Bijstand en je spaargeld, hypotheek en pensioen

Je kunt recht hebben op een bijstandsuitkering, bijvoorbeeld als je WW-uitkering afloopt en je nog geen werk hebt. Hoe zit het met bijstand en je eigen huis (je hypotheek), je spaargeld en je pensioen?

Bijstandsuitkering en bankzaken
Participatiewet
De Participatiewet is sinds 2015 de overkoepelende naam voor de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet.

Bijstand en eigen spaargeld

Om bijstand te krijgen, mag je niet te veel eigen spaargeld of eigen vermogen hebben. Bijstand is er juist voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Heb je spaargeld, dan kun je daar je kosten voor je levensonderhoud van betalen.

Een beetje eigen spaargeld mag je wel hebben. De overheid bepaalt elk jaar een maximum. Heb je een partner, dan telt ook zijn of haar spaargeld mee.

Om je een idee te geven: in 2023 mag je samen met je partner of als alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen € 15.210 aan spaargeld hebben om toch recht te hebben op bijstand. Als alleenstaande is dat de helft: € 7.605.

Bijstand en een eigen huis

Heb je een eigen huis en is dat meer waard dan de hypotheek die er nog op zit? Dan telt die overwaarde als eigen vermogen. Heb je te veel overwaarde, dan heb je meestal geen recht op bijstand.

Overwaarde

Om te bepalen hoeveel vermogen er in je eigen huis zit, wordt het deel van de hypotheek dat je nog niet hebt afgelost afgetrokken van de waarde van je huis.

Je gemeente bepaalt wat je huis nu waard is. Dat laten ze door een taxateur doen of ze nemen de laatste WOZ-waarde als uitgangspunt.

Is je overwaarde groter dan € 64.100 (2023)? Dan heb je geen recht op bijstand als gift. Je kunt dan vaak wel bijstand lenen, als een krediethypotheek bij de gemeente. Zodra je overwaarde weer onder het vrijgestelde bedrag valt, krijg je de bijstand weer als gift.

Heb je minder dan € 64.100 (2023) aan overwaarde, dan heb je in principe recht op bijstand. Maar alleen als:

  • Je zelf in je huis woont.
  • Je geen (extra) hypotheek kunt afsluiten.
  • Het niet logisch is om je huis te verkopen. Bijvoorbeeld omdat je er geen goedkoper (huur)huis voor in de plaats kunt krijgen.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan kan de gemeente beslissen om geen bijstand te verlenen.

Hypotheek bij SNS?

We proberen ervoor te zorgen dat de klant toch in zijn eigen huis kan blijven wonen
Leen van Manen van SNS Hulpteam Hypotheken

Zie ook: Je hypotheek na ontslag of werkloosheid

Bijstand en pensioen

Als je een bijstandsuitkering krijgt, bouw je geen pensioen op.

Zit je in de bijstand, en bereik je de AOW-leeftijd? Dan ontvang je geen bijstand meer, maar een AOW-uitkering.

Je bijstandsuitkering wordt lager als je partner met pensioen gaat, want jullie inkomens worden bij elkaar opgeteld. Ook als je recht hebt op partnerpensioen van je ex-partner, dan gaat dat pensioengeld af van je bijstandsuitkering.

Wat is de bijstand precies?

Een bijstandsuitkering helpt mensen die geen werk hebben, geen recht (meer) hebben op een andere uitkering en daardoor niet genoeg geld hebben om rond te komen. Het is een zogenaamde vangnetregeling. Om recht te hebben op bijstand moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hoe hoog is een bijstandsuitkering?

Hoeveel bijstand je krijgt, hangt af van je leeftijd en je woon- en leefsituatie. Als je je huis deelt met meer mensen boven de 21, dan krijg je minder bijstand. Als je 50+ bent dan tellen bepaalde inkomsten en het eigen vermogen niet mee. Je kunt bij je gemeente opzoeken hoeveel bijstand je in jouw situatie krijgt.

Inlichtingenplicht in de bijstand

Vanaf het moment dat je bijstand aanvraagt, heb je een inlichtingenplicht. Dat betekent dat je de gemeente alle informatie verschaft die van belang kan zijn voor het recht op bijstand. Verandert er iets in jouw situatie? Dan moet je dit direct laten weten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • je gaat geheel of gedeeltelijk werken en ontvangt inkomsten
  • je krijgt recht op een erfenis, ontvangt een prijs in een loterij of een gift
  • je wilt een studie volgen
  • je wilt vrijwilligerswerk gaan doen
  • je gaat verhuizen
  • je leefsituatie verandert (samenwonen, een scheiding, in- of uit verhuizende kinderen)
  • je wilt met vakantie

Geef je niet alle veranderingen door en krijgt je hierdoor ten onrechte teveel geld? Dan moet u dit terugbetalen en daarnaast kan je een boete krijgen.

Bijstandsuitkering aanvragen

Bijstand vraag je aan bij je gemeente. Je gemeente bepaalt ook of je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Bekijk hoe je bijstand aanvraagt op werk.nl, een website van UWV.

Ontslagen of werkloos?

Ontslagen of werkloos?

Vaak zijn de financiële gevolgen groot. We hebben de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet.
Hulpteam Hypotheken

Hulpteam Hypotheken

Kom je in de bijstand en heb je een SNS Hypotheek?

Pagina laatst aangepast: 2 oktober 2023