Veelgestelde vragen over dividend

Heb je vragen over het dividend van je fonds? Dan kun je ons natuurlijk altijd bellen. En het antwoord op de meestgestelde vragen vind je hier.

Goed om te weten: Heb je een Rendementsrekening (beleggingshypotheek)? Dan wordt je dividend altijd herbelegd en mag er niet uitbetaald worden.

Waarom krijg ik pas in mei dividend over het vorige jaar?

Het duurt altijd even voordat dividend berekend is en uitgekeerd kan worden. Dat komt onder andere door wet- en regelgeving, en het kost ook tijd om het dividendbedrag te berekenen. Is het dividendbedrag berekend? Dan moet de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) het nog goedkeuren. Deze vergadering was dit jaar op 28 april 2022. Daarna kan het dividend uitgekeerd worden. 

Waarom krijg ik geen dividend bij het ASN Biodiversiteitsfonds?

Het ASN Biodiversiteitsfonds is pas begonnen in november 2021 en heeft daardoor nog niet genoeg inkomsten ontvangen om dividend uit te kunnen keren.

Wat is het verschil tussen herbeleggen en uitkeren?

Als je het dividend hebt ontvangen, kun je ervoor kiezen om dat zo te laten (uitkeren) of om het te herbeleggen. Bij herbeleggen koop je van je dividend nieuwe participaties in hetzelfde fonds. Tip: Dit gaat vanzelf als je herbeleggen ‘aan’ hebt staan in Mijn SNS. Herbeleggen kent voordelen.

Wat is het voordeel van herbeleggen?

Als je het dividend herbelegt, krijg je in de loop van de tijd steeds meer participaties in het beleggingsfonds. Je nieuwe participaties keren ook weer dividend uit. Zo kunnen niet alleen je dividenduitkeringen steeds harder groeien, maar ook de waarde van je belegging in het fonds. Dit heet het dividend-op-dividend-effect.

Hoe geef ik aan dat ik het dividend wil herbeleggen of laten uitkeren?

Dat regel je in Mijn SNS:

  • Log in, ga naar 'Beleggen' en klik op 'Portefeuilleoverzicht'
  • Kies in het blokje 'Snel naar' voor 'Dividend instellen'
  • Standaard staat het op herbeleggen. Maar je kunt hier ook kiezen voor 'dividend uitkeren op je geldrekening'.
  • Sla je wijziging op.
Goed om te weten: Heb je een Rendementsrekening (beleggingshypotheek)? Dan wordt je dividend altijd herbelegd en mag er niet uitbetaald worden.

Hoe werkt herbeleggen in combinatie met automatische aankopen?

Heb je automatische aankopen én herbeleggen aanstaan in Mijn SNS? Dan wordt je dividend automatisch herbelegd. Als herbeleggen uitstaat, wordt je dividend uitgekeerd Let op: bij automatische aankopen wordt je dividend aan je uitgekeerd via de fondsen en niet vanaf een andere rekening. Je kunt automatische aankopen aan- of uitzetten in Mijn SNS, bij Beheer.  

Waarom wordt er dividendbelasting ingehouden?

De fondsen zijn wettelijk verplicht bij het uitbetalen van het dividend 15% dividendbelasting in te houden. Tip: Vaak kun je het ingehouden bedrag bij de belastingaangifte terugvragen.

Waarom krijg ik geen dividend over de het ASN Groenprojectfonds?

De rente-inkomsten over 2021 waren ongeveer hetzelfde als in 2020. Toch was het beleggingsrendement van het ASN Groenprojectenfonds over 2021 negatief. Dit komt door de stijging van de kapitaalmarktrente. Het fonds werkt namelijk met een bepaald waarderingssysteem: stijgt de kapitaalmarktrente? Dan gaat de waardering van de leningen omlaag, en andersom. Ook in 2022 is de kapitaalmarktrente al flink gestegen waardoor de afgiftekoers dit jaar verder daalde.
Omdat het beleggingsrendement in 2021 negatief was, is er voor gekozen om de rente-inkomsten in het fonds te laten en geen dividend uit te keren. Dit heeft geen invloed op je totale rendement.

Hoe worden de leningen gewaardeerd binnen het ASN Groenprojectenfonds?

Het ASN Groenprojectenfonds (AGPF) investeert in leningen met een lange looptijd aan groenprojecten waarbij het uitgangspunt is om deze leningen gedurende de gehele looptijd in portefeuille te houden. Met deze leningen kunnen onder meer zonne- en windparken worden gebouwd. Om het mogelijk te maken om je participaties in het AGPF dagelijks te kopen en te verkopen, eist de belastingdienst dat de leningen dagelijks worden gewaardeerd. Deze dagelijkse waardering van de leningen vormt de basis voor de bepaling van de afgiftekoers.

Invloed van de kapitaalmarktrente

Bij de waardering van een lening vormt de actuele kapitaalmarktrente de basis. Als de rente van een lening hetzelfde is als deze actuele kapitaalmarktrente, dan is de waarde gelijk aan het uitgeleende bedrag. Daalt de kapitaalmarktrente voor nieuwe leningen vervolgens en komt ie onder de vaste rente van een bestaande lening uit? Dan stijgt de waarde van die bestaande lening. De bestaande lening geeft die dag tenslotte meer rente dan een nieuwe lening.

Maar dit principe werkt ook andersom. Als de marktrente stijgt, daalt de waarde van een bestaande lening. Een nieuwe lening geeft dan tenslotte meer rente dan een bestaande lening. Dat is precies wat er in 2021 gebeurde. Tussen 1 januari en 31 december steeg de kapitaalmarktrente. Hierdoor is de waarde van de leningen in de portefeuille op 31 december 2021 lager dan de waarde op 1 januari 2021. Die lagere waardering veroorzaakt het negatieve rendement van het fonds.

Waarom krijg ik geen dividend over het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief?

Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief keert dit jaar als enige mixfonds geen dividend uit. Alle mixfondsen hebben een toevoeging gedaan aan de afrondingsreserve. Deze wettelijk bepaalde reserve heeft tot doel om het uit te keren dividend vast te stellen op een afgerond bedrag. Het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief heeft in 2021 een relatief hoge instroom gehad en dat zorgde voor een relatief grote toename van de afrondingsreserve. De beperkte hoeveelheid inkomsten in 2021 in combinatie met een grote toevoeging aan de afrondingsreserve biedt de mogelijkheid om de inkomsten in het fonds te houden. Hierdoor wordt er geen dividend uitgekeerd en geen dividendbelasting ingehouden. Dit gaat niet ten koste van je rendement.

Heeft het feit dat ik geen dividend krijg effect op mijn totaalrendement?

Gedurende het jaar ontvangen de ASN Beleggingsfondsen inkomsten in de vorm van winstuitkeringen van bedrijven, rentes van obligaties en leningen of allebei. Deze inkomsten worden toegevoegd aan het fondsvermogen en verwerkt in de afgiftekoers. Het fonds keert deze inkomsten één keer per jaar aan je uit in de vorm van dividend.

Koersstijging als er geen dividend wordt uitgekeerd

Soms worden de inkomsten echter in het fonds gehouden en wordt er geen dividend uitgekeerd. Dat betekent dat de waarde van het fonds – en daarmee je koersresultaat – stijgt. Met andere woorden: het niet uitkeren van de dividenden wordt gecompenseerd door een hoger koersresultaat.

Koersdaling als er wel dividend wordt uitgekeerd

Bij de beursopening ná het uitkeren van het dividend noteert het fonds 'ex dividend'. Meestal daalt de koers met de waarde van het uitgekeerde dividend. Hierdoor maakt het voor het rendement van het fonds dus ook niet uit op welk moment je het fonds verkoopt of koopt. Ook niet als je je fonds de dag vóór ex dividend verkoopt, of op de dag van ex dividend koopt. Of er dus wel of geen dividend uitgekeerd wordt heeft dus geen gevolgen voor je totaalrendement.

Voorbeeld

Het voorbeeld hieronder laat zien hoe dit werkt. We gaan er bij dit voorbeeld vanuit dat:

  • de afgiftekoers alleen wijzigt door ontvangen inkomsten en uit te keren dividenden en verder constant blijft
  • je het dividend meteen krijgt. In de praktijk is dat vaak een paar beursdagen later.
  • Fonds A geen dividendbelasting hoeft in te houden.

Stel: je koopt op 1 mei 2021 één participatie in fonds A tegen een afgiftekoers van € 100. In de 12 maanden erna ontvangt het fonds € 2,50 aan inkomsten. Dan is de afgiftekoers van fonds A op 1 mei 2022 € 102,50.

1 mei 2021 1 mei 2022
Bezit in fonds A 1 x € 100 = € 100 1 x € 102,50 = € 102,50

Op 2 mei 2022 keert het fonds € 2,50 dividend uit:

1 mei 2022 2 mei 2022 (dag van uitkeren)
Bezit in fonds A 1 x € 102,50 = € 102,50 1 x € 100 = € 100
Geldsaldo € 0,00 € 2,50
Totale waarde € 102,50 € 102,50

Je ziet dat de totale waarde op de datum van uitkeren hetzelfde is als ervoor.  Je geldsaldo is toegenomen en de waarde van een participatie is afgenomen. Als je je participatie op 1 mei verkoopt, dan ondervind je daarvan geen nadeel. Koop je het fonds na 2 mei, dan ontvang je geen dividend van € 2,50, maar betaal je voor 1 participatie € 2,50 minder. Ook dan ondervind je geen nadeel.

Stel dat Fonds A er voor kiest geen dividend uit te keren:

1 mei 2022 2 mei 2022
Bezit in fonds A 1 x € 102,50 = € 102,50 1 x € 102,50 = € 102,50
Geldsaldo € 0,00 € 2,50
Totale waarde € 102,50 € 102,50

Ook dan zie je dat de totale waarde gelijk blijft. De inkomsten blijven in het fonds waardoor de afgiftekoers gelijk blijft.

Kan ik aandelen beter voor of na de dividenduitkering kopen/verkopen?

Het maakt niet uit of je koopt of verkoopt voor of na de dividenduitkering. We leggen dat uit aan de hand van een voorbeeld.

Stel, de waarde van het fonds voor dividenduitkering is € 105. Het vastgestelde dividend in het fonds is € 5. Het beleggingsfonds keert dan bij de dividenduitkering € 5 uit en de waarde van het fonds wordt aangepast naar € 100.

Ter illustratie: Voor de dividenduitkering heb je1 aandeel van € 105 en na de dividenduitkering heb je een aandeel met een waarde van € 100 en dividend met een waarde van € 5.

Wat is de invloed van dividend op de afgiftekoers van een beleggingsfonds?

Door het jaar heen ontvangt het beleggingsfonds dividenden en rentes van beleggingen in het fonds. Deze bedragen worden opgespaard in het fonds. Eén keer per jaar keert het beleggingsfonds al deze opgespaarde dividenden en rentes uit aan de beleggers in het fonds.

Hierbij wordt de waarde van het fonds verminderd met het gelijke bedrag wat aan dividend wordt uitgekeerd. Stel, de waarde van het fonds is € 105 en het vastgestelde dividend in het fonds is € 5. Het beleggingsfonds keert dan € 5 uit en de waarde van het fonds wordt aangepast naar € 100.

Ter illustratie: Voor de dividenduitkering heb je 1 aandeel van € 105 en na de dividenduitkering heb je een aandeel met een waarde van € 100 en dividend met een waarde van € 5. Het uitgekeerde dividend wordt bij ons automatisch herbelegd. Maar je kunt er ook voor kiezen om het uit te laten keren op je geldrekening.
Beleggen met weinig geld

Beleggen met weinig geld

Voor beleggen hoef je geen groot vermogen te hebben, als je het maar de tijd geeft om te groeien.