SNS Gouden Handdruk Inkomen

SNS Gouden Handdruk Inkomen is een rekening waarmee je de ontslagvergoeding die je voor 1 januari 2014 ontving maandelijks laat uitkeren. Zo heb je een aanvulling op je inkomen of pensioen.

Over het bedrag dat nog niet is uitgekeerd krijg je een vaste rente. Op de uitkeringen houdt SNS loonheffingen in en draagt die af aan de Belastingdienst.

Voor wie is SNS Gouden Handdruk Inkomen?

SNS Gouden Handdruk Inkomen kun je afsluiten als je je ontslagvergoeding al eerder hebt gestort op een zogeheten stamrechtrekening of -verzekering. Dat kan SNS Gouden Handdruk zijn, maar ook een vergelijkbaar product van een andere bank of verzekeraar. Ook kun je een SNS Gouden Handdruk Inkomen afsluiten als je je ontslagvergoeding eerder in een stamrecht BV hebt gestort.

Overstappen naar SNS

Komt het geld dat je laat overboeken naar SNS Gouden Handdruk Inkomen van een (gouden handdruk of stamrecht-) verzekering? Dan is het belangrijk een goede afweging te maken of kapitaaloverdracht voor jou interessant is.

  • Vraag aan je bank of verzekeraar van deze verzekering of er voorwaarden zitten aan het overstappen.
  • Is deze verzekering afgesloten voor 1 januari 1995 en sindsdien niet meer aangepast? Dan zijn er bepaalde rechten van deze verzekering die niet meer gelden. Bijvoorbeeld:
    • de uitkeringen kun je in laten gaan wanneer je wilt
    • er zijn geen eisen voor de beperkte kring van gerechtigden ((ex)partner en kinderen jonger dan 30 jaar)

Kapitaaloverdrachten

Om kapitaaloverdracht soepel te laten verlopen hebben banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK). Zij houden rekening met juridische en fiscale spelregels, zodat je geen belasting betaalt over het overgedragen kapitaal. 

Lees meer over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Kosten en aanvragen SNS Gouden Handdruk Inkomen

Hoe kun je SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen? Omschrijving Kosten
Met volledig advies Weet je niks of niet genoeg van producten zoals SNS Gouden Handdruk Inkomen? Dan kun je dit product alleen afsluiten als je een volledig advies van een SNS Adviseur hebt gekregen. Die kijkt dan goed naar je financiële situatie nu en je wensen voor de toekomst. 150 euro per uur
Met deeladvies Deeladvies is een verkort advies. De adviseur bespreekt je wensen en berekent welk bedrag je per maand uitgekeerd krijgt. En tot wanneer. 600 euro
Zonder advies Je krijgt informatie van ons over het product en hulp bij je aanvraag. Je krijgt geen advies en daarom moet je slagen voor een kennis- en ervaringstoets. 250 euro

Bijkomende kosten

Als je geld inlegt op je SNS Gouden Handdruk Inkomen berekenen we daarvoor geen kosten. Ook als we je geld maandelijks aan je uitkeren, houden we geen kosten in. Je betaalt tijdens de looptijd van je rekening geen kosten voor het aanhouden van je rekening.

Wil je tussentijds overstappen naar een gouden handdruk-uitkeringsproduct bij een andere aanbieder? Dan betaal je opnamekosten voor je deposito. Hoe hoog die zijn, staat in de productvoorwaarden. Daarnaast betaal je ons € 150 kosten voor het uitvoeren van de kapitaaloverdracht.

Sinds 2014 kun je het geld dat op je SNS Gouden Handdruk Inkomen staat in 1 keer opnemen zonder dat je 20% revisierente (een soort boete) hoeft te betalen. Wel houden we loonheffingen in. Ook betaal je opnamekosten voor je deposito. Hoe hoog die zijn, staat in de productvoorwaarden. En je betaalt ons € 75 voor je afkoopofferte.

De voorwaarden

In de voorwaarden lees je wat je van ons kunt verwachten. Maar ook wat wij van jou verwachten. Lees ze goed door.

Meer over Gouden Handdruk Inkomen

Meer over Gouden Handdruk Inkomen

Lees meer over de inleg, looptijd en uitkering van SNS Gouden Handdruk Inkomen.
SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen

SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen

Meer weten of SNS Gouden Handdruk Inkomen aanvragen?