Kinderalimentatie betalen: hoeveel?

Totdat jullie kinderen 21 jaar oud zijn, blijven jullie samen verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud en studie. Wanneer moet welke ouder betalen en hoeveel?

Kinderalimentatie betalen: hoeveel?

Wat is kinderalimentatie?

Na jullie scheiding hebben jullie nog steeds samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Niet alleen moeten jullie in een ouderschapsplan afspraken maken over de zorg en de opvoeding, ook zijn jullie verantwoordelijk voor de kosten.

De ouder die het meest met de kinderen is, geeft daardoor ook meer uit aan de kinderen. Dan moet de andere ouder bijdragen aan de kosten. Die betaalt dan kinderalimentatie.

Betalen aan je ex-partner

Je betaalt de kinderalimentatie tot zijn/haar 18e aan je ex-partner. Daarna betaal je de bijdrage rechtstreeks aan je kind, tot hij of zij 21 is. Na de 21e verjaardag kunnen jullie in beginsel zelf bepalen of jullie kind nog een ouderlijke bijdrage krijgt. Deze financiële verantwoordelijkheid geldt trouwens ook voor ouders die niet gescheiden zijn.

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Kinderalimentatie en co-ouderschap


Gaan jullie voor co-ouderschap? Dan verdelen jullie de zorg, opvoeding én kosten in principe ongeveer gelijk. Er is daarom soms geen kinderalimentatie nodig omdat de lasten al verdeeld zijn. Verdient 1 van jullie veel minder dan de ander? Dan kan kinderalimentatie wel een goede oplossing zijn.

Meestal hebben ouders die voor co-ouderschap kiezen nog goed genoeg contact met elkaar om zelf de afspraken te maken over de kosten van de kinderen. Jullie nemen die afspraken dan op in het ouderschapsplan.

De hoogte van de kinderalimentatie

Bij kinderen onder 18 bepaalt de rechter de hoogte van kinderalimentatie. De rechter kijkt daarbij bijvoorbeeld naar:

  • het gezinsinkomen voor de scheiding
  • de kosten en de behoefte van het kind
  • de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen

De kinderen moeten financieel zo min mogelijk verschil merken in de situatie voor en na jullie scheiding.

Draagkracht van beide ouders

De hoogte van de kinderalimentatie wordt onder andere bepaald op basis van het inkomen van de ouders op het moment van de scheiding. Maar de rechter kijkt ook naar jullie draagkracht in de nieuwe situatie.

Misschien blijven de kinderen wonen bij degene die ook het meeste verdient. Vaker komt voor dat de ouder bij wie de kinderen het meeste wonen, vanaf de scheiding juist minder kan verdienen. En de ouder met de omgangsregeling gaat door de nieuwe situatie soms juist méér verdienen. Naar al deze zaken kijkt de rechter voordat hij of zij bepaalt of de ex-partner kinderalimentatie moet betalen of ontvangen.

Moet je kinderalimentatie betalen en verandert er structureel iets in je inkomen, bijvoorbeeld omdat je werkloos wordt? Dan kan het bedrag van de kinderalimentatie via de rechter naar beneden gaan.

Kinderalimentatie berekenen

Je kunt de kinderalimentatie zelf proberen te berekenen. Er zijn verschillende gratis online tools om dat te doen. Bedenk wel dat deze tools alleen uitgaan van de standaard situaties.

Als er in jullie situatie iets anders speelt (bijvoorbeeld schulden, een eerdere scheiding, zelfstandig ondernemerschap) is het verstandig om een berekening te laten maken via een echtscheidingsadviseur.

Kinderalimentatie berekenen


Je kunt ook via het LBIO een berekening laten maken voor € 50. Zij hanteren dezelfde tabellen als rechters (zie hieronder). Dat kan alleen als het LBIO de financiële gegevens van beide ouders krijgt. Het LBIO kan ook helpen als de alimentatie niet betaald wordt.

Tabellen (Tremanormen)

De rechter gebruikt tabellen om te bepalen wat een kind ongeveer kost. Dit bedrag hangt af van:

  • Hoe oud je kind is (hoe ouder, hoe duurder een kind is)
  • Hoeveel kinderen jullie hebben (hoe meer kinderen, hoe minder je per kind krijgt)
  • Hoe hoog jullie netto gezinsinkomen is (hoe hoger, hoe hoger vaak ook de levensstandaard van de kinderen)

Besparen op kinderalimentatie

Als je de kinderalimentatie samen in goed overleg en met behulp van de verschillende rekentools weet te bepalen, kan dit je geld schelen. Je voorstel neem je op in het ouderschapsplan. De rechter beoordeelt dan of het bedrag niet te laag is. Minder mag namelijk niet, meer wel. Kom je er niet samen uit? Dan kunnen de kosten voor de advocaat oplopen.

Onze adviseur denkt met je mee

Onze adviseur denkt met je mee

Bij een scheiding komt er veel op je af. Onze adviseur helpt je graag bij je financiële vragen.
Meer over scheiden

Meer over scheiden

De financiële onderwerpen die vaak ter sprake komen bij scheiden op een rij.

Pagina laatst aangepast: 25 april 2019

Terug naar boven