Over­lij­dens­ri­si­co­verzekering voor huurders

Huur je samen met je partner een huis? Denk dan eens aan een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Daarmee zorg je ervoor dat als 1 van de 2 overlijdt, de ander de huur nog kan betalen.

Overlijdensrisicoverzekering in 't kort

  • Keert voor de einddatum een afgesproken bedrag uit bij overlijden
  • De partner kan daarmee de huur blijven betalen
  • De adviseur bekijkt samen met jou voor welk bedrag je je verzekert, voor hoelang en welke premie je moet betalen

Voorkom geldzorgen bij overlijden met een ORV

Het zal je maar gebeuren: Je verliest je partner en in één klap kun je de huur niet meer betalen. De emotionele schok bij een overlijden is natuurlijk enorm. Maar als je gezin ook afhankelijk is van het inkomen van de overleden partner, dan komt al snel de tweede schok: geldproblemen.

Bronnen: ‘Omgaan met overlijdensrisico’. Bierhaalder en De Jong, juni 2020
‘Maatschappelijke schade overlijdensrisico’. Bierhaalder en De Jong, juni 2020

Problemen voor huurders

Huurders hebben vaak niets geregeld bij overlijden. Door het wegvallen van inkomen van de partner kunnen huurders in de vrije sector in veel gevallen de huur niet meer betalen.

Huurders in de vrije sector hebben daarnaast ook geen recht op huurtoeslag. (bij een huur hoger dan € 752,33 (2021).  Terwijl verhuizen misschien wel het laatste is waar je aan moet denken als je partner komt te overlijden.

Om te voorkomen dat de huur niet meer betaald kan worden en jij of je partner wellicht moet verhuizen is er de ORV voor huurders.

Overlijdensrisicoverzekering voor huurders

Een ORV sluit je af voor een bepaalde periode, uiterlijk tot je tachtigste levensjaar. Als je binnen die periode overlijdt, krijgt je partner het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Een rekenvoorbeeld

Stel: je bent 35 jaar en sluit een ORV af voor € 100.000 met een looptijd van 40 jaar, dan kost dit ongeveer € 7,50 per maand.

Dit is een indicatie van een lineair dalende ORV. Hoeveel je precies betaalt is afhankelijk van verschillende factoren zoals de hoogte van het bedrag, je leeftijd, gezondheid en looptijd.

Is een ORV voor huurders wat voor jou?

Een ORV  voor huurders is het overwegen waard als je:

  • een partner hebt
  • een huis huurt in de vrije sector (huurprijs > € 752,33 (2021)
  • niet voldoende inkomen hebt om de huur alleen te betalen
  • niet voldoende spaargeld hebt om het wegvallen van het inkomen voor langere tijd op te vangen

Welke overlijdensrisicoverzekeringen kun je afsluiten?

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden blijft tijdens de hele verzekering hetzelfde.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden neemt elk jaar af met een vast bedrag.

Bespreek het met de expert

Je bepaalt aan de hand van je persoonlijke situatie en wensen samen met onze adviseur of de ORV voor huurders wat voor je is.

De adviseur bekijkt of de huur nog betaald kan worden als jij of je partner komt te overlijden. Hoe de situatie is bij een echtscheiding of bij arbeidsongeschiktheid wordt niet meegenomen.  

Past de ORV voor huurders bij jouw situatie en wensen? Dan krijg je advies welke overlijdensrisicoverzekering in jouw situatie het beste is, over de looptijd en de hoogte van het te verzekeren bedrag.

Als je wilt kan de adviseur  het geadviseerde product ook voor je afsluiten.

Let op:
De kosten voor het advies zijn € 200
en voor het afsluiten € 250