Incasso blokkeren of deblokkeren

Ik wil iets anders doen

Schrijft een bedrijf of organisatie onterecht geld af van je betaalrekening? Dan kun je incasso’s op verschillende manieren blokkeren. Met de stappen hieronder kun je incasso's ook weer deblokkeren.

Een bedrijf of organisatie blokkeren of deblokkeren

Je kunt een bedrijf of organisatie blokkeren of deblokkeren. Heb je meerdere machtigingen gegeven aan een bedrijf? Dan is het ook mogelijk om 1 bepaalde machtiging te blokkeren.

Een land blokkeren of deblokkeren

Wil je alle incasso’s uit een bepaald land blokkeren of deblokkeren? Dat doe je met het formulier 'Automatische incasso land blokkeren of blokkade opheffen'.

Tip: Je ziet aan de eerste 2 letters van een IBAN om welk land het gaat. Zo staat DE voor Duitsland.

Alle incasso’s blokkeren of deblokkeren

Blokkeer of deblokkeer je betaalrekening voor alle incasso’s.

Tip: Blokkeer je alle incasso’s? Zet de bedrijven en organisaties die wel geld van je betaalrekening mogen afschrijven dan op een goedkeuringslijst. Zo maak je een goedkeuringslijst

Heeft iemand onterecht geld van je betaalrekening afgeschreven? Lees wat je nog meer kunt doen

Seintjes voor incasso's

Wil je weten wanneer een ingeplande incasso wordt afgeschreven? Stel dan een seintje voor incasso's in via Mijn SNS. Je krijgt 1 werkdag voordat het geld van je betaalrekening wordt afgeschreven een mail met informatie over de incasso.