De voogdij voor je kinderen regelen

Wat moet je regelen voor de voogdij over je minderjarige kinderen als jullie als ouders komen te overlijden?
Voogdij regelen

Gezag

Een kind dat jonger is dan 18, staat onder gezag. Als het kind ouders heeft, hebben die meestal het (ouderlijk) gezag. Heeft een kind geen ouders meer of kunnen de ouders het gezag niet uitvoeren? Dan krijgt een voogd het gezag.

Wat is voogdijschap?

Zolang jullie een kind jonger is dan 18, heeft de moeder automatisch het ouderlijk gezag. Een vader heeft alleen automatisch het gezag als hij met de moeder getrouwd is of geregistreerd partner is. Is dit niet het geval? Dan kan hij het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank via Rechtspraak.nl.

Ouderlijk gezag betekent dat je het recht en de plicht hebt om je kind te verzorgen en op te voeden.

Overlijden jullie, of ben je de enige ouder en overlijd jij? Dan neemt de voogd die jullie hebben uitgekozen deze taken over. Hebben jullie geen voogd aangewezen of zijn er verschillende voogden aangewezen? Dan bepaalt de rechter wie de voogd wordt. De rechter kijkt dan naar wat voor jullie kind het beste is.

Kan een voogd ook weigeren?

Ja, een benoemde voogd heeft altijd het recht om het voogdijschap te weigeren.

Een voogd benoemen

Als ouder kun je een voogd benoemen. Het mogen ook 2 voogden zijn, maar die moeten de voogdij wel gezamenlijk kunnen voeren. Je kunt ook 1 voogd de zorg en 1 voogd de financiƫn laten doen.

Hoe/waar benoem je een voogd?

Een voogd benoemen kun je op 2 manieren doen:

  1. in je testament. Bij de notaris laat je een testament opmaken.
  2. in het gezagsregister. Dat is gratis als je het online doet, via Rechtspraak.nl.

Wanneer hoort een voogd dat hij/zij als voogd benoemd is?

De voogd hoort pas op het moment dat je kind een voogd nodig heeft, dat hij of zij tot voogd benoemd is. Tenzij je het natuurlijk bij leven zelf al hebt gevraagd.

Eerst de langstlevende ouder

Ben je gescheiden van de andere ouder en heb je een voogd aangewezen in je testament? Dan krijgt eerst de langstlevende ouder het gezag. Als die is overleden, en jullie kind is nog minderjarig, dan kijkt de rechter naar beide testamenten. De rechter beslist dan wie de voogd wordt.

Is de langstlevende ouder niet in staat om voor het kind te zorgen of is de levensstijl daarvoor niet geschikt (bijvoorbeeld door verslaving of crimineel gedrag)? Dan kan de rechter bepalen dat er een voogd wordt toegewezen, ook al is de andere ouder nog in leven. De rechter bekijkt dan wat voor het kind het beste is.

Wat zijn de taken van een voogd

Wat zijn de taken van een voogd?

Opvoeding en verzorging

Een voogd heeft de plicht en het recht om ervoor te zorgen dat het kind opgevoed en verzorgd wordt. Dat hoeft hij overigens niet zelf te doen. Het kan ook zo zijn dat hij het best mogelijke alternatief zoekt.

Vermogensbeheer

De voogd beheert ook het vermogen van het kind. De kantoorrechter bewaakt dit vermogen en moet toestemming geven aan de voogd om dit geld uit te geven. Dit geldt niet voor 'gewone' uitgaven.

Kies je voor gezamenlijke voogdij?

Kies je voor 2 voogden? Dan zijn er aanvullende rechten en plichten. Zij moeten:

  • Zelf het kind opvoeden en verzorgen.
  • De kosten van de opvoeding betalen (onderhoudsplicht)
  • Het vermogen van het kind beheren.
Als je kind 18 wordt

Als je kind 18 wordt - financiƫle bewindvoering

Als je kind 18 wordt, vervalt het voogdijschap. Je kind is dan meerderjarig en kan doen en laten wat het wil. Dus ook met de erfenis, als die er is. Die is vanaf dat moment namelijk van je kind.

Veel mensen vinden het een prettig idee om de erfenis dan toch nog een tijdje door iemand anders te laten beheren. Wil je dit inderdaad, dan kun je in je testament een bewindregeling laten opnemen. Als je kind 23 is, kun je verzoeken het bewind te laten vervallen.

Let op: Dit kun je alleen in een testament regelen. Als je het voogdijschap hebt geregeld via het gezagsregister dan moet je dit nog apart bij de notaris regelen.

Bespreek je wens met de voogd

Door iemand als voogd te benoemen geef je diegene een grote verantwoordelijkheid.

Bespreek daarom met de voogd die je op het oog hebt, of hij of zij er voor openstaat. Als het om 1 voogd gaat, mag deze dus de zorg en opvoeding ook uitbesteden. Bij 2 voogden moeten zij samen jouw kind opvoeden en verzorgen, de kosten van de opvoeding betalen en het vermogen van je kind beheren.

Regel het op tijd

De meeste mensen stellen het regelen van voogdijschap uit. Vaak komt het pas aan de orde als er aanleiding toe is. Bijvoorbeeld omdat de ouders zonder kinderen op reis gaan, of omdat de langstlevende ouder ziek is.

Als je niet wilt dat de rechter beslist wie de voogd van je kind(eren) wordt, en je wilt de voogd even de tijd geven om er rustig over na te denken, kun je het daarom maar beter meteen regelen.

Checklist voor nabestaanden

Checklist voor nabestaanden

Als een naaste is overleden, moet je vaak veel regelen. Deze checklist helpt je op weg.
Je nalatenschap regelen

Je nalatenschap regelen

Wil je je eigen nalatenschap goed regelen? Je kunt bij leven veel doen. Bijvoorbeeld met een testament.

Pagina laatst gecheckt: 21 september 2023