Wat doet een executeur voor een nalatenschap?

Een executeur testamentair regelt de afhandeling van het testament (de erfenis). Dit kan iemand uit je omgeving zijn of een professionele executeur. Een executeur kan ook helpen met de voorbereiding van een nalatenschap.

Wat doet een executeur voor een nalatenschap?
Goed om te weten: Je kunt ook meer dan 1 executeur benoemen. Bijvoorbeeld een begrafenisexecuteur en een beheersexecuteur.

Dit zijn de taken van een executeur

Een nalatenschap moet eerlijk verdeeld worden over de erfgenamen. Een executeur heeft daarom twee belangrijke taken:

 1. Het beheren van (de goederen van) de nalatenschap.
 2. Het betalen van de schulden van de nalatenschap.

Een executeur brengt bijvoorbeeld de schulden en bezittingen van de overledene in kaart en gaat na wat er allemaal moet gebeuren:

 • Welke rekeningen staan nog open?
 • Had de overledene aandelen?
 • Is er (verzwegen) vermogen in het buitenland?
 • Wat is de exacte inboedel?
 • Moeten er dingen voor het huis geregeld worden?
 • Zijn er abonnementen die moeten worden opgezegd?
 • Enz.

Verder is de executeur verantwoordelijk voor het afhandelen van de opeisbare schulden van de overledene. Denk aan:

 • De erfbelasting
 • De uitvaartkosten
 • De kosten voor de afwikkeling van de erfenis

Professionele executeur

Sommige familiesituaties maken een nalatenschap moeilijker en complexer te verdelen – bijvoorbeeld bij een samengestelde familie, een nieuwe partner, bij schulden of bij ruzie tussen de erfgenamen.

Het kan dan handig zijn om een professionele executeur te benoemen. Die kan je helpen met de financiële zaken, maar ook met allerlei praktische zaken waar je tegenaan loopt. Een executeur kan ook de contactpersoon zijn voor lastige schuldeisers of erfgenamen met vragen. Door een professionele executeur in te schakelen hoeft niet een van de erfgenamen deze klus op zich te nemen. Zo kun je mogelijk conflicten voorkomen.

Tip: executeur bij leven

Wat niet iedereen weet: een executeur kan je ook bij leven al helpen bij het voorbereiden van je nalatenschap. Samen bespreek je je wensen over hoe je nalatenschap verdeeld moet worden en krijg je tips die je bij leven alvast kunt regelen.

Hoe bepaal je de executeur?

Iemand kan bij leven een executeur benoemen in zijn testament. Dat mogen ook meer mensen zijn. Dit kunnen bekenden zijn, zoals een familielid, een goede vriend of een bekende notaris. Het kan ook een professionele executeur zijn.

Een voordeel van een executeur benoemen in een testament is dat een erflater zelf de nalatenschap voor de nabestaanden al kan voorbereiden.

Is er door de erflater een executeur uit de familie of vriendenkring benoemd, maar blijkt de nalatenschap toch te ingewikkeld of te tijdrovend? Dan kunnen de erfgenamen de nalatenschap alsnog uitbesteden aan een professionele executeur. Zij geven dan de volmacht aan de executeur om de nalatenschap af te wikkelen.

Goed om te weten: iemand die als executeur is aangewezen, mag altijd weigeren.

Kosten van een executeur

Wat kost een notaris

Een executeur kan een vergoeding krijgen voor het werk. De vergoeding kan door degene die is overleden bepaald zijn in het testament. Is er geen vergoeding in het testament opgenomen, dan geldt de wettelijke beloning.

De wettelijke beloning is 1% van het vermogen op de dag van overlijden. Bij weinig vermogen en een ingewikkelde afwikkeling met veel erfgenamen, is dit een laag bedrag voor alle werkzaamheden. Laat iemand een heel groot vermogen na, dan is de vergoeding misschien juist wel te hoog.

Ben je zelf aangewezen als executeur, vraag dan vooraf welke vergoeding is afgesproken.

Wie controleert de executeur?

Zoals je ziet, is de taak van de executeur een belangrijke, en er gebeurt een hoop op financieel gebied. Een executeur doet er goed aan om veel te communiceren met de erfgenamen en steeds openheid van zaken te geven.

Aan het einde maakt de executeur de rekening en de verantwoording op. Daaruit blijkt wat hij gedaan heeft en wat hij (uiteindelijk) netto kan uitkeren aan de erfgenamen. Dit is de controle.

Zijn de erfgenamen het eens? Dan zetten ze een handtekening. Zijn ze het niet eens? Dan kunnen ze om uitleg vragen. Is die niet afdoende, dan kan bij de rechter een ontslagverzoek voor de executeur ingediend worden.

Checklist voor nabestaanden

Checklist voor nabestaanden

Als een naaste is overleden, moet je vaak veel regelen. Deze checklist helpt je op weg.
Je nalatenschap regelen

Je nalatenschap regelen

Wil je je eigen nalatenschap goed regelen? Je kunt bij leven veel doen. Bijvoorbeeld met een testament.

Pagina laatst gecheckt: 21 september 2023