Wat merk je als klant van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme?

De overheid wil voorkomen dat banken en bankrekeningen misbruikt worden voor het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Daarom moet je je bij SNS bijvoorbeeld identificeren. Lees hieronder wat je nog meer merkt als klant.


De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht alle financiële instellingen in Nederland om (onder andere):

  1. (Nieuwe) klanten te identificeren
  2. Onderzoek te doen naar klanten
  3. Ongebruikelijke transacties op rekeningen te melden

1. We identificeren alle klanten

Wil je klant worden bij ons? Dan willen we je graag leren kennen en weten wie je bent en wat je doet. Je moet je legitimeren met je identiteitsbewijs. Wij controleren dan je identiteit. Wanneer je je niet kunt legitimeren, kun je geen klant worden (of blijven) van SNS. Dit geldt ook als we twijfelen aan de juistheid of echtheid van je identiteitsbewijs.

Daarnaast stellen we je vragen over je geldzaken en verwachtingen. Bijvoorbeeld over de reden waarom je een product bij ons afsluit en de herkomst van je financiële middelen.

Je identificeren bij SNS

2. Soms vragen we aanvullende informatie

De Wwft verplicht banken om het gebruik van je rekening te controleren. Ook zijn we verplicht om je klantdossier actueel te houden. We kunnen je om aanvullende informatie vragen. Bijvoorbeeld over het gebruik van je rekening of waar geld vandaan komt. Soms leidt dit tot meer vragen. Het kan dus zijn dat je meerdere keren contact met ons hebt. Op basis van de gegeven informatie kunnen we besluiten geen rekening voor je te openen of je bestaande rekening moeten blokkeren.

We kunnen ook vragen of je je opnieuw wilt identificeren. Bijvoorbeeld omdat je als klant in het verleden geïdentificeerd bent met een methode die vandaag de dag niet meer voldoet aan wet- en regelgeving. Je bent verplicht om mee te werken. Klanten die weigeren, kunnen niet langer klant blijven bij ons.

Meer over klantonderzoek: know your customer

Wijzigt er iets in je situatie? Meld dat dan altijd bij SNS. Bel 030 – 633 30 00.

3. Ongebruikelijke transacties melden we

We monitoren continu alle transacties. Soms stellen we vragen over betalingen die je hebt gedaan of hebt ontvangen. Dit betekent niet dat we je niet vertrouwen of dat je iets verkeerd hebt gedaan. Het is onderdeel van ons klantonderzoek. Als we een ongebruikelijke transactie op een rekening zien, onderzoeken we de overboeking en kunnen we dat melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland. Hiermee helpen we de overheid om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

Je bankzaken regelen

Je bankzaken regelen

Zelf iets online regelen of contact opnemen met een van onze medewerkers doe je bij klantenservice.