Partnerpensioen en wezenpensioen

Je partner en je kinderen financieel goed achterlaten als je overlijdt. Daar zorgen het partnerpensioen en wezenpensioen voor.
Partnerpensioen en wezenpensioen

Wat is partnerpensioen?

Partnerpensioen is pensioen dat je partner na jouw overlijden levenslang ontvangt vanuit het werkgeverspensioen. Je partner krijgt dus geld als jij komt te overlijden, of jij nou met pensioen bent of niet.

Je partner ontvangt het pensioen na jouw overlijden maandelijks, tot hij of zij zelf komt te overlijden of niet meer aan de voorwaarden voldoet. Het is bijvoorbeeld 70% van je ouderdomspensioen, soms meer, soms minder.

Om recht te hebben op partnerpensioen moet je partner aan een aantal voorwaarden voldoen. In het pensioenreglement staan de voorwaarden waaronder je recht hebt op een nabestaandenpensioen. Als je niet getrouwd bent, kan de pensioenuitvoerder vragen om een notarieel bewijs van jullie samenwonen.

Bij sommige uitvoerders moet je aangemeld zijn en bij sommige niet. Als je samenwoont, dan gelden er vaak extra eisen. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn deze eisen vaak niet aanwezig. Bekijk jouw pensioenreglement en bekijk het UPO of er een partner bekend is.

Wat is wezenpensioen?

Wezenpensioen is een uitkering voor je kinderen als jij komt te overlijden voor ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt. De leeftijd verschilt per pensioenregeling, meestal 18 of 21 jaar. Soms loopt de uitkering door als je kind nog studeert.

Het wezenpensioen is vaak een percentage van het ouderdomspensioen, meestal 14%. In het pensioenreglement lees je of er een wezenpensioen is en hoe hoog het is.

Partnerpensioen en wezenpensioen noemen we samen nabestaandenpensioen.

Partnerpensioen meenemen?

Of je je partnerpensioen kunt meenemen als je een nieuwe baan hebt of werkloos wordt, hangt af van het soort partnerpensioen:

Opbouwbasis:

Er is altijd een partnerpensioen voor je partner als je overlijdt.

Je bouwt een potje op met geld. Het partnerpensioen dat je tot dan toe hebt opgebouwd blijft beschikbaar. Ga je naar een andere pensioenuitvoerder, dan kun je dat potje meenemen via waardeoverdracht. Kies je niet voor waardeoverdracht, dan blijft het potje bij de pensioenuitvoerder staan tot je overlijdt. Zodat het alsnog naar je partner gaat als je overlijdt.

Risicobasis:

Zodra je uit dienst gaat, vervalt je partnerpensioen.

Je partner ontvangt alleen geld als je nog in dienst bent op het moment dat je overlijdt. Dit is dus meer een soort verzekering waar je gebruik van maakt zolang je de verzekering afneemt.

Een partnerpensioen op risicobasis kun je niet omzetten voor meer ouderdomspensioen. Wel kan de pensioenregeling de mogelijkheid bieden om bij ontslag een deel van het ouderdomspensioen om te ruilen in partnerpensioen.

Nieuwe partner

Partnerpensioen en een nieuwe partner

Alleen in het geval van een partnerpensioen op opbouwbasis:

  • Ben je gescheiden en krijg je een nieuwe partner? Dan heeft je ex waarschijnlijk nog recht op een deel van je pensioen en je nieuwe partner daardoor minder.
  • Heeft je partner na jouw overlijden een nieuwe partner? Dan kan het zijn dat je partner geen recht meer heeft op het partnerpensioen.

In beide gevallen kun je bij de pensioenuitvoerder navragen hoe het bij jou zit.

Partnerpensioen en ouderdomspensioen uitruilen

Heb je geen partner of heeft je partner genoeg inkomsten? Dan kun je het partnerpensioen omzetten in een hoger ouderdomspensioen.

Partnerpensioen uitruilen

Je pensioen aanvullen

Je pensioen aanvullen

Wil je zelf sparen voor een aanvulling op je pensioen? Dat kan bij SNS.
Pensioen: dit kun je doen

Pensioen: dit kun je doen

Of je nou jong bent, bijna met pensioen of al niet meer werkt: lees onze artikelen over pensioen.

Pagina laatst aangepast: 29 september 2021