Dividend bij beleggingsfondsen

Beleg je bij SNS in een van de ASN Duurzame Beleggingsfondsen? Dan kun je ieder jaar dividend krijgen over deze fondsen. Wat dividend is en wat je ermee kunt doen lees je hier.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg (deels) verliezen.

Wat is dividend?

Dividend is de winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Bedrijven kunnen dividend uitkeren, maar ook de ASN Beleggingsfondsen keren dividend uit aan alle deelnemers in het beleggingsfonds.

Bekijk het dividend bij SNS

Dividend: wat kun je ermee?

Uitgekeerd dividend kun je:
1. herbeleggen in het beleggingsfonds
2. uit laten keren

Goed om te weten: Heb je een Rendementsrekening (beleggingshypotheek)? Dan wordt je dividend altijd herbelegd en mag er niet uitbetaald worden.

1. Herbeleggen

Je uitgekeerde dividend wordt automatisch herbelegd. Zo bouw je optimaal vermogen op. Het herbeleggen van dividend zorgt ervoor dat je steeds meer participaties in een beleggingsfonds in bezit krijgt. Deze nieuw verkregen participaties keren ook weer dividend uit.

Door deze nieuwe dividenduitkeringen groeit het dividend steeds harder en de onderliggende waarde ook. Dit dividend-op-dividend effect werkt precies hetzelfde als het rente-op-rente effect.

2. Laten uitkeren

Je kunt er ook voor kiezen het uitgekeerde dividend te sparen op het gelddeel van je beleggingsrekening of op te nemen als extraatje. Bijvoorbeeld als extraatje bovenop je inkomen. Wil je dit? Dan moet je dit aangeven in Mijn SNS.

Van dividend naar rendement

Het bedrag aan dividend dat de ASN Duurzame Beleggingsfondsen uitkeren verschilt per fonds. Omdat ook de afgiftekoersen van de fondsen verschillen, berekenen we voor ieder fonds het dividendrendement. Dat is het uitgekeerde dividend, uitgedrukt in procenten van de koers van het aandeel.

Voorbeeld: € 2,50 dividend bij een afgiftekoers van € 100 betekent een dividendrendement van 2,5%.

Fondsen vergelijken op basis van rendement

Het dividendrendement vormt samen met het koersrendement het totale rendement van een fonds. In de informatie over de verschillende fondsen zie je de totale nettorendementen (netto: na aftrek van de kosten van het fonds) van de ASN Beleggingsfondsen.

Hierbij nemen we het dividend dus mee en nemen als uitgangspunt de herbelegging van het uitgekeerde dividend. Het dividendrendement kan per fonds en per jaar verschillen, uiteindelijk gaat het om het totale nettorendement van een fonds.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Dividendbelasting

Als belegger krijg je niet het hele bedrag aan dividend. Het beleggingsfonds houdt een percentage dividendbelasting in. Dit kun je in de meeste gevallen verrekenen met de inkomstenbelasting.

Alle informatie voor de belastingaangifte vind je op het ‘Financieel Jaaroverzicht Beleggen’. Deze krijg je aan het begin van elk jaar.

Meer over beleggen en de belasting

Vragen over dividend

Vragen over dividend

Lees wat andere klanten ons vroegen over dividend. Met uiteraard de antwoorden.