Blijven werken als moeder of vader? Hoe regel je dat?

Blijf je werken naast het ouderschap? En zo ja, hoe regel je dat dan? En wat als je salaris niet op lijkt te wegen tegen de kosten van kinderopvang?

Tip 1: ouderschapsverlof

Om te blijven werken, en toch ook voor je kind te zorgen, bestaat er de regeling ouderschapsverlof. Beide ouders hebben het recht om tot hun kind 8 jaar oud is ouderschapsverlof op te nemen. Dat is 26x de uren die je werkt per week.

Lees meer over Ouderschapsverlof

Tip 2: zoek de voor jou voordeligste opvangvorm

Als jij en je partner allebei blijven werken, hebben jullie waarschijnlijk opvang nodig. Als je de luxe hebt: een grootouder inschakelen is financieel natuurlijk de meest voordelige vorm.

Een kinderdagverblijf kost veel geld, maar je krijgt door verschillende regelingen waarschijnlijk ook wat terug. Wat je terugkrijgt, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld hoeveel je verdient en hoeveel dagen opvang je nodig hebt. Ook verschilt het per jaar en per kabinet wat je als werkende ouder terugkrijgt van de overheid.

Bekijk de verschillende opvangvormen en de kosten

Tip 3: maak verschillende berekeningen

Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen wat je ongeveer terugkrijgt als je kind naar een officiële opvang gaat.

Reken ook andere situaties door. Bijvoorbeeld wat het betekent als je minder gaat werken of zelfs helemaal stopt met werken. Heb je een partner? Reken dan bijvoorbeeld door wat het betekent als jullie allebei een dag minder gaan werken, of een situatie waarin de een veel minder gaat werken of helemaal stopt met werken. Of misschien kun jij of je partner 1 dag per 2 weken vrijnemen.

Wat doen de verschillende scenario’s met jullie inkomen? Houd daarbij natuurlijk ook rekening met de verschillende opvangvormen, de kosten daarvan en wat je misschien terugkrijgt.

Tip 4: allebei werken kan ook iets extra’s opleveren

Vanwege de regelingen vanuit de overheid is het soms zo dat allebei werken als ouders, ondanks kosten voor de opvang, meer geld oplevert dan wanneer de 1 fulltime werkt en de ander helemaal niet. Dat heeft onder andere te maken met de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tip 5: je ‘nieuwe’ inkomen berekenen

Bereken of vraag na wat je precies gaat verdienen als jij of je partner een dag minder gaat werken.

Stel, je werkte voor je een kind kreeg, 32 uur per week. Je wil nu 24 uur per week gaan werken met dezelfde functie en werkgever. Je kunt dan je netto salaris (dat wat je op je rekening gestort krijgt) door 32 delen en dat maal 24 doen om een indicatie te krijgen. Maar het echte bedrag heb je daarmee niet. Dat komt door belastingen en de heffingskorting.

Misschien heb je op je werk een P&O-adviseur die je kan helpen met de berekening. Meestal kun je om een fictief loonstrookje voor de nieuwe situatie vragen, zodat je de opbouw van het bedrag kunt zien.

Wat doen andere ouders? Werken of niet?

De meeste moeders in Nederland werken, al is het meestal niet fulltime. Ruim tweederde van de moeders met een partner werkt meer dan 12 uur per week.

Van meer dan de helft van de ouders werkt de ene ouder fulltime en de andere ouder parttime. In de meeste gevallen werkt de vader dan fulltime en de moeder parttime. Bij ongeveer een kwart werkt de vader fulltime en de moeder niet.

Alleenstaande moeders

Onder alleenstaande moeders is het percentage werkende moeders het laagst: bijna tweederde van de alleenstaande moeders werkt niet.

Parttime vaders

Steeds meer vaders nemen ook tijd op om voor de kinderen te zorgen. Dat doen ze of tijdelijk, door ouderschapsverlof op te nemen, of langdurend: door hun contract met hun werkgever aan te passen. Of financieel voordeliger: ze gaan bijvoorbeeld 4x9 werken.

Financiële gevolgen

Financieel heeft een dag verlof voor de vader over het algemeen meer invloed op het gezinsinkomen dan een dag die een moeder thuisblijft. Mannen verdienen gemiddeld namelijk bijna 16,4 % meer dan vrouwen.

Bron: Monitor Loonverschillen 2022 (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Spaarrekeningen voor je kind

Spaarrekeningen voor je kind

Geld apart zetten voor je kind? We hebben verschillende mogelijkheden.
Baby op komst?

Baby op komst?

Als je een kindje krijgt, moet je veel regelen. We hebben noodzakelijke en handige tips voor je op een rijtje gezet.

Pagina laatst gecheckt: 1 mei 2024