Rente betalen als je meer dan € 100.000 op je rekeningen hebt

In Europa hebben we al een tijd te maken met lage en negatieve rentes. Dat komt onder andere door de ontwikkelingen op de financiële markt en op de huizenmarkt.

Vanaf 1 april 2022 bepalen we op een andere manier of je rente aan ons moet betalen.

We kijken dan naar je totale saldo van al je betaal- en spaarrekeningen en het gelddeel van je beleggingsrekening(en) bij ons en niet meer naar je saldo per rekening. Meer informatie

Vanaf € 100.000 betaal je rente

Om te bepalen of je rente betaalt, tellen we de bedragen van je betaal- en spaarrekening(en) en het gelddeel van je beleggingsrekening(en) bij elkaar op. Sta je rood op een van deze rekeningen? Dan trekken we dat bedrag af van het positieve saldo. Is je totale saldo hoger dan € 100.000? Dan betaal je rente over het deel dat hoger is dan € 100.000.

Is je totaalsaldo € 100.000 of lager?

Dan hoef je nu geen rente te betalen. De rente die je eventueel krijgt en de rente die je betaalt over het bedrag dat je rood staat, blijven hetzelfde.

Voor welke rekeningen geldt de optelling van het totaalsaldo?

Het saldo van deze rekeningen tellen we bij elkaar op om je totaalsaldo te bepalen:

Rekeningen
SNS Basis
SNS Compleet
SNS Basisprivérekening
EU Betaalrekening
SNS Internet Sparen
SNS Maxisparen
SNS Basissparen
SNS Keuzesparen
Gelddeel van SNS Beleggingsrekening*
Gelddeel van SNS Doelbeleggen*
Betaalrekening bij SNS Extra Ruimte Hypotheek
SNS Personeelsrekening

* SNS Doelbeleggen en SNS Beleggingsrekening bestaan uit 2 delen: een geldrekening en een deel waar je beleggingsportefeuille staat. Voor de optelling van je totale saldo telt alleen het gelddeel mee. Geld dat je hebt belegd staat op het deel van de beleggingsportefeuille. Dit deel telt dus niet mee.

Rekeningen die we hier niet noemen, tellen niet mee voor het berekenen van het totaalsaldo. Ook rekeningen specifiek bedoeld voor kinderen, jongeren en studenten tellen niet mee.

Rekeningen op jouw naam

Voor de optelling van het saldo kijken we alleen naar rekeningen die op jouw naam staan. Heb je samen met iemand anders een rekening (een en/of-rekening)? Dan tellen we de helft van het saldo op die rekening bij jou mee en de andere helft bij degene met wie je de rekening hebt.

Ben je wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde op een rekening? Dan staat die rekening niet op jouw naam. Die rekening telt dus niet mee voor de optelling van jouw totaalsaldo.

Hoe berekenen we je totaalsaldo?

De berekening van je totaalsaldo leggen we je graag uit met een voorbeeld.

Stel, je hebt een eigen spaarrekening met € 5.000 en een eigen betaalrekening waarop je € 1.000 rood staat. Je hebt met je partner 2 rekeningen: een gezamenlijke spaarrekening met € 60.000 en een gezamenlijke betaalrekening met € 10.000. Van de rekeningen die je met je partner hebt, telt 50% mee voor de berekening van je totaalsaldo. Je totaalsaldo is:

Je rekeningen Je saldo
Eigen spaarrekening € 5.000
Eigen betaalrekening - € 1.000
Spaarrekening met partner (50% van € 60.000) € 30.000
Betaalrekening met partner (50% van € 10.000) € 5.000
Totaalsaldo € 39.000

Je totaalsaldo van € 39.000 is lager dan € 100.000. Je betaalt in dit geval geen rente.

Rente vanaf 1 april 2022

Saldoklassen over het totaalsaldo op al je rekeningen Betaalrekening Spaarrekening en gelddeel beleggingsrekening
€ 0 tot en met € 25.000 0%* je krijgt 0,01%
€ 25.000 tot en met € 100.000 0% 0%
saldo boven € 100.000 je betaalt 0,50% over dat deel van je saldo boven de €100.000 je betaalt 0,50%

* Op SNS Compleet krijg je 0,01% rente tot € 5.000. .

Voor alle rentes geldt: variabele rente op jaarbasis. De rente kan dus wijzigen. Bekijk alle rentes. Meer informatie over de rente vind je in de Tarievenwijzer Betalen.

Hoeveel rente krijg je of betaal je?

Voorbeeld 1*: Je totaalsaldo is lager dan € 100.000

Stel, je staat € 1.000 rood op je betaalrekening. De rente over die roodstand betaal je gewoon zoals je gewend bent. Je hebt op je spaarrekening € 45.000. Je totaalsaldo is dan € 44.000 (€ 45.000 - € 1.000). Omdat dit lager is dan € 100.000, betaal je geen rente. Dit is de rente die je krijgt of die je betaalt:

Rente op jaarbasis Rente per maand
Roodstand € 1.000 9% Je betaalt € 7,64
Je spaargeld tot € 25.000 0,01% Je krijgt € 0,21
Je spaargeld vanaf € 25.000 tot € 44.000 0% € 0

Voorbeeld 2*: Je totaalsaldo is hoger dan € 100.000

Stel, je hebt € 50.000 op je SNS Compleet en € 110.000 op je gezamenlijke spaarrekening. Van de gezamenlijke spaarrekening telt 50% mee voor de berekening van je totaalsaldo. In totaal heb je dan € 105.000 (€ 50.000 + € 55.000). Omdat dit hoger is dan € 100.000, betaal je rente over het bedrag vanaf € 100.000. Over € 5.000 dus. Dit is de rente die je krijgt en die je betaalt:

Rente op jaarbasis Rente per maand
Geld tot € 5.000 op SNS Compleet 0,01% Je krijgt € 0,04
Geld boven € 5.000 en tot € 50.000 op SNS Compleet 0% € 0
Spaargeld tot en met € 25.000 0,01% Je krijgt € 0,21
Spaargeld boven € 25.000 tot € 55.000 0% € 0
Totaalsaldo van € 5.000 boven € 100.000 - 0,50% Je betaalt € 2,08

* In de voorbeelden gaan we uit van gemiddelde saldo’s per maand.

Renteverrekening per maand

Als je rente krijgt op je betaalrekening, dan krijg je die nu nog per kwartaal. Dat verandert vanaf 1 april 2022. Je krijgt dan de rente per maand op je betaalrekening. Sta je rood op je betaalrekening? Dan betaal je de rente voortaan ook per maand. Voor een spaarrekening en het gelddeel van je beleggingsrekening verandert niets. Als je rente krijgt op die rekening(en), dan krijg je die al elke maand.

Rente betalen

De rente die je betaalt over je saldo boven € 100.000, schrijven we elke maand af van je rekening met het hoogste saldo. Dat doen we niet meer per rekening. Dit kan dus een spaar- of betaalrekening of het gelddeel van een beleggingsrekening zijn.

Rente afschrijven van een en/of-rekening

We schrijven de rente alleen af van een en/of-rekening als je geen eigen andere rekening op je eigen naam bij ons hebt. Heb je meerdere en/of-rekeningen met verschillende personen? Bijvoorbeeld een rekening met je partner en een rekening met een ouder? Ook dan schrijven we de rente af van de en/of-rekening met het hoogste saldo. Houd er rekening mee dat degene met wie je de rekening hebt, dit ook ziet.

Rente afschrijven van andere rekening

Wil je dat we de rente van een andere rekening afschrijven? Dan kun je dat zelf aanpassen. Je regelt dat makkelijk in Mijn SNS. Log in en ga naar instellingen, rekeningen en dan naar voorkeursrekening rente betalen. Heb je geen Mijn SNS? Vraag het dan aan. Of neem contact met ons op.

Renteboeking op je afschrift

We schrijven de rente af rond de 5e dag van de maand. Je ziet de renteboeking in de lijst van bij- en afschrijvingen in Mijn SNS of op je rekeningafschrift. Wil je een specificatie van de rente die je betaalt? Dan kun je die inzien in Mijn SNS. Ga naar instellingen en kies dan voor documenten. Je ziet daar het "Overzicht betaalde rente" staan.

Aangepaste voorwaarden

Om rente over je totaalsaldo mogelijk te maken, hebben we de voorwaarden van onze rekeningen aangepast vanaf 1 april 2022. Daarnaast hebben we nog een paar andere aanpassingen in onze voorwaarden verwerkt. Het gaat om deze wijzigingen:

  • Je krijgt of betaalt de rente voor je betaalrekening voortaan per maand in plaats van per kwartaal. Deze wijziging geldt voor alle betaalrekeningen met uitzondering van rekeningen die specifiek bedoeld zijn voor kinderen, jongeren en studenten.
  • Je hebt straks een extra mogelijkheid om een incassomachtiging digitaal te ondertekenen. Dat kan ook met ‘iDIN Ondertekenen’.
  • Je kunt niet meer voor alle looptijden een deposito afsluiten.

Betaalrekeningen

Spaarrekeningen

Beleggingsrekeningen

Waarom schommelt je spaarrente?

Waarom schommelt je spaarrente?

Check hoe het precies zit.
Nog vragen over rente berekenen over je totaalsaldo?

Nog vragen over rente berekenen over je totaalsaldo?

We hebben veelgestelde vragen voor je op een rijtje gezet.