Wat merk je als klant van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme?

De overheid wil voorkomen dat banken en bankrekeningen misbruikt worden voor het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Daarom moet je je bij SNS bijvoorbeeld identificeren.


De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht alle financiële instellingen in Nederland om (onder andere):

  • (Nieuwe) klanten te identificeren
  • Onderzoek te doen naar klanten
  • Ongebruikelijke transacties op rekeningen te melden

We identificeren alle klanten

Word je klant bij ons? Dan moet je je legitimeren met je identiteitsbewijs. Wij controleren dan je identiteit. Wanneer je je niet kunt legitimeren, kun je geen klant worden (of blijven) van SNS. Dit geldt ook als we twijfelen aan de juistheid of echtheid van je identiteitsbewijs.

Je identificeren bij SNS

Soms vragen we aanvullende informatie

De Wwft verplicht banken om het gebruik van je rekening te controleren. Ook zijn we verplicht om je klantdossier actueel te houden. We kunnen je om aanvullende informatie vragen. Bijvoorbeeld over het gebruik van je rekening of waar geld vandaan komt.

We kunnen ook vragen of je je opnieuw wilt identificeren. Je bent verplicht om mee te werken. Klanten die weigeren, kunnen niet langer klant blijven bij ons.

Wijzigt er iets in je situatie? Meld dat dan altijd bij SNS. Bel 030 – 633 30 00.

Ongebruikelijke transacties melden we

Als we een ongebruikelijke transactie op een rekening zien, onderzoeken we de overboeking en melden we dat bij de Financial Intelligence Unit-Nederland. Hiermee helpen we de overheid om criminaliteit en terrorisme te voorkomen en te bestrijden.

Je bankzaken regelen

Je bankzaken regelen

Zelf iets online regelen of contact opnemen met een van onze medewerkers doe je bij klantenservice.