Een testament maken

Wil je zelf bepalen hoe je nalatenschap verdeeld wordt, wie je erfgenamen zijn en wat er met je bezittingen gebeurt? Laat dan bij de notaris een testament maken.

Een testament maken

Wat zet je in een testament?

In een testament kun je bijvoorbeeld zetten:

  • Hoe je nalatenschap verdeeld moet worden. Wie krijgt wat? Ook niet-wettelijke erfgenamen kun je laten erven.
  • Hoe de zorg voor je minderjarige kinderen geregeld moet worden als beide ouders zijn overleden en wie de beheerder van de erfenis wordt.
  • Of je kinderen direct hun kindsdeel krijgen na jouw overlijden, of dat dat pas gebeurt als je partner ook is overleden.
  • Of je je partner en/of kinderen wilt onterven. Je kinderen kun je overigens nooit helemaal onterven.
  • Of je bepaalde spullen of geld of opdrachten aan bepaalde mensen wilt nalaten (legaten).
  • Of je rechten van erfnamen wilt uitbreiden of verkleinen.
  • Welke executeur je wenst.

We leggen je een paar van deze dingen graag uit.

Codicil


Een codicil staat niet in je testament, maar is een met de hand geschreven document met datum en ondertekening. In het codicil kun je bijvoorbeeld spullen met emotionele waarde aan iemand achterlaten. Je laat je codicil achter in je huis, of je kunt een codicil bij een notaris in bewaring geven. Het voordeel van een codicil ten opzichte van een legaat is dat je makkelijk en kosteloos steeds een nieuwe kunt maken. Het nadeel is dat je met een codicil beperkt bent in je wensen (je mag er bijvoorbeeld geen geld mee verdelen of een executeur mee aanwijzen) en dat je erfgenamen moeten weten dat je een codicil hebt als dit niet bij de notaris ligt.

Een executeur benoemen

Het kan handig zijn om in je testament zelf bij leven al een executeur te benoemen die je nalatenschap afhandelt en die jouw belangen behartigt. Dit kan een bekende zijn of een professionele executeur. De naam van de executeur(s) die jij voor ogen hebt, zet je in je testament. Zij kunnen je ook bij leven al begeleiden met je wensen rondom jouw nalatenschap.

De rol van een executeur testamentair

Ik heb een goede vriendin die graag piano speelt, maar zelf geen piano heeft. Ze speelt altijd bij mij. In mijn testament heb ik daarom een legaat opgenomen. Mijn piano gaat niet naar mijn erfgenamen gaat, maar naar haar.

Ineke (76)

Legaten in je testament

Als je iets speciaals wilt achterlaten aan een specifiek persoon kun je dat als legaat in je testament zetten. Denk aan een bepaald meubelstuk, een auto, sieraden of een som geld. De notaris of executeur brengt degene aan wie je dat achterlaat op de hoogte.

Je kinderen en je testament

Voor je kinderen kun je via je testament veel regelen. Daarbij goed om te weten: in tegenstelling tot vroeger wordt de langstlevende goed beschermd. De langstlevende heeft, zolang die leeft, het volledig beheer over de erfenis. Dat betekent dat diegene het geld helemaal mag opmaken, inclusief de kindsdelen van de kinderen.

Veel mogelijk

Stel, je hebt kinderen uit een eerder huwelijk, intussen ben je opnieuw getrouwd. Dan kun je in je testament vast laten leggen dat je kinderen hun deel van je erfenis direct ontvangen na jouw overlijden, of bijvoorbeeld als je partner hertrouwt. Zonder testament krijgen ze hun deel namelijk pas als ook je nieuwe partner overlijdt. Je kunt ook via een uitsluitingsprincipe laten vastleggen dat de toekomstige nieuwe partner van jouw partner geen recht heeft op een deel van jouw erfenis. Kortom: er is veel mogelijk, maar dat moet je wel regelen.

Wil je je kinderen iets speciaals nalaten, dan kun je dat regelen via een legaat. Je kunt bijvoorbeeld ook een schenking die je aan je ene kind hebt gegeven bij leven, rechttrekken in je testament. Kom je te overlijden, dan krijgt je andere kind ook dat bedrag.

Stiefkinderen

Heb je stiefkinderen en wil je dat zij van jou erven? Dan kun je dat in je testament laten vastleggen.

Voor minderjarige kinderen kun je ook de voogdij in je testament laten opnemen.

Onterven

In je testament kun je aangeven of je je partner en/of je kinderen wilt onterven. In het geval van je kinderen betekent dit overigens niet dat ze nergens meer recht op hebben. Zij hebben namelijk altijd recht op hun zogenaamde legitieme portie: de helft van waar ze zonder testament recht op zouden hebben. Een partner kun je wel helemaal onterven, die heeft geen recht op een legitieme portie.

Is je testament nog actueel?

Het kan zijn dat jouw testament door een nieuwe relatie niet meer aansluit bij je huidige situatie. Bijvoorbeeld als je voor je nieuwe relatie getrouwd was en nu gescheiden bent. Een testament vervalt namelijk niet automatisch door een scheiding. Kijk dus goed wat je precies in je testament had opgenomen en trek het eventueel in. Dat kan je doen door herroeping van (een deel van) je testament bij de notaris.

Heb je nog vragen? Een notaris helpt je verder

Wil je zelf een testament maken of meer weten over wat je precies kunt regelen? Neem contact op met een notaris, die kan je verder helpen.

Erfenis met schulden

Erfenis met schulden

Ben je erfgenaam van iemand die misschien schulden had? Kijk wat je kunt doen.
Je nalatenschap regelen

Je nalatenschap regelen

Wil je je eigen nalatenschap goed regelen? Je kunt bij leven veel doen. Bijvoorbeeld met een testament.

Pagina laatst gecheckt: 21 september 2023