Stormschade melden

Heb je stormschade en wil je deze schade melden? Zorg dat je melding zo compleet mogelijk is, dan kunnen we je het beste helpen. Maak dus goede foto’s van de schade en laat een gespecificeerde offerte of factuur opmaken als je de schade wilt herstellen. Heb je alle informatie over je schade compleet? Meld dan je schade.

Schade opstal melden
Inboedelschade doorgeven
Autoschade melden

3 stappen bij stormschade:

1. Verzamel informatie

Verzamel zoveel mogelijk informatie over je schade:

  • Maak foto's.
  • Noteer de grootte van de beschadiging, van welke materialen het is gemaakt en wat er moet gebeuren om de schade te herstellen.

2. Beperk de schade

Het is de bedoeling dat je de schade zelf zoveel mogelijk probeert te beperken:

  • Repareer kleinere schades.
  • Zorg voor een noodmaatregel.
Goed om te weten: De kosten van preventieve maatregelen worden vergoed wanneer er sprake is van acuut gevaar voor het verzekerde object, bijvoorbeeld een boom die moet worden gestut of gekapt omdat deze op het verzekerde huis dreigt te vallen. Ook kleine reparaties, zoals het tijdelijk vastzetten van een schutting worden vergoed.

3. Leg alles vast

Leg vast wat je deed om de schade te beperken:

  • Bewaar aankoopbonnen.
  • Houd het aantal gewerkte uren, zoals de opruimtijd, bij.

Lees wat je nog meer kunt doen bij stormschade