Ontslagvergoeding en transitievergoeding

De transitievergoeding krijg je in principe als je ontslag via UWV of de kantonrechter gaat. Verloopt je ontslag met wederzijds goedvinden? Dan kun je over een ontslagvergoeding onderhandelen.

Ontslagvergoeding en transitievergoeding
Gouden handdruk
Een ontslagvergoeding wordt ook wel een gouden handdruk genoemd.

Wat is de wettelijke transitievergoeding?

De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die sinds 1 juli 2015 bestaat.

  • Hij vervangt de vroegere kantonrechtersformule.
  • Je hebt er recht op als je ontslag via UWV of de kantonrechter loopt.
  • Of als je tijdelijke contract afloopt als je minstens 24 maanden in dienst was.
  • Het initiatief moet van je werkgever uitgaan.
  • En je mag als werknemer zelf niets ernstig verwijtbaars hebben gedaan.

Hoogte wettelijke transitievergoeding

De transitievergoeding als je ontslag via UWV of de kantonrechter loopt, ligt vast. Je kunt in principe dus niet onderhandelen over het bedrag.

In heel uitzonderlijke gevallen kun je aanspraak maken op een zogenoemde billijke vergoeding. Dan krijg je een aanvulling op je transitievergoeding.

Transitievergoeding berekenen

Als er geen uitzonderingssituatie op jou van toepassing is, is de hoogte van de transitievergoeding (maar ook hier gaat het huidige kabinet iets aan veranderen):

  • 1/6 maandsalaris per halfjaar dat je in dienst was in de eerste 10 jaar van je dienstverband.
  • 1/4 maandsalaris per halfjaar dat je langer dan 10 jaar in dienst was.

Met salaris wordt in dit geval bedoeld: je maandsalaris, je vakantiegeld en een eventuele vaste 13e maand/eindejaarsuitkering.

Rekenvoorbeeld transitievergoeding

Stel, je hebt 11,5 jaar voor je werkgever gewerkt en je verdiende € 1.500 bruto per maand. Dan krijg je dus (1/6 van je maandsalaris) € 250 maal 20 (10 hele jaren, dus 20 halve) plus (1/4 van je maandsalaris) € 375 maal 3 (3 halve jaren) is € 5.000 + € 1.125 = € 6.125 (bruto) mee als transitievergoeding.

Let op, deze berekening geeft je alleen een idee. Voor een uitgebreide berekening en uitleg (ook met uitzonderingen) kun je terecht op de site van de Rijksoverheid.

Tip: misschien kun je een deel van de transitievergoeding als onbelaste opleidings- en/of outplacementvergoeding krijgen.

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding in het kader van een vaststellingsovereenkomst is het bedrag dat je werkgever en jij met elkaar overeenkomen. De hoogte daarvan staat niet vast en is dus onderhandelbaar.

Transitievergoeding als ondergrens

Meestal geldt de transitievergoeding die je zou krijgen als je ontslag via UWV of de kantonrechter zou lopen als de ondergrens voor de onderhandeling.

Je neemt de ontslagvergoeding op in je vaststellingsovereenkomst.

Belangrijk om te weten: Je werkgever is niet verplicht om een ontslagvergoeding op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Ook niet om de transitievergoeding als ondergrens te nemen.

Ontslagvergoeding berekenen

Je kunt je ontslagvergoeding niet berekenen, omdat die het resultaat is van de onderhandelingen tussen jou en je werkgever.

Tip: Reken uit wat je transitievergoeding zou zijn geweest. Dan krijg je een idee van de ondergrens van je onderhandeling.

Hulp nodig bij je ontslagvergoeding?

Als werknemer heb je waarschijnlijk weinig ervaring met het onderhandelen over een ontslagvergoeding. Het kan daarom slim zijn om juridische hulp in te schakelen. Misschien hoef je daar niet zelf voor te betalen, omdat deze kosten ook onderdeel van de onderhandeling kunnen zijn. Lees daarvoor: Juridische kosten bij ontslag.

Goed om te weten: De Belastingdienst

Je ontslagvergoeding wordt bij de aangifte inkomstenbelasting opgeteld bij je verzamelinkomen. Heb je een goede ontslagvergoeding gekregen, dan kan het daardoor zijn dat je dat jaar een hoger inkomen hebt dan vóór je ontslag. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld toeslagen.


Het kan zijn dat je dan geld moet terugbetalen. Misschien is het voordelig om je inkomen over 3 jaar te ‘middelen’. Zo kun je misschien voorkomen dat je in het ontslagjaar vanwege je ontslagvergoeding in een hogere belastingschijf valt. Op de website van de Belastingdienst kun je hier meer informatie over vinden. Of neem contact op met een belastingadviseur. Goed om te weten: Middeling heeft geen invloed op je toetsingsinkomen voor de toeslagen.

Je kunt kijken of je je ontslagvergoeding (voor een deel) wilt gebruiken voor een aanvulling op je pensioen. Dat kan fiscaal voordelig zijn, omdat dit misschien (voor een deel) aftrekbaar is. Bekijk de voorwaarden hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Juridische hulp

Juridische hulp

Een jurist naar je ontslag laten kijken kan heel voordelig zijn. Het kan zijn dat je de kosten niet zelf hoeft te betalen.
Ontslagen of werkloos?

Ontslagen of werkloos?

Vaak zijn de financiële gevolgen groot. We hebben de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet.

Laatst aangepast op 26 september 2019

Terug naar boven