We rekenen geen negatieve rente meer

Per 1 oktober 2022 betaal je als particuliere klant geen rente meer over je saldo boven de € 100.000. Want vanaf die datum verhogen we de rente voor het totaalsaldo boven de € 100.000 met 0,5% naar 0% op de spaar- en betaalrekeningen, en het gelddeel van de beleggingsrekeningen.

Goed om te weten: Deze rente is op jaarbasis en variabel, en kan dus weer veranderen.

Is je totaalsaldo € 100.000 of lager?

Dan hoef je nu geen rente te betalen. De rente die je eventueel krijgt en de rente die je betaalt over het bedrag dat je rood staat, blijven hetzelfde.

Rente vanaf 1 oktober 2022

Saldoklassen over het totaalsaldo op al je rekeningen Betaalrekening Spaarrekening en gelddeel beleggingsrekening
€ 0 tot en met € 25.000 0%* je krijgt 0,01%
> € 25.000 0% 0%
* Op SNS Compleet krijg je 0,01% rente tot € 5.000. .


Alle rentes zijn variabele rentes op jaarbasis. De rente kan dus wijzigen. Bekijk alle rentes. Meer informatie over de rente vind je in de Tarievenwijzer Betalen.

Voor deze rekeningen geldt de renteaanpassing

Het saldo van deze rekeningen tellen we bij elkaar op om je totaalsaldo te bepalen:

Rekeningen
SNS Basis
SNS Compleet
SNS Basisprivérekening
EU Betaalrekening
SNS Internet Sparen
SNS Maxisparen
SNS Basissparen
SNS Keuzesparen
Gelddeel van SNS Beleggingsrekening*
Gelddeel van SNS Doelbeleggen*
Betaalrekening bij SNS Extra Ruimte Hypotheek
SNS Personeelsrekening

* SNS Doelbeleggen en SNS Beleggingsrekening bestaan uit 2 delen: een geldrekening en een deel waar je beleggingsportefeuille staat. Voor de optelling van je totale saldo telt alleen het gelddeel mee. Geld dat je hebt belegd staat op het deel van de beleggingsportefeuille. Dit deel telt dus niet mee.

Rekeningen die we hier niet noemen, tellen niet mee voor het berekenen van het totaalsaldo. Ook rekeningen specifiek bedoeld voor kinderen, jongeren en studenten tellen niet mee.

Waarom schommelt je spaarrente?

Waarom schommelt je spaarrente?

Check hoe het precies zit.