Vaste lasten koophuis

Als je een eigen huis hebt, heb je verschillende vaste lasten. Je betaalt de rente voor je hypotheek en je lost meestal ook wel af. Maar er zijn meer kosten. We hebben het een en ander voor je opgesomd.

Verzekeringen voor je huis

Bij een koophuis heb je sowieso een woonhuisverzekering (opstalverzekering) nodig. Die dekt onder voorwaarden de schade aan je huis waarvoor je je hebt verzekerd, bijvoorbeeld door brand.

Welke verzekeringen worden ook afgesloten bij een koophuis?

De volgende verzekeringen zijn niet verplicht, maar worden wel vaak afgesloten wanneer mensen een huis kopen: een overlijdensrisicoverzekering, een woonlastenverzekering, een inboedelverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering.

Over verzekeren via SNS

Onderhoud aan je woning

Andere vaste lasten voor je huis zijn onderhoudskosten. Deze zijn afhankelijk van de staat van je huis. Bij een nieuwbouwhuis zijn deze vaak lager dan bij een oud huis. En een houten huis vraagt meer schilderwerk dan een stenen huis. Tip: bouw een buffer op als dat kan, bijvoorbeeld voor het geval dat je de verwarmingsketel moet vervangen.

Belastingen en heffingen

Als huiseigenaar krijg je te maken met verschillende belastingen en heffingen. Je gemeente heft onroerendezaakbelasting (OZB). Dit bedrag is gebaseerd op de WOZ-waarde van je huis. Daarnaast betaal je riool-, afvalstoffen en reinigingsheffing en meestal waterschapsbelasting.

Kosten VvE

Als je een appartement koopt, moet je lid worden van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Je betaalt dan net als alle andere bewoners een maandelijkse bijdrage voor het gezamenlijk onderhoud van het appartementencomplex.

Erfpacht

Als je een huis koopt met erfpacht is de grond niet van jou. Je krijgt de grond in bruikleen van de eigenaar. Daarvoor betaal je een vergoeding, de canon. Deze vergoeding kan hoger worden als je erfpacht wordt verlengd.

Maximale hypotheek berekenen

Maximale hypotheek berekenen

Goed voorbereiden? Maak online alvast een berekening van wat je kunt lenen.
Het koopcontract ondertekenen

Het koopcontract ondertekenen

De afspraken over de koop leg je vast in het koopcontract.