Welke documenten hebben we nodig?

Om de bankzaken goed te kunnen afhandelen vragen we vaak extra documenten van je. We beoordelen altijd welke we nodig hebben in jouw geval. Hier lees je meer over welke documenten dat kunnen zijn en waarom we deze nodig hebben.

Akte van overlijden

De akte van overlijden wordt afgegeven door de gemeente. Op deze akte staan gegevens van de overledene, de eventuele wettelijke partner en de datum wanneer hij of zij is overleden. Deze kun je zelf bij de gemeente opvragen, maar het wordt meestal door de uitvaartverzorger geregeld voor de nabestaande(n).

Waarom een akte van overlijden?

  • Om zeker te weten wie overleden is.
  • Om de juiste gegevens van de overledene te hebben.
  • Om te weten dat de overledene daadwerkelijk overleden is en zo geregistreerd staat.
  • Omdat het vanuit wetgeving nodig is voor ons dossier.
De akte van overlijden hebben we altijd nodig. De documenten hieronder niet allemaal. Je leest welke documenten we van jou vragen in de e-mail of brief die we je sturen als je een overlijden hebt gemeld.

Opdrachtformulier nabestaanden

Het Opdrachtformulier Nabestaanden is een document waarin de erfgenaam of de gevolmachtigde kan aangeven wat er met de producten van de overledene moet gebeuren. Het is belangrijk dat dit Opdrachtformulier wordt ondertekend door de juiste persoon/personen. Wie dat is/zijn geven we aan. Dit Opdrachtformulier krijg je van ons.

Waarom vragen we het Opdrachtformulier?

Om de bankzaken van de overledene goed af te handelen, moeten we weten wat de erfgenamen willen. Het Opdrachtformulier Nabestaanden geeft dat aan en is voor ons het bewijs dat we de opdracht hebben gekregen de zaken zo af te handelen.

Vrijwaring

Een vrijwaring is een document waarmee de erfgenaam / erfgenamen de bank vrijwaren:

  • voor alle gevolgen die uit het gebruik van de bankrekening(en) van de overledene voortvloeien;
  • voor eventuele claims van (andere) erfgenamen en/of rechthebbenden.

Door een vrijwaring af te geven belooft de ondertekenaar van de vrijwaring de bank dat hij/zij de schade van de bank vergoedt als blijkt dat iemand anders recht heeft op de uitbetaalde tegoeden.

Waarom vragen we om een vrijwaring?

In de situaties dat we een vrijwaring vragen, weten we niet altijd of we alle erfgenamen in beeld hebben.

Met de vrijwaring kunnen we de bankzaken afhandelen. En als er dan toch een andere erfgenaam blijkt te zijn waarvan we nu het bestaan niet weten, dan zal deze zelf met de erfgenamen, die wel bij ons bekend zijn, moeten schakelen voor het recht op de nalatenschap. Daar kunnen we als bank dan niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Verklaring van Erfrecht (VvE)

De notaris maakt een Verklaring van Erfrecht. In een Verklaring van Erfrecht legt de notaris in ieder geval vast wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap mag regelen. De notaris brengt hiervoor kosten in rekening.

Waarom vragen we om een VvE?

We vragen om een Verklaring van Erfrecht, omdat:

  • Alle erfgenamen bij ons bekend moeten zijn.
  • We moeten weten wie de nalatenschap mag afhandelen.
  • De overledene bepaalde (fiscale) producten heeft. Hierdoor moeten we zeker weten wie de erfgenamen zijn, zodat we deze producten fiscaal juist kunnen afhandelen.
  • Er sprake is van een testament. In het testament kunnen andere zaken dan de wettelijke verdeling van de nalatenschap staan.

Vergelijk de kosten van een VvE

De kosten van een VvE lopen nogal uiteen. De kosten zijn onder andere afhankelijk van hoe ingewikkeld de erfenis is en hoeveel erfgenamen er zijn. Bovendien vraagt de ene notaris meer dan de andere.

Ook de online mogelijkheden om een Verklaring van Erfrecht te laten opstellen verschillen van prijs. Het is verstandig om je goed te laten informeren en een paar offertes aan te vragen.

Wanneer een VvE nodig?

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft samen met de banken een checklist ontwikkeld waar je eenvoudig kan nagaan of je een verklaring van erfrecht nodig hebt.
Check het hier

Testament

In een testament is onder andere vastgelegd wie de erfgenamen zijn, en wie wat erft. Het is toegestaan in een testament af te wijken van het wettelijk erfrecht.

De notaris die het testament opstelt, meldt het aan bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Als nabestaande kun je via dit register een uittreksel opvragen.

Uittreksel Centraal Testament Register (CTR)

Dat is een uittreksel waaruit blijkt of de overledene een testament heeft opgemaakt. Je kunt het opvragen op de website notaris.nl

Waarom vragen we een uittreksel CTR?

In het testament kunnen andere erfgenamen zijn benoemd naast of in plaats van de wettelijke erfgenamen. Voor ons is belangrijk om te weten of er een testament is en daarmee een afwijking van het wettelijk erfrecht. Afhankelijk van deze informatie kunnen aanvullende documenten nodig zijn, zoals een Verklaring van Erfrecht.

Uittreksel BRP

Dankzij dit document kennen we de gezinssituatie van de overledene. En weten we wie de wettelijke erfgenamen zijn (als er geen testament is). Dat is belangrijk bij de afhandeling van de bankzaken.

Een alternatief voor dit document is het trouwboekje van de overledene. We laten je weten welke documenten we nodig hebben.

De documenten opsturen

Je kunt een foto of scan van de documenten naar ons mailen: nabestaandendesk@sns.nl. Vermeld het referentienummer dat we je hebben gestuurd. Dan kunnen we snel terugvinden om wie het gaat. Je mag ook even langskomen in een SNS Winkel. Stuur je het liever per post? Dan graag naar:

SNS Nabestaandendesk
Postbus 10032
3505 AA Utrecht

Vermeld het referentienummer ook op de envelop.

Geldzaken na overlijden

Geldzaken na overlijden

Is een dierbare overleden? We helpen je graag als je geldzaken na een overlijden moet regelen.