De Miljoenennota: gaat het je boven de hoed?

We snappen dat je soms niks van de Miljoenennota snapt. Sterker nog: meer dan de helft van alle Nederlanders willen de troonrede graag in begrijpelijker Nederlands horen*. Daarom zetten we de hoogtepunten uit de Miljoenennota van 2019 voor je op een rijtje. Kort, krachtig en in heldere taal.

 *Bron: Onderzoek PanelWizard 2018

Koopkracht & inkomen

Het is de bedoeling dat mensen echt gaan merken dat het beter gaat met de economie. Het kabinet trekt 3 miljard euro uit om dit voor elkaar te krijgen. Werkende mensen met een middeninkomen, en dan vooral gezinnen met kinderen, merken hier waarschijnlijk het meest van. Zij gaan er zo’n 2,4 % op vooruit. Heb je een uitkering of pensioen? Dan merk je er het minst van. Het kabinet doet ook voor deze groep wat extra’s, maar dat is minder goed te merken doordat de pensioenfondsen er slecht voorstaan.

Zorgverzekering

Het eigen risico van zorgverzekeringen blijft hetzelfde, maar de basiszorgverzekering wordt € 118,50 per maand. Dat is zo’n € 3 duurder dan nu. Dat voorspelt het kabinet. De zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk in november hoeveel premie je moet betalen, niet het kabinet. Wél gebruiken de zorgverzekeraars de voorspelling van het kabinet als richtlijn, dus deze voorspelling komt vaak uit.

Daar staat dan weer tegenover dat mensen met een lager inkomen meer zorgtoeslag krijgen. Alleenstaanden krijgen er elk jaar € 67 bij, gezinnen € 95.

Werk

Het gaat goed met de arbeidsmarkt. Er komen nog steeds meer banen bij en waarschijnlijk worden ook de cao-lonen zo’n 2,5 % hoger. Dit is wel een bescheiden groei: meestal stijgen de lonen sneller als de werkgelegenheid zo hoog is. Ook wordt de arbeidskorting hoger. Ben je zzp’er? Dan was er minder goed nieuws. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren steeds lager, van maximaal € 7280 naar maximaal € 5000. Door een lagere zelfstandigenaftrek en een hogere arbeidskorting wordt de fiscale behandeling van werknemers en zzp’ers gelijker.

Het kabinet wil dat bedrijven minder snel kiezen voor flexwerkers en juist sneller mensen in vaste dienst nemen. Daarom hoeven werkgevers in 2020 minder ww-premie te betalen als in iemand in vaste dienst is. En voor flexwerkers gaat de ww-premie juist omhoog.

Wonen

Er moeten meer - en sneller - betaalbare huizen komen voor starters en voor mensen met een middeninkomen. Om dat voor elkaar te krijgen, neemt het kabinet meerdere maatregelen: woningcorporaties hoeven bijvoorbeeld minder belasting te betalen, zodat ze meer geld overhouden om nieuwe huizen te bouwen. Ook worden belangrijke knelpunten in de grote steden aangepakt, zodat er daar sneller gebouwd kan worden. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er zo elk jaar 75.000 nieuwe huizen worden gebouwd.

Klimaat

De belasting op aardgas wordt de komende jaren steeds wat hoger en die op stroom wat lager. Daar komt bij dat je over je energierekening minder belasting hoeft te betalen. Als het goed is, zijn mensen met een gemiddeld energieverbruik daardoor onder aan de streep zo’n € 100 minder kwijt aan hun energierekening. Ook komt er een warmtefonds. Met het geld uit dit fonds moet het voor mensen met een koophuis makkelijker worden om hun huis duurzamer te maken. Het kabinet zet zo de eerste stappen om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. 

Check hoe je energierekening verder omlaag kan

Verwachtingen en cijfers voor 2020

  • De economie groeit met 1,8% en volgend jaar met 1,5%.
  • De groei kan tegenvallen door de brexit en internationale handelsconflicten.
  • De werkgelegenheid is heel hoog en de werkloosheid daalt verder tot 3,5%.
  • De overheid krijgt meer binnen dan dat ze uitgeeft, dus er is opnieuw een begrotingsoverschot. Dit keer van 0,3%
  • Het onderwijs krijgt € 150 miljoen minder dan waar ze op rekenden.

Alle ins en outs van de Miljoenennota

Wil je weten wat er nog meer in de Miljoenennota staat? En op de hoogte blijven van de plannen van ons nieuwe kabinet? Kijk dan op rijksoverheid.nl.

Meer nieuws

Meer nieuws

Bekijk ons laatste nieuws, onze acties en campagnes.
Alles helder?

Alles helder?

We spreken altijd heldere taal. Dat is 1 van onder beloften.