Redenen voor ontslag

Word je ontslagen, vraag dan altijd waarom. En laat je baas dat voor je op papier zetten. Verschillende redenen kunnen namelijk verschillende financiële gevolgen voor je hebben. Bijvoorbeeld of je recht hebt op WW.
Redenen voor ontslag
Ontslag mag nooit zomaar
Een werkgever in Nederland heeft redenen nodig om iemand te kunnen ontslaan. Het mag dus niet zomaar. Iemand ontslaan omdat hij niet functioneert, mag bijvoorbeeld alleen als de werkgever dat slechte functioneren kan aantonen. Bijvoorbeeld door de verslagen van voortgangsgesprekken. Goed om te weten: heb je een tijdelijk contract en wordt dat niet verlengd? Dan heet dat geen ontslag.

Ontslag: redenen en de gevolgen

We bespreken hieronder een aantal redenen van ontslag met de financiële gevolgen. Geeft je werkgever een reden aan die voor jou ongunstig is? Probeer daarover te onderhandelen voordat je iets tekent, bijvoorbeeld met juridische hulp.

Op staande voet ontslagen

Ontslag op staande voet mag alleen als jij iets hebt gedaan dat echt niet door de beugel kan én als het ontslag meteen volgt op die gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je de geheimhouding hebt geschonden of als je iets hebt gestolen.

Financieel gevolg voor jou:

Word je op staande voet ontslagen? Dan heb je geen recht op een WW-uitkering. Kijk of je het ontslag wilt aanvechten.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als het financieel niet goed gaat met een bedrijf of een bedrijf stopt met een activiteit, dan kan de werkgever je ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen.

Door mensen te ontslaan of een afdeling op te heffen, kan het bedrijf zijn financiën weer op orde krijgen.

Financieel gevolg voor jou:

Word je ontslagen om deze reden, dan heb je recht op een transitievergoeding. En je kunt een WW-uitkering aanvragen. Je regelt het met je werkgever via een vaststellingsovereenkomst of via UWV.

Afspiegelingsbeginsel

Het ontslag om bedrijfseconomische redenen moet lopen volgens het afspiegelingsbeginsel, tenzij het in een cao anders geregeld is. Dat betekent dat de leeftijdsopbouw van het personeel voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft. Je werkgever mag dus bijvoorbeeld niet alle oude of alle jonge mensen ontslaan. Binnen de leeftijdscategorieën moeten de werknemers die er als laatsten zijn bijgekomen als eerste ontslagen worden. Kijk in je cao of dit ook voor jouw organisatie geldt.

Niet eens met deze reden?

Heb je het idee dat je ontslag niet klopt, meld dat dan bij UWV. Zij bekijken of er inderdaad sprake is van bedrijfseconomische redenen.

Freek (43) werd ontslagen op basis van bedrijfseconomische redenen. Lees zijn verhaal.

Ontslag bij reorganisatie

Voor een ontslag bij een reorganisatie moet je werkgever bij UWV ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Daarom gelden in principe dezelfde regels en financiële gevolgen als bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Bij een collectief ontslag, waarbij meer dan 20 werknemers binnen 3 maanden worden ontslagen, is de werkgever verplicht een sociaal plan op te stellen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar een ontslag met wederzijds goedvinden komt vaak voor. De werkgever en de werknemer maken in dit geval samen afspraken. De werkgever hoeft dan niet naar UWV of de kantonrechter.

Financieel gevolg voor jou:

Ontslag met wederzijds goedvinden is voor jou als werknemer vaak het gunstigst. Over het algemeen krijg je namelijk de kans om te onderhandelen over een transitievergoeding of ontslagvergoeding en over het concurrentiebeding. Je kunt ook over pensioen(inleg) onderhandelen.

Jullie afspraken leggen je werkgever en jij vast in een vaststellingsovereenkomst. Je hebt in principe ook recht op een WW-uitkering. Let op: De vaststellingsovereenkomst moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ontslag tijdens ziekte

Ontslagen worden omdat je ziek bent, mag in principe niet. Tenzij je niet meewerkt aan je re-integratie, of omdat je nog in je proeftijd zit, of bijvoorbeeld als het bedrijf waar je werkt failliet gaat. Dan is niet je ziekte, maar iets anders de reden van je ontslag.

Ontslagen worden terwijl je ziek bent

Heb je een tijdelijk contract en ben je ziek, dan hoeft je werkgever je contract niet te verlengen. En ben je langer dan 2 jaar ziek? Ook dan hoeft je werkgever je niet meer in dienst te houden. Hij moet wel een ontslagvergunning aanvragen bij UWV, die het ontslag zal toetsen. Je krijgt dan waarschijnlijk een WIA-uitkering.

Ook als je ziek bent en er is een reorganisatie gaande, dan kun je ontslagen worden. Dan is dus niet je ziekte maar de reorganisatie de reden.

Financieel gevolg voor jou:

Het kan zijn dat je werkgever je voorstelt om je tijdens je ziekte te ontslaan met wederzijds goedvinden. Dat is vaak nadelig voor jou.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden word je namelijk automatisch meteen weer beter gemeld. Als je dan een WW-uitkering aanvraagt, ben je verplicht te solliciteren – wat jij als je ziek bent waarschijnlijk niet kan.

Je krijgt dan geen WW, dus dan kun je daar niet op terugvallen.

Ontslag tijdens zwangerschap

Als zwangere en in de weken na je bevalling ben je beschermd tegen ontslag. Je werkgever mag je pas 6 weken na je eerste werkdag na je verlof ontslaan. Dit geldt alleen als de zwangerschap de reden is van ontslag. Als er een andere ontslaggrond is, bijvoorbeeld ernstig misdragen of als de werkzaamheden van de zwangere werknemer komen te vervallen, mag deze wel ontslagen worden.

Tijdelijk contract

Loopt je tijdelijke contract af tijdens je zwangerschap? Dan heeft je werkgever wel het recht om je contract niet te verlengen, ook al ben je zwanger.

Niet eens met je ontslag? Meld het

Ben je het niet eens met je ontslag, om welke reden dan ook? Dan is het belangrijk dat je dat aangeeft. Laat het eerst schriftelijk aan je werkgever weten dat je het niet eens bent met de reden of met het ontslag.

Loopt je ontslag via UWV, geef het dan ook daar aan. Loopt je ontslag via de kantonrechter, laat het de kantonrechter dan schriftelijk weten.

WW-uitkering

WW-uitkering

Wanneer kun je terugvallen op een WW-uitkering?
Ontslagen of werkloos?

Ontslagen of werkloos?

Vaak zijn de financiële gevolgen groot. We hebben de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet.

Pagina laatst gecheckt: 15 april 2024