Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht? Wat staat er in een verklaring van erfrecht en wanneer heb je deze nodig?
Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die je nodig kunt hebben bij het regelen van geldzaken van iemand die is overleden. In een verklaring van erfrecht staat:

  • wie er is overleden
  • of er een testament is gemaakt door degene die overleden is
  • wat er in dit testament staat
  • wie de erfgenamen zijn
  • eventueel: de executeur(s) (degenen die de financiële zaken rond de erfenis regelen)

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Dit doet de notaris pas nadat hij of zij onderzoek heeft gedaan naar alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de persoon die is overleden. Omdat het niet altijd makkelijk is om alle erfgenamen te achterhalen, kan het soms weken tot maanden duren voor de verklaring van erfrecht klaar is.

Waarom is (soms) een verklaring van erfrecht nodig?

Met een verklaring van erfrecht weten we zeker dat we met de juiste persoon handelen bij de afhandeling van de rekeningen en andere producten die bij of via ons lopen. We hebben dan zwart op wit dat jij inderdaad een erfgenaam/executeur bent van de overleden rekeninghouder en dat je recht hebt op het geld.

Wanneer heb je een verklaring van erfrecht nodig?

In de volgende gevallen heb je bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht nodig:

  • Als je geen (geregistreerde) partner van de overledene bent, dan heb je in principe een verklaring van erfrecht nodig om over de erfenis te kunnen beschikken.
  • Als een verzekeringsmaatschappij vraagt om de verklaring, bijvoorbeeld voor een levensverzekering.
  • Voor teruggave van belasting of voorschotten voor een persoonsgebonden budget.
  • Voor een uitkering van partner- en/of nabestaandenpensioen.
  • Als degene die is overleden onroerend goed op zijn naam had staan in het Kadaster, bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een boot en je die eventueel wilt verkopen. Heb je een verklaring van erfrecht laten maken? Dan schrijft de notaris deze in bij het Kadaster. Zo wordt duidelijk dat de erfgenamen de nieuwe eigenaren van de zaken van de overledene zijn.

Je hoort van ons of je een verklaring van erfrecht nodig hebt.

Checklist Verklaring van Erfrecht

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met de banken een checklist ontwikkeld waar je eenvoudig kan nagaan of je een verklaring van erfrecht nodig hebt.

Check het hier

Goed om te weten:

Op het moment dat je geld opneemt van de rekening van de overledene, gedraag je je als erfgenaam. En dat betekent automatisch dat je de erfenis zuiver aanvaardt ook bij eventuele schulden. Lees hierover meer in Schulden na overlijden. Twijfel je over wat je moet doen? Neem dan contact op met een notaris.

Hoe duur is een verklaring van erfrecht?

De kosten van een verklaring van erfrecht hangen af van de kosten van de notaris en van hoe ingewikkeld de erfenis is. De kosten variëren daarom van € 150 tot € 2.500. Vergelijk prijzen en de bijbehorende dienstverlening en vraag offertes aan.

Geen verklaring van erfrecht nodig?

Blijkt dat je geen verklaring van erfrecht nodig hebt? Dan vragen we je misschien wel om andere documenten. Bijvoorbeeld een kopie van je identiteitsbewijs, een kopie van de akte van overlijden, een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register en een ondertekende ‘vrijwaring’.

Meer informatie over benodigde documenten

Geldzaken na overlijden

Geldzaken na overlijden

Is een dierbare overleden? We helpen je graag als je geldzaken na een overlijden moet regelen.
Checklist voor nabestaanden

Checklist voor nabestaanden

Als een naaste is overleden, moet je vaak veel regelen. Deze checklist helpt je op weg.

Pagina laatst gecheckt: 21 september 2023