Nabestaandenpensioen: partnerpensioen en Anw

Als jouw inkomen wegvalt omdat je komt te overlijden, zitten je nabestaanden met een groot financieel gat. Daar kun je iets voor regelen, bijvoorbeeld via je werkgever. Dat noemen we nabestaandenpensioen.
Nabestaandenpensioen

Het goed regelen voor je nabestaanden

Je kunt het financiële gat dat ontstaat als je komt te overlijden deels opvangen:

Via je werkgever

  • Partnerpensioen: je partner heeft recht op een deel van je pensioen.
  • Anw: een uitkering vanuit de overheid waar je partner soms recht op heeft.

Zelf iets regelen

Nabestaandenpensioen voor je partner


Nabestaandenpensioen voor je partner: partnerpensioen

Bouw je zelf werknemerspensioen op, dus via je werkgever? Dan heeft je partner als je doodgaat meestal recht op een deel van je opgebouwde pensioen. Dat heet partnerpensioen. Als je niet getrouwd of geregistreerd partners bent, moet je dit meestal wel apart bij je pensioenfonds hebben aangegeven.

Partnerpensioen is ongeveer 70% van je ouderdomspensioen

Wanneer begint de uitkering?

Je partner krijgt de uitkering meestal meteen na je overlijden, ook als je nog niet met pensioen was toen je overleed. Ben je wel al met pensioen, dan is het bedrag van de uitkering meestal lager.

Hoe lang loopt de uitkering?

Je partner krijgt het bedrag maandelijks uitbetaald, zolang je partner leeft.

Niet getrouwd

Geef bij je pensioenuitvoerder aan dat je een partner hebt die in aanmerking moet komen voor het partnerpensioen.

Check de voorwaarden

Niet alle pensioenregelingen zijn hetzelfde. Lees de voorwaarden daarom goed en raad ook je partner aan om dat te doen. Een voorbeeld: soms stopt de uitkering aan je partner als hij/zij na jouw dood een nieuwe partner krijgt. Het is verstandig om dat van tevoren uit te zoeken.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Je bent automatisch voor de Anw verzekerd als je in Nederland woont of werkt. Je partner heeft daardoor recht op een basisuitkering, als je partner:

  • nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt én
  • een minderjarig kind verzorgt of
  • meer dan 45% arbeidsongeschikt is

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen van je partner. Het maakt niet uit of je getrouwd was met je partner of samenwoonde (met of zonder samenlevingscontract).

Heeft je partner al wel de AOW-leeftijd bereikt als je overlijdt? Dan krijgt hij of zij meer AOW.

Nabestaandenpensioen voor je kind(eren)

Nabestaandenpensioen voor je kind(eren)

Kinderen tot 16 jaar hebben recht op een wezenuitkering Anw, maar wel pas als beide ouders zijn overleden - of als niet wettelijk is vastgelegd wie de vader is. En als de ouder die het laatst overleden is, verzekerd was voor de Anw. In beginsel is iedereen die in Nederland woont of werkt hiervoor verzekerd.

Wezen van 16 tot 21 jaar krijgen in sommige gevallen een wezenuitkering. Bijvoorbeeld als ze dagonderwijs volgen, zoals een mbo-opleiding of de universiteit.

Als de moeder is overleden en de vader niet wettelijk bekend is óf als de ene ouder vóór het overlijden van de andere ouder uit de ouderlijke macht is gezet, krijgt een kind ook een wezenuitkering tot 16 of 21.

Lees ook: De voogdij voor je kinderen regelen

Bijzonder nabestaandenpensioen voor je ex-partner

Ben je eerder getrouwd geweest? Dan heeft je ex-echtgenoot vaak recht op het partnerpensioen dat in de periode van jullie huwelijk is opgebouwd. Daarover kun je bij je scheiding afspraken maken. Dat heet bijzonder nabestaandenpensioen.

Goed om te weten: Voor je huidige partner blijft er dan dus minder over.

Kunnen we je helpen?

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen over jouw situatie? Neem contact met 1 van onze medewerkers op via telefoonnummer 030 - 633 30 00
Je nalatenschap regelen

Je nalatenschap regelen

Wil je je eigen nalatenschap goed regelen? Je kunt bij leven veel doen. Bijvoorbeeld met een testament.

Pagina laatst gecheckt: 21 september 2023