Dividend bij SNS

Beleg je bij ons in een van de ASN fondsen? Dan wil je natuurlijk weten hoeveel dividend je dat oplevert over het afgelopen jaar. Het verschilt per fonds. Dat komt doordat ieder fonds een andere verhouding heeft tussen de beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en microkrediet.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg (deels) verliezen. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoeveel divididend ontvang je bij SNS?

Hier zie je hoeveel dividend de fondsen per participatie hebben opgeleverd in 2021 en 2022.  De bedragen zijn voor aftrek van 15% dividendbelasting. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Overweeg je door de informatie op deze pagina 1 of meer andere fondsen aan te kopen dan waarin je al belegt, lees je dan goed in. Check wat het dividend van elk fonds is en bekijk een uitgebreidere uitleg per fonds. 

Dit leverden de beleggingsfondsen op in 2022

Uitkering dividend duurzame ASN themafondsen

Naam beleggingsfonds Dividend per participatie in 2021 Dividend per participatie in 2022
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,00 € 3,00
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,30 € 0,10
ASN Milieu & Waterfonds € 1,00 € 0,60
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,70 € 1,00
ASN Microkredietfonds € 0,20 € 0,40
ASN Groenprojectenfonds € 0,00 € 0,05
ASN Biodiversiteitsfonds Geen dividend Geen dividend

Uitkering dividend duurzame ASN mixfondsen

Naam mixfonds Dividend per participatie in 2021 Dividend per participatie in 2022
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,15 € 0,85
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00 € 0,95
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,20 € 1,00
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,15 € 1,15
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,50 € 1,25

Dividend ASN Fondsen 2022 

Op 28 april 2023 zijn de dividendbedragen van de ASN Beleggingsfondsen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Fondsen mét en zonder dividend-uitkering

Niet alle fondsen keren dit jaar dividend uit: Het ASN Biodiversiteitsfonds bestaat nog te kort om dividend uit te keren. De andere fondsen keren wel uit. Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar als je geen dividend krijgt uitgekeerd, heeft dat geen gevolgen voor je totaalrendement. Dat zit zo: Doordat je geen dividend krijgt uitgekeerd, blijven de opbrengsten uit dividend en rentes die het fonds in 2022 heeft ontvangen, in het fonds.  

Herbeleggen of laten uitkeren?

Krijg je dividend uitgekeerd? Je kunt dit herbeleggen of laten uitkeren.

 • Op 6 mei 2023 is je dividend uitgekeerd op je SNS beleggingsrekening of SNS Doelbeleggen.

 • Op 9 2023 mei is je dividend automatisch herbelegd in de fondsen waarin jij belegt.

 • Liever niet herbeleggen? Pas dit dan aan vóór 5 mei 15 uur.

Goed om te weten: Herbeleggen kan interessant zijn. Lees hoe dat zit

Roerig jaar 

2022 was een roerig jaar. Net op het moment dat een einde van de coronapandemie in zicht kwam, brak de oorlog in Oekraïne uit. Onzekerheid, stijging van de grondstofprijzen en de oplopende inflatie met daaropvolgend hogere rentes zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaken van de negatieve ontwikkelingen van de aandelenmarkten. Ondanks deze onzekerheden bleven de bedrijfswinsten zich in de meeste regio’s gunstig ontwikkelen.  

Uitleg over het dividend per fonds

Hieronder vind je de uitleg over het dividend per fonds.

 • De hoogte van het dividend hangt onder andere af van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, uitkeren als dividend , of een combinatie hiervan.  

  Goed om te weten: Een fondsmanager beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het in de portefeuille past. Wat een bedrijf met zijn winst doet, weegt minder zwaar. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel. 
 • De flinke stijging van de rentestand op de kapitaalmarkten, zorgde ervoor dat het koersresultaat van het fonds daalde in 2022. Hierdoor ging de waardering van de meeste obligaties in het ASN Duurzaam Obligatiefonds omlaag. En ook de afgiftekoers daalde . 

  Daar staat tegenover dat de gemiddelde rente op de obligaties in de portefeuille hoger is geworden. Als de kapitaalmarktrente stijgt, stijgt namelijk ook het gemiddelde rendement dat voor de komende periode wordt verwacht. 

  Het dividend dat dit fonds kan uitkeren, wordt vooral bepaald door de couponrente die het fonds ontvangt op de leningen waar het in belegt. In 2022 was die rente nog steeds erg laag. Voor een aantal obligaties was het zelfs negatief. Daarom is het dividend over 2022 beperkt, net als in 2021. 

 • Het ASN Biodiversiteitsfonds is opgericht eind 2021. Het fonds is daardoor nog te nieuw om dividendinkomsten om uit te keren. Wel sloot het fonds 2022 af met een positief jaarrendement van 0,12%. Dit is een rendement dat past bij een fonds in de opstartfase.  
 • De hoogte van het dividend van het ASN Milieu & Waterfonds hangt onder andere af van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, uitkeren als dividend, of een combinatie hiervan. 
   
  Het ASN Milieu & Waterfonds belegt vooral in bedrijven die volop bezig zijn met innovatie op het gebied van milieutechnologie. Die bevinden zich vaak nog in de opbouwfase. Daarom kiezen ze er vaak voor om de winst van het bedrijf te herinvesteren om verdere groei en innovatie mogelijk te maken. 

  Goed om te weten: Een fondsmanager beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het in de portefeuille past. Wat een bedrijf met zijn winst doet, weegt minder zwaar. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.
 • De hoogte van het dividend van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds hangt onder andere af van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, uitkeren als dividend, of een combinatie hiervan.  

  Goed om te weten: Een fondsmanager beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het in de portefeuille past. Wat een bedrijf met zijn winst doet, weegt minder zwaar. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.
 • Het resultaat van ASN Microkredietfonds was in 2022 positief. Dit komt vooral door de rente-inkomsten van de leningenportefeuille. De oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zorgden voor veel onrust op de financiële markten. Hierdoor daalde de koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere valuta’s. Dit had een negatief effect op het resultaat van het fonds. Maar: het ASN Microkredietfonds heeft geen investeringen in Rusland en Oekraïne, waardoor de oorlog weinig directe invloed op het fonds had.  
 • Het dividend van het ASN Groenprojectenfonds over 2022 is een positief, maar bescheiden bedrag geworden. Dit komt door de flinke stijging van de kapitaalmarktrente. Hierdoor ging de waardering van de leningen omlaag. en de afgiftekoers daalde . 

  De inkomsten van het ASN Groenprojectenfonds bestaan echter niet alleen uit het koersresultaat, maar ook uit de renteopbrengsten en aflossingen van leningen. In 2022 heeft het fonds netjes alle verschuldigde rentebetalingen en aflossingen ontvangen, waardoor er toch dividend uitgekeerd kan worden.  

  Goed om te weten: de dividendbelasting geldt niet voor het ASN Groenprojectfonds.
 • Hieronder vallen: ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief / Defensief / Neutraal / Offensief / Zeer Offensief

  De dividenduitkering van de mixfondsen hangt onder andere af van de dividenduitkeringen van de ASN Beleggingsfondsen. De mixfondsen beleggen namelijk hierin. Hoeveel dividend er precies wordt uitgekeerd, hangt af van het dividend dat de mixfondsen zelf ontvingen in 2022. 

Beleggen voor de lange termijn

Beleggen voor de lange termijn

Lees meer over de kracht van beleggen voor de lange termijn.
Beleggen met weinig geld

Beleggen met weinig geld

Voor beleggen hoef je geen groot vermogen te hebben, als je het maar de tijd geeft om te groeien.