Partneralimentatie na je scheiding

Ook na een scheiding heb je nog steeds een onderhoudsplicht naar elkaar toe. Het kan zijn dat je recht hebt op partneralimentatie of dat je alimentatie aan je partner moet betalen.

Partneralimentatie na je scheiding

Wat is partneralimentatie?

Als jij niet genoeg inkomsten hebt om van te kunnen leven, dan heeft je ex-partner de plicht om bij te dragen in deze kosten. Maar alleen als daar geld genoeg voor is. Of andersom: als jouw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan moet jij bijdragen in de kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

De hoogte van de partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie probeer je samen vast te stellen. Dit kan in overleg met een advocaat, een notaris of een mediator. Als je er samen niet uitkomt, dan bepaalt de rechter het bedrag.

De hoogte van de partneralimentatie kan in de loop van de tijd veranderen. Bijvoorbeeld omdat degene die moet betalen ontslagen wordt, of omdat degene die de alimentatie krijgt meer gaat verdienen. Jaarlijks verandert de hoogte ook door de wettelijke indexering (2019: 2%). Een wijziging moet altijd aan de rechter voorgelegd worden.

Partneralimentatie berekenen

Het is moeilijk om te berekenen wat je aan partneralimentatie zou moeten betalen of krijgen. Er zijn wel verschillende online tools voor, maar die gaan vooral uit van een behoefte en zeggen niet zoveel over het uiteindelijke bedrag. Schakel daarom een deskundige in die de partneralimentatie voor je kan berekenen.

Die deskundige maakt de berekening grofweg in 2 stappen:

Stap 1
De deskundige zet op papier wat de alimentatiebehoefte is. Wat hebben de kinderen nodig (kinderalimentatie ) en wat heeft de ex-partner nodig? De manier van leven die jullie nu hebben is hierbij het uitgangspunt.

Stap 2
De deskundige bepaalt jullie draagkracht. Hoeveel geld heb je allebei om uit te geven en wat blijft er over voor de alimentatie? Degene die alimentatie moet betalen zal nooit meer moeten betalen dan zijn of haar draagkracht toelaat.

Belangrijk om te weten: de kinderen gaan altijd voor. Is er na de kinderalimentatie nog genoeg geld over? Dan pas komt de ex-partner aan de beurt.

Hoe lang duurt de partneralimentatie?

De partneralimentatie gaat niet door zolang je leeft. De volgende termijnen zijn wettelijk vastgelegd en kunnen alleen onder zware eisen door de rechter verlengd worden:

  • niet langer dan 12 jaar bij een huwelijk met kinderen
  • hooguit 12 jaar bij een huwelijk zonder kinderen, maar alleen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar
  • bij een huwelijk zonder kinderen dat korter duurde dan 5 jaar: net zolang als het huwelijk duurde

Goed om te weten: de 12 jaar zouden vanaf 1 januari 2020 goed kunnen veranderen in 5 jaar. Daar is een wetsvoorstel voor, dat alleen nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moet worden.

Deze termijnen zijn maximaal; je kunt ook andere afspraken maken. De partneralimentatie kan na een verzoek ook door de rechtbank stopgezet worden als degene die de partneralimentatie krijgt:

  • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven
  • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
  • overlijdt

Tenzij jullie in de alimentatieafspraken hebben opgenomen dat er niet gewijzigd wordt.

Partneralimentatie en het echtscheidingsconvenant

De afspraken die jullie maken over partneralimentatie komen in een echtscheidingsconvenant.

Onze adviseur denkt met je mee

Onze adviseur denkt met je mee

Bij een scheiding komt er veel op je af. Onze adviseur helpt je graag bij je financiële vragen.
Meer over scheiden

Meer over scheiden

De financiële onderwerpen die vaak ter sprake komen bij scheiden op een rij.

Pagina laatst aangepast: 25 april 2019