Scheiden en schulden, wat nu?

Ga je scheiden, dan moeten jullie gezamenlijke spullen worden verdeeld. Dat betekent dus ook jullie schulden, zoals een hypotheek of andere leningen.
Scheiden en schulden, wat nu?

Hypotheekschuld

Als jullie uit elkaar gaan, betekent dat dat jullie geen gezamenlijke lasten meer delen. De schulden zelf moeten natuurlijk wel afgelost worden. Hebben jullie een koophuis? Dan hebben jullie waarschijnlijk samen een hypotheek.

De hypotheekschuld kan worden afgelost door het huis te verkopen. Tenzij een van jullie er blijft wonen en de schuld overneemt. Dit kan alleen als de inkomsten hoog genoeg zijn en als de hypotheekverstrekker ermee akkoord gaat.

Lees meer over Scheiding en hypotheek overnemen en laat je hierover goed informeren door je bank of hypotheekverstrekker.

Restschuld bij een hypotheek

Wist je dat ...

Je huis onder water kan staan? Daarmee wordt bedoelt dat je de hypotheek niet kunt aflossen met de opbrengst van de verkoop van je huis. Je hebt dan een restschuld.


Los van de hypotheekschuld kunnen jullie ook te maken krijgen met een restschuld. Een restschuld wil zeggen dat je huis bij verkoop minder oplevert dan het bedrag van je hypotheekschuld.

Deze restschuld moeten jullie terugbetalen aan de hypotheekverstrekker. Goed om te weten: Je mag alleen met toestemming van je hypotheekverstrekker je huis met verlies verkopen.

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan ben je samen (hoofdelijk) aansprakelijk voor de hele hypotheekschuld, dus ook voor de restschuld. Bij huwelijkse voorwaarden hangt het af van jullie afspraken.

Restschuld bij een hypotheek

Andere schulden

Naast een hypotheek kan er sprake zijn van andere schulden die tijdens jullie samenzijn zijn ontstaan. Denk aan een creditcard die rood staat, een studieschuld of achterstallige huur. Een rechter kent alle regels en uitzonderingen en beslist hoe de lasten worden verdeeld.

Een voorbeeld:

Na de bruiloft koopt je partner een dure auto op afbetaling, waardoor een privéschuld ontstaat. Tijdens de scheiding worden de maandelijkse aflossingen niet betaald. Beide partners (op papier nog steeds getrouwd) zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk en het lukt niet om samen afspraken te maken. De schuldeiser wordt de wanbetalingen zat en klopt aan bij jou aan. Je bent medeverantwoordelijk voor alle schulden, dus kan niet onder de aansprakelijkheid uit. Enige mogelijkheid: door de rechter laten bepalen of je moet meebetalen. En zo ja: hoeveel?

Scheiden met schulden die al bestonden

Gemeenschap van goederen (voor 1 januari 2018)

Zijn jullie voor 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Ook tijdens en na een scheiding kunnen schuldeisers bij jullie beiden aankloppen voor een terugbetaling, ongeacht wie van jullie de schuld is aangegaan en wanneer.

Alleen als de schuld is ontstaan nadat je officieel gescheiden bent, valt deze niet meer in de boedel. In dat geval was er geen gezamenlijke boedel meer toen de schuld gemaakt werd. En daarom kan de schuldeiser van de ene partner zich niet meer verhalen op het vermogen van de andere partner.

Beperkte gemeenschap van goederen (na 1 januari 2018)

Ben je na 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan vallen alleen je schulden van tijdens jullie huwelijk in jullie gezamenlijke boedel. Schulden die je voor je huwelijk had, blijven na de scheiding van jou.

Huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden

Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan hangt het van jullie afspraken af wie er aansprakelijk is voor welke schuld. Inkomsten of schulden uit een eigen bedrijf kun je zo bijvoorbeeld apart houden.

Schulden door de scheiding zelf

Een advocaat inhuren, de uitspraak van de rechter, griffiekosten: scheiden kost geld. Zeker tijdens een langdurige vechtscheiding waarbij jij en je ex-partner lijnrecht tegenover elkaar staan. En zolang je nog niet officieel gescheiden bent, vallen in principe alle kosten in de gezamenlijke boedel. Probeer daarom een echtscheiding zo snel en soepel mogelijk af te handelen om (nog meer) schulden te voorkomen. Een mediator zou je hierbij kunnen helpen. Die behartigt jullie beider belangen, heeft ook aandacht voor de emotionele kant van een scheiding en heeft vaak een lager uurtarief dan een advocaat.

Voorlopige voorziening

Lukt het niet om jullie schulden of bezittingen in overleg te verdelen? Dan kun je via je advocaat een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter neemt dan een voorlopige beslissing over de boedelverdeling. De rechter kan zich dan ook uitspreken over bijvoorbeeld:

  • het huis: wie blijft er wonen
  • de kinderen: zorg, alimentatie, waar wonen ze
  • boedelverdeling
  • partneralimentatie

Goed om te weten: als je een voorlopige voorziening hebt aangevraagd, moet er bij de rechter binnen 4 weken een verzoek tot echtscheiding worden ingediend. Ontvangt de rechter het echtscheidingsverzoek niet binnen 4 weken? Dan vervallen de voorlopige voorzieningen, tenzij de rechter anders beslist.

Verzekeringen met waarde
(bijvoorbeeld een levensverzekering)

Een ander punt om rekening mee te houden bij een scheiding, zijn zogenaamde verzekeringen met waarde. Sommige verzekeringen die je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt afgesloten, hebben een zogeheten afkoopwaarde. Dit zijn bijvoorbeeld levensverzekeringen, lijfrentes of een kapitaalverzekering.

Afkopen

Als je een levensverzekering door de scheiding gaat splitsen, verdeelt de verzekeraar de waarde die jullie hebben opgebouwd en de premie die jullie gezamenlijk betalen. Je kunt jouw deel dan afkopen of je verzekering door laten lopen (je spaarpot blijven vullen).

Of je kunt de verzekering premievrij maken. Dan betaal je geen premie meer, maar de verzekering keert ook nog niet uit.

Als je kiest voor afkopen, bijvoorbeeld omdat je het geld nodig hebt, houd er dan wel rekening mee dat je misschien meer belasting moet betalen omdat je de verzekering voor het eind van de looptijd stopt.

De bank of verzekeraar bij wie je zo’n verzekering hebt lopen, kan je alles uitleggen over eventuele schulden die hierdoor ontstaan.

Scheiden en schulden: eerlijke verdeling

Maak via een mediator, advocaat en/of een echtscheidingsconvenant eerlijke afspraken over de verdeling van schulden. Dit biedt de meeste kans op een financieel gezonde toekomst voor beide partners. Vaak komt het erop neer dat degene die het meest verdient, de leningen of schulden voor het grootste deel gaat afbetalen.

Scheidingsdesk van SNS

Scheidingsdesk van SNS

Heb je vragen over scheiden en financiën of mediation? Neem contact op met onze scheidingsdesk. We helpen je graag verder.
Meer over scheiden

Meer over scheiden

De financiële onderwerpen die vaak ter sprake komen bij scheiden op een rij.

Pagina laatst gecheckt: 23 maart 2023