SNS Rentevast Studieplan aanpassen

Bij SNS Rentevast Studieplan kun je het bedrag dat je maandelijks spaart aanpassen. Je kunt ook je tegenrekening wijzigen.

Goed om te weten
Alleen de contractant kan het maandbedrag aanpassen. Dat is degene die het contract voor SNS Rentevast Studieplan met ons is aangegaan. De contractant is vaak iemand anders dan de rekeninghouder.

Maandbedrag verhogen

Je kunt het bedrag dat je iedere maand spaart altijd verhogen zolang de resterende looptijd minimaal 24 maanden is. Voor het bedrag dat je meer gaat sparen, geldt de huidige rente voor de resterende looptijd. Je mag niet meer dan € 1.250 per maand sparen.

De rente van Rentevast Studieplan

Jaar Rente
2 2,35%
3 2,35%

De rente is op jaarbasis en geldt vanaf 17 februari 2024.

Maandbedrag verlagen

Je kunt het bedrag dat je iedere maand spaart met maximaal 25% per keer verlagen. De rente blijft hetzelfde. Je mag niet minder dan €12,50 per maand sparen.

Maandbedrag wijzigen met pdf-formulier

Je kunt ook het pdf-formulier hieronder invullen. Om zeker te weten dat jij degene bent die iets wil aanpassen, vragen we om een kopie van je identiteitsbewijs Zo maak je een veilige kopie en is je privacy beschermd:

  • Maak in de kopie je burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijfers onderaan.
  • Maak je pasfoto onzichtbaar.
  • Zet op de kopie dat die voor ons is bedoeld en de datum waarop je de kopie afgeeft.
  • Als je identiteitsbewijs een pasje is, maak dan alleen een kopie van de voorkant.
  • Je kunt ook een kopie van je identiteitsbewijs maken met de KopieID app van de Rijksoverheid.

Is je wijziging minimaal 14 dagen voor het einde van de maand bij ons? Dan gaat je nieuwe maandbedrag de volgende maand in. Anders gaat je nieuwe maandbedrag een maand later in.

Bevestiging met de post

Je krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging van je wijziging per post. Daarin staat ook de nieuwe eindwaarde. Dat is het bedrag dat je uiteindelijk bij elkaar spaart.