Partneralimentatie na je scheiding

Ga je scheiden, dan kan het zijn dat je recht hebt op partneralimentatie. Of dat je partneralimentatie moet betalen. Scheiden betekent namelijk niet dat je onderhoudsplicht naar elkaar toe automatisch vervalt.

Partneralimentatie na je scheiding

Wat is partneralimentatie?

Als jij niet genoeg inkomsten hebt om van te kunnen leven, dan heeft je ex-partner de plicht om bij te dragen in deze kosten. Maar alleen als daar geld genoeg voor is. Of andersom: als jouw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan moet jij bijdragen in de kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

De hoogte van de partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie probeer je samen vast te stellen. Dit kan in overleg met een advocaat, een notaris of een mediator. Als je er samen niet uitkomt, dan bepaalt de rechter het bedrag.

De hoogte van de partneralimentatie kan in de loop van de tijd veranderen. Bijvoorbeeld omdat degene die moet betalen ontslagen wordt, omdat degene die de alimentatie krijgt meer gaat verdienen of een nieuwe partner krijgt. Jaarlijks verandert de hoogte ook door de wettelijke indexering (2023: 3,4%), zie hieronder. Een wijziging moet altijd aan de rechter voorgelegd worden.

Indexering

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks. Dat betekent dat het bedrag dat je moet betalen of ontvangt elk jaar iets meer wordt.

Partneralimentatie berekenen

Het is moeilijk om te berekenen wat je aan partneralimentatie zou moeten betalen of krijgen. Er zijn wel verschillende online tools voor, maar die gaan vooral uit van een behoefte en zeggen niet zoveel over het uiteindelijke bedrag. Schakel daarom een deskundige in die de partneralimentatie voor je kan berekenen.

Een deskundige maakt de berekening grofweg in 2 stappen:

Stap 1
De deskundige zet op papier wat de alimentatiebehoefte is. Wat hebben de kinderen nodig (kinderalimentatie) en wat heeft de ex-partner nodig? De manier van leven die jullie nu hebben is hierbij het uitgangspunt.

Stap 2
De deskundige bepaalt jullie draagkracht. Hoeveel geld heb je allebei om uit te geven en wat blijft er over voor de alimentatie? Degene die alimentatie moet betalen zal in beginsel niet meer moeten betalen dan zijn of haar draagkracht toelaat.

Belangrijk om te weten: de kinderen gaan altijd voor. Is er na de kinderalimentatie nog genoeg geld over? Dan pas komt de ex-partner aan de beurt.

Hoe lang duurt de partneralimentatie?

De partneralimentatie gaat niet door zolang je leeft. Je krijgt maximaal 5 jaar partneralimentatie. Als het huwelijk korter duurde dan 10 jaar, is het maximaal de helft van de jaren die het huwelijk duurde. Dus 6 jaar huwelijk geeft dan recht op 3 jaar partneralimentatie.

Hierop zijn 3 uitzonderingen:

  • Duurde het huwelijk langer dan 15 jaar en ontvangt de ex-partner binnen 10 jaar na de scheiding AOW? Dan loopt de partneralimentatie tot de AOW begint.
  • Duurde het huwelijk langer dan 15 jaar, is de ex-partner op of voor 1 januari 1970 geboren en duurt het nog meer dan 10 jaar voordat de ex-partner AOW ontvangt? Dan duurt het recht op partneralimentatie 10 jaar.
  • Hebben de partners samen kinderen? Dan loopt het recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is.

Goed om te weten: Een rechter kan altijd anders oordelen over individuele situaties.

Deze termijnen zijn maximaal; je kunt ook andere afspraken maken. De partneralimentatie kan na een verzoek ook door de rechtbank stopgezet worden als degene die de partneralimentatie krijgt:

  • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven
  • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
  • overlijdt.

Tenzij jullie in de alimentatie afspraken hebben opgenomen dat er niet gewijzigd wordt.

Partneralimentatie en het echtscheidingsconvenant

De afspraken die jullie maken over partneralimentatie komen in een echtscheidingsconvenant.

Scheidingsdesk van SNS

Scheidingsdesk van SNS

Heb je vragen over scheiden en financiƫn of mediation? Neem contact op met onze scheidingsdesk. We helpen je graag verder.
Meer over scheiden

Meer over scheiden

De financiƫle onderwerpen die vaak ter sprake komen bij scheiden op een rij.

Pagina laatst aangepast: 31 maart 2023