Fondsen SNS Rendementhypotheek

Met de SNS Rendementhypotheek/de SNS Hypotheek met ASN Duurzame Fondsen beleg je in 1 van de 5 ASN Duurzame Mixfondsen. De mixfondsen beleggen in aandelen, obligaties, en microkredieten.  

De experts beleggen duurzaam en je weet zeker dat je geld niet wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld de wapenindustrie.

Goed om te weten: Beleggingsfondsen zijn een goede manier om eenvoudig je geld te spreiden over verschillende beleggingscategorieën, bedrijven en landen.

Beleggen met meer of minder rendement en risico

Elk fonds heeft een eigen verhouding tussen risico, rendement en kosten. Hoe offensiever het fonds, hoe meer er in aandelen wordt belegd en hoe hoger het verwachte rendement is. Het risico neemt dan ook toe.

De mixfondsen voor SNS Rendementhypotheek

Als je klikt op de fondsnaam, dan vind je meer informatie over het fonds en ook de risico-indicator, de verwachte rendementen, de factsheet en het Essentiële-informatiedocument (Eid).

Naam fonds Fondskosten Transactiekosten in het fonds
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 0,90% 0,02%
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 0,90% 0,03%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 0,90% 0,06%
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 0,90% 0,09%
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 0,90% 0,11%
Deze kosten gelden vanaf 1 januari 2024.
Goed om te weten: We hebben de fondskosten en transactiekosten voor 2024 vooraf ingeschat. In februari 2025 weten we de inschatting over 2024 en passen we dit overzicht aan. Na afloop van het jaar berekenen we de kosten definitief. Je ziet ze op het persoonlijke kostenoverzicht dat je begin 2025 krijgt.

Kosten voor het beleggingsfonds

Je betaalt ook kosten aan het fonds waarin je belegt: fondskosten, transactiekosten in het fonds en kosten voor het in- en uitstappen.

Fondskosten

Fondskosten zijn doorlopende kosten die je betaalt aan de fondsbeheerder om voor jou te beleggen. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Transactiekosten in het fonds

Dit zijn kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds.

De Opbouwmonitor

In Mijn SNS en de SNS Mobiel Bankieren app vind je de Opbouwmonitor. Deze rekenhulp laat zien of je met de huidige waarde van je beleggingen en je eventuele inleg straks (een deel) van de je hypotheek kunt aflossen. We doen dit aan de hand van het ASN Duurzaam Mixfonds waarin je (voor het grootste) gedeelte in belegt.

Een ander Mixfonds kiezen?

Gebruik dan de Opbouwmonitor om te bekijken wat de verwachting is als je in een ander fonds gaat beleggen.

Belangrijk! Lees voordat je je fonds omruilt altijd eerst de informatie op de fondspagina en bepaal of het fonds qua risico en verwacht rendement past bij je situatie.

Als uitgangspunt kun je hanteren: Als je aflosdatum nog ver weg is kun je overwegen om meer risico te nemen, want verlies op een bepaald moment kan over een lange termijn omslaan naar winst. Naarmate de datum waarop je hypotheek moet aflossen dichterbij komt, kun je ervoor kiezen om minder risico te nemen door bijvoorbeeld defensiever te gaan beleggen of het geld als spaargeld op je rekening te houden.

Meer geld beleggen?

Aan de hand van de berekening die je met de Opbouwmonitor maakt, kun je ook beslissen om periodiek extra geld te gaan beleggen. Je regelt dit in de Opbouwmonitor. Eenmalig een groter bedrag inleggen kan ook. Dit doe je met het ‘formulier extra inleg Beleggingsrekening bij een SNS Hypotheek’.

Vragen?

Bel, app of mail en plan een afspraak in de winkel bij jou in de buurt.
06 - 13 19 22 66