In beroep bij een klacht

Heb je een klacht bij ons ingediend en ben je niet tevreden met ons antwoord? Dan kun je in beroep gaan.

In beroep binnen 3 maanden

Je kunt in beroep gaan binnen 3 maanden na de datum waarop we je klacht hebben beantwoord. Dat doe je door je klacht opnieuw in te dienen bij de afdeling beroepszaken met het Klachtenformulier Beroepszaak.

Wat doet de afdeling Beroepszaken?

De afdeling Beroepszaken bekijkt de reactie die we je eerder hebben gegeven en beoordeelt je klacht opnieuw. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien of kunnen we je klacht alsnog oplossen.

We doen ons best om je binnen 30 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Duurt het langer? Dan laten we je dat weten.

Niet tevreden met de reactie van Beroepszaken?

Dan kun je je klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Doe dat binnen 3 maanden nadat de afdeling Beroepszaken je het definitieve antwoord heeft gegeven.

Wat doet het KiFiD?

De Financiële Ombudsman van het KiFiD bekijkt of er een oplossing is voor je klacht. Lukt dat niet? Dan neemt de Geschillencommissie van het KiFiD een beslissing. Het advies van de Geschillencommissie is bindend.

Kijk voor meer informatie op kifid.nl of neem contact op:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
T: 070 – 333 89 99
I: kifid.nl

Europese ODR Platform

Heb je online een product of dienst bij ons gekocht? Dan kun je je klacht ook indienen via het Europese ODR Platform als je er met ons niet uitkomt. Vul dan op het klachtenformulier het volgende e-mailadres in: klachten@sns.nl

Klacht over een medewerker

Heeft een van onze medewerkers de gedragscode van de bankierseed overtreden? Dan kun je dat melden bij de Stichting Tuchtrecht Banken.

Niet tevreden en nog geen klacht ingediend?

Niet tevreden en nog geen klacht ingediend?

Je kunt je klacht op verschillende manieren indienen.

Niet tevreden met onze reactie op je klacht?

Niet tevreden met onze reactie op je klacht?

Vul het Klachtenformulier Beroepszaak in.