De inboedel verdelen na overlijden

Als een dierbare is overleden en er is geen testament waarin de spullen zijn verdeeld, dan moeten de erfgenamen de inboedel verdelen of verkopen. Dat kan een emotionele en moeilijke klus zijn. Hoe pak je dit aan?

Inboedel verkopen of verdelen

Wie gaat er over de inboedel?

De erfgenamen of een executeur zijn verantwoordelijk voor het verkopen of verdelen van de inboedel. Dat zijn de mensen die in het testament van de overledene als erfgenamen staan. Is er geen testament? Dan wordt het wettelijk erfrecht gevolgd.

Hoe verdeel je de inboedel eerlijk?

De verdeling van de inboedel kan problemen opleveren, omdat spullen soms een emotionele waarde hebben. Ook vinden erfgenamen soms dat zij meer recht hebben op bepaalde spullen dan andere erfgenamen.

Deze tips kunnen je misschien helpen:

  • Maak, voordat het over de spullen zelf gaat, een plan van aanpak met alle betrokkenen. Zorg ervoor dat dit plan eerst door iedereen goedgekeurd is voordat je gaat verdelen.
  • Maak een lijst met alle spullen die verdeeld moeten worden.
  • Bepaal de waarde van de spullen. Dit is lastig, omdat de emotionele en werkelijke waarde ver uit elkaar kunnen liggen. Ook is het niet makkelijk om de dagwaarde van bepaalde spullen te bepalen. Zorg ervoor dat elk stuk een waarde heeft waar iedereen achterstaat, voordat je gaat verdelen.
  • Laat iedereen een lijst maken van wat hij/zij het liefst wil hebben, in volgorde van belangrijkheid. Zijn er meer mensen die hetzelfde willen hebben, dan krijgt degene die het ding het hoogst op de lijst heeft staan het. Hebben meer mensen dat ding bovenaan? Dan kun je loten, of het wegstrepen met een ander ding dat hoog op de lijst staat.
Verdeelvoorbeeld: Stel dat twee zussen allebei de ketting van hun moeder op nummer 1 op hun lijst hebben staan. Zus 1 heeft het gouden horloge van hun moeder op de 3e plaats en Zus 2 heeft dat horloge op de 2e plaats. Zus 2 heeft volgens de afspraak recht op het horloge, omdat het hoger op haar lijst staat. Maar ze kan het horloge ook aanbieden in ruil voor de ketting.

De waarde van de inboedel

Zitten er dure spullen in de inboedel? Dan kun je afspreken dat je de waarde van de spullen die iemand krijgt, aftrekt van zijn of haar erfdeel. Zo zorg je ervoor dat niet 1 erfgenaam alle dure spullen krijgt en de ander daardoor minder erfenis.

Is er discussie over hoeveel de spullen waard zijn? Dan kun je een taxateur vragen om de spullen te taxeren. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.

Is er een nabestaandenplan?

Heeft degene die is overleden een nabestaandenplan gemaakt? Daarin staan (financiƫle) gegevens en uitvaartwensen.

Beneficiair aanvaard? Neem nog niks mee

Heb je de erfenis beneficiair aanvaard, neem dan nog geen spullen mee, zeker niet om te verkopen. Zolang je nog niet hebt gekozen of je de erfenis aanvaardt of weigert, mag je je namelijk niet gedragen als erfgenaam.

Want als je je gedraagt als erfgenaam, aanvaard je de erfenis namelijk automatisch zuiver. Dat betekent dat je de erfenis niet meer kunt verwerpen (weigeren) als blijkt dat er meer schulden zijn dan geld. Je wordt dan zelfs met je eigen vermogen aansprakelijk voor die schulden.

De rest van de inboedel verkopen

Zijn de spullen die verdeeld moesten worden, verdeeld? Dan kun je de rest van de inboedel verkopen en de opbrengst verdelen onder de erfgenamen.

  • Waardevolle spullen kun je aanbieden bij een veilinghuis.
  • Spullen met minder waarde kun je aanbieden bij een kringloop. Of bij een opkoper.
  • Ook via Marktplaats kun je spullen verkopen.
Geldzaken na overlijden

Geldzaken na overlijden

Is een dierbare overleden? We helpen je graag als je geldzaken na een overlijden moet regelen.
Checklist voor nabestaanden

Checklist voor nabestaanden

Als een naaste is overleden, moet je vaak veel regelen. Deze checklist helpt je op weg.

Pagina laatst gecheckt: 21 september 2023