Jaaroverzichten

De meeste jaaroverzichten staan vanaf 1 februari in Mijn SNS. Sommige jaaroverzichten krijg je per post. Je jaaroverzicht gebruik je bijvoorbeeld om de gegevens op je belastingaangifte te controleren en aan te vullen.

Jaaroverzicht in Mijn SNS opzoeken

Kijk voor je jaaroverzicht van je betaal- en spaarrekening in Mijn SNS.

  • In Mijn SNS kies je aan de linkerkant voor ‘Internetbankieren’ - ‘Jaaroverzicht en afschriften’.
  • Kies welk overzicht je wilt zien: van alle rekeningen waarvan je gemachtigde, mederekeninghouder of wettelijk vertegenwoordiger bent, of alleen van de rekeningen waarvan je de rekeninghouder bent.

Ga direct naar Mijn SNS

Heb je geen Mijn SNS?

Kijk dan op je eerste afschrift van 2018. Daar vind je het begin- en eindsaldo van je rekeningen. Je krijgt geen apart overzicht met de post. Wil je wel een overzicht ontvangen? Vraag dan gratis via dit formulier je overzicht op.

Jaaroverzicht hypotheek of persoonlijke lening

Het jaaroverzicht van je hypotheek staat 1 februari 2018 in Mijn SNS. Je krijgt het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek of persoonlijke lening ook met de post. Uiterlijk in de week van 2 februari. Heb je een levensverzekering bij je hypotheek? Dan krijg je van de verzekeraar het jaaroverzicht van deze verzekering. De waarde van de spaarpolis binnen de SNS Spaarhypotheek en SNS Depothypotheek staat wel op je jaaropgave van je hypotheek.

Meer informatie over je hypotheek en de belasting

Toelichting op het jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht beleggingen

Voor beleggen zijn er 2 jaaroverzichten die je vindt in Mijn SNS:

  • Een financieel overzicht (met het begin- en eindsaldo van je geldrekening).
  • Een waardestaat beleggen (met de begin- en eindwaarde van je portefeuille en ontvangen dividenden).

Tip voor buitenlandse beleggingen

Had je buitenlandse beleggingen in je SNS Zelf Beleggen? Dan vraagt de Belastingdienst je in de online aangifte het saldo van binnen- en buitenlandse beleggingen uit te splitsen. Hoe weet je het verschil?

Op je waardestaat beleggen worden deze, op landcode, aangegeven. Dat kan je helpen te bepalen of je beleggingen binnenlands of buitenlands zijn. Alle SNS en ASN beleggingsfondsen zijn sowieso binnenlandse beleggingen.

Jaaroverzicht Gouden Handdruk- en Lijfrenterekening

Het jaaroverzicht van je Gouden Handdrukrekening vind je in Mijn SNS. Het overzicht van Gouden Handdruk Inkomen, Lijfrente Sparen en Lijfrentenieren krijg je met de post, uiterlijk in de 2e helft van februari.

Ben je verhuisd? Dan kan het voorkomen dat we het jaaroverzicht naar je oude adres hebben verstuurd. Wat moet je doen?

Zakelijke jaaroverzichten

Je vindt meer over zakelijke jaaroverzichten bij zakelijke rekeningen.

Meer informatie over de belastingaangifte

Meer informatie over de belastingaangifte

Welke bedragen geven we door aan de belastingdienst voor de Vooraf ingevulde aangifte?

Terug naar boven