Je beleggingsrendement berekenen met de Doelplanner

De Doelplanner is een handige rekentool die laat zien wat jouw combinatie van beleggen en sparen je kan opleveren, welke inleg daarvoor nodig is en je ziet hoeveel risico je ongeveer loopt.

Je leest hier hoe de Doelplanner werkt en hoe we de verwachte rendementen berekenen.

Doelplanner in 't kort

  • Handige rekentool

  • Je ziet wat beleggen en sparen je kunnen opleveren

  • Makkelijk switchen tussen de verschillende beleggingsfondsen

Naar de Doelplanner

Let op: met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Zo werkt de Doelplanner

Vóór je gaat beleggen bekijk je met deze rekentool wat er met je inleg gebeurt in een slechte, gemiddelde en goede periode. Zo kun je vooraf zien hoe je keuze zou kunnen uitpakken.

In de rekentool:

  • vul je in welk bedrag je eenmalig en/of iedere maand inlegt
  • geef je aan met hoeveel daarvan je wilt beleggen en wat je wilt sparen en voor hoelang
  • kies je het fonds waarin je wilt beleggen

De rekentool laat je meteen zien wat het verwachte rendement is en het verwachte eindbedrag. Heb je gekozen voor een doelbedrag? Dan zie je ook of er nog een extra inleg per maand nodig is om je doelbedrag te halen.

Het verwachte rendement

Je ziet in de Doelplanner wat het verwachte rendement én risico is van het gekozen beleggingsfonds voor een gemiddeld, goed en slecht jaar. Ook de verwachte rendementen voor sparen staan erbij als je hebt gekozen om (met een deel) te sparen.

 De mixfondsen verschillen van ‘zeer defensief’ tot ‘zeer offensief’. Bij een zeer offensief fonds, is het gemiddelde verwachte rendement hoog. Maar de verschillen tussen slechte en goede jaren zijn ook groter. Beleg je een langere periode? Dan heb je langer de tijd om een slecht jaar te compenseren. En om dichter bij je verwachte rendement per jaar uit te komen.

Let op: Vergelijk alle mixfondsen en spaaropties met elkaar om een goede keuze te kunnen maken.
Kies daarna in welk fonds je wilt beleggen.

Hoe bereken we je verwachte rendementen?

Je eindbedrag

In de Doelplanner zie je welk bedrag je bij elkaar kunt krijgen met welke inleg. In de grafiek zie je het eindbedrag bij een gemiddeld scenario, een goed scenario, en een slecht scenario voor het fonds van jouw keuze.

Hoe berekenen we je verwachte eindbedrag?

Goed om te weten

De Doelplanner is bedoeld als hulpmiddel,  het is geen beleggingsadvies. Natuurlijk is de uitkomst met de meeste zorg samengesteld en gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, maar het is  geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de uitkomsten van de tool kunnen geen rechten worden ontleend.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en het Essentiële-informatiedocument voordat je belegt. Hierin staat meer informatie over het fonds, de kosten en de risico’s.

Meer informatie over de fondsen