Welke gegevens hebben we van je nodig?

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je nodig hebben. Neem deze mee naar het eerste gesprek met de SNS Adviseur. Kom je samen met je partner? Dan hebben we deze ook van je partner nodig.

We hebben sowieso nodig

Geldig identiteitsbewijs

 • Geldig paspoort
 • Geldige identiteitskaart (afgegeven in Nederland of EU-land)
 • Als je in Nederland woont: geldig Nederlands rijbewijs
 • Reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen of vreemdelingendocumenten die zijn afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet 2000

Gegevens over je inkomsten

 • Bij een vaste baan: een recente salarisstrook en een jaaroverzicht van je werkgever

  • Bij een tijdelijke baan: de jaaroverzichten van de afgelopen 3 jaar
  • Bij een uitkering: het uitkeringsbesluit
 • Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van je huidige en vorige werkgevers
 • Aangifte inkomstenbelasting vorig jaar

Heb je nu een eigen huis?

 • WOZ-beschikking van de gemeente
 • Jaaroverzicht van je hypotheek

Een verzekering, spaar- en/of beleggingsrekening of lening

 • Polis(sen) van lijfrente-, levens-, overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheid- en/of woonlastenverzekering
 • Overzicht van je spaar- en/of beleggingsrekeningen
 • Jaaroverzicht lijfrente
 • Overzicht lening en/of studieschuld

Heb je een eigen bedrijf of ben je ZZP’er?

 • Jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • Aangifte inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar
 • Voorspelling van je inkomsten dit jaar
 • Inschrijving Kamer van Koophandel

Ben je gescheiden?

 • Echtscheidingsconvenant
 • Echtscheidingsvonnis
 • Inschrijving burgerlijke stand

Ben je met pensioen?

 • Jaaroverzichten pensioenfonds(en)
 • Jaaroverzicht AOW
 • Jaaroverzicht lijfrente

SNS Adviseur

SNS Adviseur

Een SNS Adviseur adviseert je graag zodat jij de juiste keuze kunt maken. Dit kun je verwachten.
Afspraak met een adviseur

Afspraak met een adviseur

Wil je met iemand praten over sparen voor later? We kunnen je goed helpen en adviseren.