Kapitaaloverdracht

Bouw je kapitaal op in een fiscaal vriendelijk product, zoals een lijfrente- of kapitaalverzekering, of lijfrenterekening? Dan kun je het geld in een vergelijkbaar product stoppen bij SNS of een andere financiële instelling. Dat heet kapitaaloverdracht.

Soepele kapitaaloverdracht door Protocol

Om kapitaaloverdracht soepel te laten verlopen hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Zij houden rekening met juridische en fiscale spelregels, zodat je geen belasting betaalt over het overgedragen kapitaal.  

Ook zijn er afspraken over de manier waarop partijen gegevens aan elkaar overdragen en over doorlooptijden.

Voor deze tegoeden geldt het protocol:

 • Lijfrentes en gouden handdrukken (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten, inclusief periodieke uitkeringen).
 • Overig stamrechtkapitaal.
 • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de wettelijke regels van waardeoverdracht voor pensioenen.
 • Kapitaalverzekeringen, Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

Lees meer op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken

Hoe werkt kapitaaloverdracht naar SNS?

 • Kijk op de website van je huidige aanbieder om te zien waaraan je moet voldoen om een overdracht aan te vragen. De SNS Adviseur kan je helpen met de aanvraag bij je huidige aanbieder.
 • Als we alle overdrachtsdocumenten van je huidige aanbieder hebben ontvangen, gaan we de kapitaaloverdracht regelen. Krijgen we het geld van je huidige aanbieder, dan zetten we dat zo snel mogelijk op je nieuwe rekening bij SNS.

Kapitaaloverdracht naar SNS Lijfrente

Bedragen die je in een lijfrente bij een andere bank of verzekeraar hebt gestort mag je dus overhevelen naar SNS Lijfrente.

Maar let op! Want sommige lijfrenteverzekeringen hebben gunstige voorwaarden die komen te vervallen als je deze oversluit naar SNS Lijfrente. Het gaat om premiebetalende lijfrenteverzekeringen die zijn afgesloten voor 16 oktober 1990 en na die datum niet meer zijn verhoogd.

Ook lijfrenteverzekeringen waarbij je 1 keer een bedrag hebt ingelegd (voor 1 januari 1992) vallen hieronder. En ook als je gespaard hebt in een lijfrenteverzekering of op een lijfrenterekening voor 2014 en daarna niet meer hebt bijgestort, heb je extra mogelijkheden.

Heb je zo'n lijfrenteverzekering of -rekening? Het is belangrijk een goede afweging te maken of kapitaaloverdracht voor jou dan interessant is. Een adviseur kan je hierbij helpen.

Goed om te weten: Deze voorwaarden en/of mogelijkheden heb je niet meer als je het geld laat overboeken naar SNS Lijfrente. Bijvoorbeeld:

 • De uitkeringen kun je in laten gaan wanneer je wilt

 • De uitkeringen of het tegoed kun je schenken aan bijvoorbeeld je kinderen

 • Het tegoed kun je zonder fiscale boete in 1 keer laten uitkeren

 • De hoogte en de looptijd van de uitkeringen kun je zelf bepalen

Hoe werkt kapitaaloverdracht van SNS naar een andere aanbieder?

Vraag je nieuwe aanbieder om het formulier voor kapitaaloverdracht. Vul dit in en stuur het volgende naar ons op:

 • Het formulier voor kapitaaloverdracht met daarop de naam van je nieuwe aanbieder en het nieuwe rekening- of polisnummer
 • Een kopie van je identiteitsbewijs
 • Echtscheidingsconvenant (als dat van toepassing is)
 • Akte van overlijden (als dat van toepassing is)

Is je identiteitsbewijs een pasje? Maak dan een kopie van de voor- en achterkant.

Stuur het formulier en alle andere documenten naar:

SNS
T.a.v. afdeling banksparen
Postbus 10021
3505 AA Utrecht

Overdracht naar je nieuwe aanbieder

Hebben we alle documenten ontvangen? Dan maken we zo snel mogelijk een overdrachtsdocument voor je nieuwe aanbieder. En we boeken het geld, na inhouding van €150 kosten, over naar je nieuwe aanbieder. We doen dat uiterlijk binnen 14 werkdagen. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan regelen we alles op de eerstvolgende werkdag.

Hebben we de overdracht niet op tijd geregeld? Dan vergoeden we de rente. Het opgebouwde kapitaal en de eventueel verschuldigde rente boeken we in 1 keer over naar je nieuwe aanbieder. Die zet je geld op je nieuwe rekening.

Onze contactgegevens op een rij

Onze contactgegevens op een rij

Bel ons, stuur een mail, stel je vraag via social media of ga naar 1 van de bijna 200 SNS Winkels.