Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht? Wat staat er in een verklaring van erfrecht en wanneer heb je deze nodig?

 

Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een document dat je nodig kunt hebben bij het regelen van geldzaken van iemand die is overleden. In een verklaring van erfrecht staat:

 • wie er is overleden
 • of er een testament is gemaakt door degene die overleden is
 • wat er in dit testament staat
 • wie de erfgenamen zijn
 • eventueel: de executeur(s) (degenen die de financiële zaken rond de erfenis regelen)

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Dit doet de notaris pas nadat hij of zij onderzoek heeft gedaan naar alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de persoon die is overleden. Omdat het niet altijd makkelijk is om alle erfgenamen te achterhalen, kan het soms weken tot maanden duren voor de verklaring van erfrecht klaar is.

Wanneer heb je een verklaring van erfrecht nodig?

In de volgende gevallen heb je bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht nodig:

 • Als je moet aantonen dat je recht hebt op het geld van de persoon die is overleden en dat niet op een andere manier kan. Bijvoorbeeld als je niet getrouwd was met de overledene of als je geen familie bent.
 • Als degene die is overleden onroerend goed op zijn naam had staan in het Kadaster, bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een boot. De verklaring van erfrecht maakt dan duidelijk wie de nieuwe eigenaren zijn.
 • Als een verzekeringsmaatschappij vraagt om de verklaring, bijvoorbeeld voor een levensverzekering.

De bank of de verzekeraar vertelt je wanneer je een verklaring van erfrecht nodig hebt. Zo weten zij zeker dat jij inderdaad een erfgenaam bent van de overleden rekeninghouder en dat je recht hebt op het geld.

Tip:

Als je al eens een verklaring van erfrecht heb laten maken, en er is niets veranderd, dan hoef je geen nieuwe aan te vragen.

Wanneer heb je geen verklaring van erfrecht nodig?

Om over het geld van de overledene te beschikken, is soms een bankverklaring genoeg. Je hebt bijvoorbeeld geen verklaring van erfrecht nodig als:

 • de erfgenaam de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner is
 • en er geen testament is
 • en er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat

Dat bespaart je de notariskosten, dus het is de moeite om aan de bank te vragen of ze hiermee akkoord gaan.

Let op!

Er is wel een risico verbonden aan een bankverklaring. Als je nog geen keuze hebt gemaakt hoe je de erfenis wilt aanvaarden of je hebt hem al beneficiair aanvaard, kun je zo namelijk de indruk wekken dat je zuiver hebt aanvaard. Alleen als je met onverwachte schulden wordt geconfronteerd, kun je dan nog onder de erfenis uit, via de kantonrechter en binnen 3 maanden.

Waarom dat zo is? Op het moment dat je met een bankverklaring geld opneemt van de rekening van de overledene, gedraag je je als erfgenaam. En dat betekent automatisch dat je de erfenis zuiver aanvaardt. Lees hierover meer in Schulden na overlijden

Twijfel je over wat je moet doen? Neem dan contact op met een notaris.
Lees meer over notariskosten erfenis

Kadaster

Kadaster

Heb je een verklaring van erfrecht laten maken? Dan schrijft de notaris deze in bij het Kadaster. Zo wordt duidelijk dat de erfgenamen de nieuwe eigenaren van de zaken van de overledene zijn.

Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de WOZ-aanslag en de levensverzekering.

Hoe duur is een verklaring van erfrecht?

De kosten van een verklaring van erfrecht hangen af van de kosten van de notaris en van hoe ingewikkeld de erfenis is. De kosten variëren daarom van € 500 tot € 2.500. Vergelijk prijzen en de bijbehorende dienstverlening en vraag offertes aan.

De inschrijving bij het Kadaster is gratis.

Checklist voor nabestaanden

Checklist voor nabestaanden

Als een naaste is overleden, moet je vaak veel regelen. Deze checklist helpt je op weg.
Geldzaken rondom overlijden

Geldzaken rondom overlijden

We helpen je graag als je geldzaken rondom een overlijden moet regelen. Bijvoorbeeld als een dierbare van je is overleden. Of als je je nabestaanden goed wilt achterlaten.

Pagina laatst aangepast: 28 maart 2019

Terug naar boven