Belastingvrij schenken

Met een schenking kun je je kind of kleinkind financieel steunen. Bijvoorbeeld voor een dure studie of huis. Lees hoeveel je als ouder of grootouder belastingvrij mag schenken.
Belastingvrij schenken

Schenkbelasting

Schenken kan een mooie manier zijn om je kind of kleinkind een financieel steuntje in de rug te geven. Daarvoor gelden vrijstellingen. Schenk je als ouder of grootouder meer dan de vrijstelling? Dan moet je kind of kleinkind aangifte doen voor de schenkbelasting en betaalt je kind of kleinkind over het deel dat boven de grens uitkomt schenkbelasting.

Bekijk de tarieven op de website van de Belastingdienst

Belastingvrij schenken aan kinderen

Als ouder mag je je kind jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. Voor bijzondere uitgaven als de aankoop van een woning of voor de kosten van een dure studie, mag je als ouders meer schenken.

Schenken voor een dure studie

Schenk je geld voor een studie die meer dan € 20.000 per jaar kost? Dan mag je in 2023 de eenmalige schenking verhogen tot € 60.298 als je kind, of zijn of haar partner, tussen de 18 en 40 jaar oud is. Je kind mag de eerste € 28.947 uitgegeven waaraan hij of zij wil. De rest is voor de studie.

Schenken voor een huis

Je kunt eenmalig een bedrag tot € 28.947 belastingvrij schenken als je kind tussen de 18 en 40 jaar is en dit gebruikt voor de aanschaf, verbetering of het onderhoud van een eigen huis.

Belastingvrij schenken aan kleinkinderen

Als opa of oma mag je je kleinkinderen ook elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Deze schenking valt onder de algemene vrijstellingen die voor iedereen gelden. Voor bijzondere uitgaven als de aankoop van een woning mag je als grootouders ook eenmalig meer schenken.

Bekijk de voorwaarden op de site van de Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting

Je kind of kleinkind doet aangifte voor de schenkbelasting als de schenking hoger is dan de normale vrijstellingen:

  • € 6.035 van ouders
  • € 2.418 van grootouders of anderen
Krijg je een schenking voor je huis?

Krijg je een schenking voor je huis?

Dat is hartstikke mooi! Lees onder welke voorwaarden de schenking belastingvrij is.