Bewindvoering en curatele bij SNS

Als bewindvoerder of curator beheer je de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. SNS Bewindvoering helpt je om het goed te regelen. Wat wil je doen?

Schuldsanering, schuldhulpverlening of faillissement

Ben je bewindvoerder of curator van iemand die onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) valt? Of van iemand die schuldhulpverlening krijgt of failliet is? En wil je hem of haar melden als klant? Bel ons: 030 - 219 60 80. Of stuur een e-mail: Schuldsaneringen@devolksbank.nl.

Contact met een van onze medewerkers?

Bel of mail ons

Telefoonnummer:
030 - 633 30 05          

Op werkdagen van 9 tot 12:30 uur.

Vermeld altijd ons klantnummer van de rekeninghouder in een e-mail. Je vindt dat in de bevestigingse-mail. We helpen je graag.