01-1992) vallen hieronder.
 • Je wilt een nabestaandenlijfrente aanvragen.
 • Je wilt vanuit een BV een lijfrente, Fiscale Oudedagsreserve of stakingswinst inleggen.

Aanvragen zonder advies gaat in 3 stappen:

 • Afspraak maken
 • Kennis- en ervaringstoets
 • Product aanvragen

Wat betaal je voor SNS Lijfrentenieren?

Sinds 2013 betaal je bij SNS kosten voor advies en het afsluiten van vermogensproducten. Net als bij alle andere banken en intermediairs. Per 15-12-2014 zijn dit de kosten:

Kosten SNS Lijfrentenieren met advies

Het eerste oriëntatiegesprek is gratis. Daarna betaal je € 125 per uur voor het advies en het afsluiten. Het hangt van je persoonlijke situatie en je wensen af hoeveel tijd dit onze adviseur kost. Van tevoren spreekt de adviseur altijd met je af hoeveel je betaalt voor de werkzaamheden.

Kosten SNS Lijfrentenieren zonder advies

Als je geslaagd bent voor de kennis- en ervaringstoets kun je SNS Lijfrentenieren telefonisch aanvragen voor € 250. Je krijgt dan geen advies.

Bijkomende kosten

 • Als je geld inlegt op je SNS Lijfrentenieren berekenen we daarvoor geen kosten. Ook als we je geld maandelijks aan je uitkeren, houden we geen kosten in.
 • Je betaalt tijdens de looptijd van je rekening geen kosten voor het aanhouden van je rekening. Maar wil je je rekening voor het einde van de looptijd opzeggen? Dan betaal je hiervoor wel kosten. Hoe hoog die zijn, staat in de productvoorwaarden.