Kinderalimentatie betalen: hoeveel?

Kinderalimentatie zorgt ervoor dat jullie kinderen op financieel gebied zo min mogelijk merken van jullie scheiding. Totdat jullie kinderen 21 jaar oud zijn, blijven jullie samen verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud en studie van je kinderen. Wanneer moet welke ouder betalen en hoeveel?

Kinderalimentatie betalen: hoeveel?

Wat is kinderalimentatie?

Na jullie scheiding hebben jullie nog steeds samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Daarom maken jullie in een ouderschapsplan afspraken over de zorg en de opvoeding, en over de kosten die daarbij komen kijken.

De ouder die het meest met de kinderen samen is, geeft vaak meer uit aan de kinderen. De andere ouder moet dan waarschijnlijk bijdragen aan de kosten. Als de ene ouder meer verdient dan de andere, draagt die meer bij. Deze ouder betaalt dan kinderalimentatie.

Betalen aan je ex-partner

Als je kinderalimentatie moet betalen, betaal je die aan je ex-partner tot je kind 18 is. Daarna betaal je de bijdrage rechtstreeks aan je kind, tot hij of zij 21 is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Na de 21e verjaardag kunnen jullie meestal zelf bepalen of jullie kind nog een ouderlijke bijdrage krijgt. Deze financiële verantwoordelijkheid geldt trouwens ook voor ouders die niet gescheiden zijn.

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Gaan jullie na je scheiding voor co-ouderschap? Dan verdelen jullie de zorg, opvoeding én kosten in principe ongeveer gelijk. Er is daarom soms geen kinderalimentatie nodig omdat de lasten al gelijk verdeeld zijn. Verdient 1 van jullie veel minder dan de ander? Dan kan kinderalimentatie wel een goede oplossing zijn.

Meestal hebben ouders die voor co-ouderschap kiezen nog goed genoeg contact met elkaar om zelf de afspraken te maken over de kosten van de kinderen. Jullie nemen die afspraken dan op in het ouderschapsplan. Zoeken jullie iemand die jullie hierin kan begeleiden? Dan kan mediation helpen.

De hoogte van de kinderalimentatie

Bij kinderen onder de 18 bepaalt de rechter de hoogte van kinderalimentatie. De rechter kijkt daarbij bijvoorbeeld naar:

  • het gezinsinkomen voor de scheiding
  • de kosten en de behoefte van het kind
  • de draagkracht van degene die de alimentatie moet gaan betalen

Het uitgangspunt van de rechter is dat de kinderen financieel zo min mogelijk verschil moeten merken in de situatie voor en na jullie scheiding.

Draagkracht van beide ouders

De hoogte van de kinderalimentatie wordt onder andere bepaald op basis van het inkomen van de ouders op het moment van de scheiding. Maar de rechter kijkt ook naar jullie draagkracht in de nieuwe situatie.

Misschien blijven de kinderen wonen bij degene die ook het meeste verdient. Vaker komt voor dat de ouder bij wie de kinderen het meeste wonen, vanaf de scheiding juist minder kan verdienen. En de ouder met de omgangsregeling gaat door de nieuwe situatie soms juist méér verdienen. Naar al deze zaken kijkt de rechter voordat hij of zij bepaalt of de ex-partner kinderalimentatie moet betalen of ontvangen.

Moet je kinderalimentatie betalen en verandert er structureel iets in je inkomen, bijvoorbeeld omdat je werkloos wordt of een nieuwe partner krijgt? Dan kan het bedrag van de kinderalimentatie via de rechter naar beneden gaan.

Kinderalimentatie berekenen

Je kunt de kinderalimentatie zelf proberen te berekenen. Er zijn verschillende online tools om dat te doen. Bedenk wel dat deze tools alleen uitgaan van de standaard situaties.

Bereken je scheiding op de website van Vereniging Eigen Huis

Bereken je scheiding op uitelkaar.nl


Als er in jullie situatie iets anders speelt (bijvoorbeeld schulden, een eerdere scheiding, zelfstandig ondernemerschap) is het verstandig om een berekening te laten maken via een echtscheidingsadviseur of adviseur.

Indexering

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks. Dat betekent dat het bedrag dat je moet betalen of ontvangt elk jaar iets meer wordt.

Kinderalimentatie berekenen


Je kunt ook via het LBIO een berekening laten maken voor € 95. Zij hanteren dezelfde tabellen als rechters (zie hieronder). Dat kan alleen als het LBIO de financiële gegevens van beide ouders krijgt. Het LBIO kan ook helpen als de alimentatie niet betaald wordt.

Tabellen (Tremanormen)

De rechter gebruikt tabellen om te bepalen wat een kind ongeveer kost. Dit bedrag hangt af van onder andere:

  • Hoe oud je kind is (hoe ouder, hoe duurder een kind is)
  • Hoeveel kinderen jullie hebben (hoe meer kinderen, hoe minder je per kind krijgt)
  • Hoe hoog jullie netto gezinsinkomen is (hoe hoger, hoe hoger vaak ook de levensstandaard van de kinderen)

Besparen op kinderalimentatie

Als je de kinderalimentatie samen in goed overleg en met behulp van de verschillende rekentools weet te bepalen, kan dit je geld schelen. Je voorstel neem je op in het ouderschapsplan. De rechter beoordeelt dan of het bedrag niet te laag is. Minder mag namelijk niet, meer wel.

Scheidingsdesk van SNS

Scheidingsdesk van SNS

Heb je vragen over scheiden en financiën of mediation? Neem contact op met onze scheidingsdesk. We helpen je graag verder.
Meer over scheiden

Meer over scheiden

De financiële onderwerpen die vaak ter sprake komen bij scheiden op een rij.

Pagina laatst aangepast: 20 juni 2024