Nabestaandenpensioen: partnerpensioen en Anw

Je partner heeft vaak recht op een deel van je pensioen als je overlijdt: partnerpensioen. En er is de Anw: ook voor je partner en misschien je kinderen.
Nabestaandenpensioen

Wat is nabestaandenpensioen?

Nabestaandenpensioen is een uitkering voor je nabestaanden als je overlijdt. Zo kunnen zij de rekeningen makkelijker betalen als jouw inkomen wegvalt.

Je bouwt nabestaandenpensioen op via je werkgever. Of kan via eigen voorzieningen worden opgebouwd. Het bedrag wordt maandelijks aan je nabestaanden uitgekeerd.

Nabestaandenpensioen is de verzamelnaam voor:

  • partnerpensioen
  • Anw (waaronder wezenpensioen)
Nabestaandenpensioen voor je partner

Partnerpensioen is ongeveer 70% van je ouderdomspensioen

Nabestaandenpensioen voor je partner: partnerpensioen

Bouw je zelf werknemerspensioen op? Dan heeft je partner als je doodgaat meestal recht op een deel van je opgebouwde pensioen. Dat heet partnerpensioen. Als je niet getrouwd of geregistreerd partners bent, moet je dit meestal wel apart bij je pensioenfonds hebben aangegeven.

Wanneer begint de uitkering?

Je partner krijgt de uitkering meestal meteen na je overlijden, ook als je nog niet met pensioen was toen je overleed. Ben je wel al met pensioen, dan is het bedrag van de uitkering meestal lager.

Hoe lang loopt de uitkering?

Je partner krijgt het bedrag maandelijks uitbetaald, zolang je partner leeft.

Niet getrouwd

Geef bij je pensioenuitvoerder aan dat je partner recht heeft op het partnerpensioen.

Check de voorwaarden

Niet alle pensioenregelingen zijn hetzelfde. Lees de voorwaarden goed en raad ook je partner aan dat te doen. Een voorbeeld: soms stopt de uitkering aan je partner als hij/zij na jouw dood een nieuwe partner krijgt.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Je bent automatisch voor de Anw verzekerd als je in Nederland woont of werkt. Je partner heeft daardoor recht op een basisuitkering, als je partner:

  • nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt én
  • een minderjarig kind verzorgt of
  • meer dan 45% arbeidsongeschikt is

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen van je partner. Het maakt niet uit of je getrouwd was met je partner of samenwoonde.

Heeft je partner al wel de AOW-leeftijd bereikt als je overlijdt? Dan krijgt hij of zij meer AOW.

Nabestaandenpensioen voor je kind(eren)

Nabestaandenpensioen voor je kind(eren)

Kinderen tot 16 jaar hebben recht op een wezenuitkering Anw, maar wel pas als beide ouders zijn overleden - of als niet wettelijk is vastgelegd wie de vader is. En als de ouder die het laatst overleden is, verzekerd was voor de Anw. In beginsel is iedereen die in Nederland woont of werkt hiervoor verzekerd.

Wezen van 16 tot 21 jaar krijgen in sommige gevallen een wezenuitkering. Bijvoorbeeld als ze dagonderwijs volgen, zoals aan de universiteit of een mbo-opleiding.

Als een kind alleen een moeder heeft en de vader is niet wettelijk bekend, krijgt een kind ook een wezenuitkering tot 16 of 21.

Lees ook: De voogdij voor je kinderen regelen

Bijzonder nabestaandenpensioen voor je ex-partner

Ben je eerder getrouwd geweest? Dan heeft je ex-echtgenoot vaak recht op het partnerpensioen dat in de periode van jullie huwelijk is opgebouwd. Daarover kun je bij je scheiding afspraken maken. Dat heet bijzonder nabestaandenpensioen.

Goed om te weten: Voor je huidige partner blijft er dan dus minder over.

Kunnen we je helpen?

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen over jouw situatie? Neem contact op met onze nabestaandendesk: 030 - 633 30 00
Geldzaken rondom overlijden

Geldzaken rondom overlijden

We helpen je graag als je geldzaken rondom een overlijden moet regelen. Bijvoorbeeld als een dierbare van je is overleden. Of als je je nabestaanden goed wilt achterlaten.

Pagina laatst aangepast: 28 maart 2019

Terug naar boven