Bewindvoering en curatele bij SNS

Als bewindvoerder of curator beheer je de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. SNS Bewindvoering helpt je om het goed te regelen.

Voorwaarden bewindvoering en curatele

Je kunt je bij ons aanmelden als bewindvoerder of curator. Er zijn wel een paar voorwaarden:

 • Je bent tot bewindvoerder of curator benoemd door de kantonrechter.
 • Je bent al klant of je wordt klant bij SNS.

Voorwaarden

Je kunt je bij SNS aanmelden als bewindvoerder of curator als je tot bewindvoerder of curator bent benoemd door de kantonrechter.

 • Je bent zelf benoemd tot bewindvoerder of curator:

Regelen bewindvoering of curatele - Persoonlijk benoemd als bewindvoerder of curator

Let op:
Ben je nog geen klant bij SNS? Open dan eerst online een rekening of kom langs bij een SNS Winkel om klant te worden. Als je klant bent, kun je in Mijn SNS de rekeningen beheren van de onderbewindgestelde.

 • Je bedrijf is benoemd tot bewindvoerder of curator:

Regelen bewindvoering of curatele - Bedrijf benoemd als bewindvoerder of curator

Let op:
Is jouw bedrijf nog geen klant bij ons? Open dan eerst online een zakelijke betaal- of spaarrekening om klant te worden. Een zakelijke spaarrekening is gratis bij ons. Bij een zakelijke rekening kun je in Mijn SNS Zakelijk de rekeningen beheren van de onderbewindgestelde.

Ben je benoemd tot ‘handelend onder de naam van’ dan moet je ook zakelijk klant worden.

Je krijgt binnen 5 werkdagen een bevestigingsbrief. Daarin staat vanaf wanneer je de rekening(en) van degene die onder bewind of curatele staat in Mijn SNS kunt beheren.

Dit regel je ook met het formulier:

 • De rekeninghouder wel of geen toestemming geven om te pinnen en te betalen van de betaalrekeningen. Goed om te weten: Als je de onderbewindgestelde toestemming geeft om te pinnen en te betalen, dan kan hij of zij de rekening ook in Mijn SNS gebruiken.
 • Voor jezelf en/of de rekeninghouder een betaalpas aanvragen bij de betaalrekening(en).
 • Alle incasso’s blokkeren en alle periodieke overboekingen in een keer stoppen.
 • Een betaal- of spaarrekening aanvragen.

Schuldsanering, schuldhulpverlening of faillissement

Ben je bewindvoerder of curator van iemand die onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) valt, schuldhulpverlening krijgt of failliet is? Bel dan de afdeling Schuldsaneringen, Beslagleggingen & Deurwaarderszaken om je aan te melden: 030-2196080. Of stuur een e-mail: Schuldsaneringen@devolksbank.nl.

Als bewindvoerder regel je geldzaken in Mijn SNS

Je regelt geldzaken van degene die onder bewind of curatele staat online in Mijn SNS. Ben je al klant bij ons en heb je nog geen Mijn SNS? Dan kun je Mijn SNS aanvragen. Als je nog geen klant bent, dan moet je eerst klant worden.

Heb je al Mijn SNS? Dan zorgen we dat je de rekening(en) kunt beheren van de persoon onder bewind of curatele. Je kunt dan bijvoorbeeld geld overmaken van zijn of haar rekeningen. Ook kun je dit online regelen voor de onderbewindgestelde:

Zo kun je je taken als bewindvoerder of curator uitvoeren.

Mijn SNS Zakelijk

Ben je bewindvoerder namens een bedrijf of handel je onder de naam van een bedrijf? Dan heb je Mijn SNS Zakelijk nodig. Je krijgt Mijn SNS Zakelijk als je een zakelijke betaal- of spaarrekening opent. Een zakelijke spaarrekening is gratis bij ons.

Goed om te weten:
Geef het aan ons door als je nieuwe medewerkers hebt. Dan regelen we dat zij de rekening kunnen bekijken. Meld het ons ook als er medewerkers uit dienst gaan. Dan zorgen we ervoor dat zij de rekeningen niet meer kunnen bekijken. Je kunt het hier regelen.

Financieel jaaroverzicht

Je krijgt 1 keer per jaar een financieel jaaroverzicht van de rekeningen in Mijn SNS. Van andere producten bij SNS krijg je een overzicht in Mijn SNS of per post. Bewaar ze goed, want je hebt ze nodig voor de belastingaangifte en als je verantwoording aflegt aan de rechtbank.

Meer over de betaalrekening bij bewind of curatele

Meer over de spaarrekening en andere SNS-producten bij bewind of curatele

Verandert er iets in de persoonlijke situatie van degene die onder bewind of curatele staat? Bijvoorbeeld als hij of zij gaat trouwen, scheiden of verhuizen of als hij of zij is overleden. Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Stuur een e-mail naar: bewindvoering@sns.nl.

Einde bewind of curatele

Het bewind of de curatele stopt als de kantonrechter de maatregel opheft. Dat doet de rechter onder andere:

 • op verzoek van de bewindvoerder of curator.
 • op verzoek van de onderbewind- of ondercuratelegestelde.
 • als de onderbewind- of ondercuratelegestelde overlijdt.
 • als de termijn afloopt waarvoor het bewind is ingesteld.

Eindigt het bewind of de curatele op verzoek? Stuur ons dan een kopie van de beschikking  van de rechtbank.

Andere producten van SNS beheren als bewindvoerder of curator?

Andere producten van SNS beheren als bewindvoerder of curator?

Lees meer over het beheer van spaarrekeningen en andere producten van SNS als bewindvoerder of curator.
Betaalrekeningen beheren als bewindvoerder of curator

Betaalrekeningen beheren als bewindvoerder of curator

Zo beheer je de betaalrekeningen van iemand onder bewind of curatele.

Terug naar boven