Volop energie, inspiratie en ideeën tijdens SNS Groeikansendebat

De naderende verkiezingen zorgden voor een extra dimensie tijdens het Groeikansendebat 2023, dat in het teken stond van kansengelijkheid. Sprekers en genodigden grepen hun kans om hun boodschap af te geven aan de landelijke politiek. Er werd ook concreet nieuws gedeeld tijdens het debat: SNS maakte een samenwerking bekend met het ministerie van Financiën. De bank is een try-out gestart om financiële coaching te geven aan kinderen van ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire.

Rondom het onderwerp gelijke groeikansen vormt zich een stevig, groeiend netwerk uit verschillende geledingen van de samenleving en diverse organisaties. Het SNS Groeikansendebat is dé gelegenheid voor deze partijen om samen te komen en ervaringen uit te wisselen. Dat gebeurde afgelopen maandag in het Koning Willem I College in Den Bosch. Onder de aanwezigen waren groeikansen-experts, leden van de Raad van Toekomst van SNS, oud-politicus Lodewijk Asscher, WorldSkills Directeur Erik van der Zwan, Amine Bakkali van MIND Us en SNS Directeur Angela Eijlander. De landelijke politiek werd vertegenwoordigd door vier kandidaat-Kamerleden: Daan de Kort (VVD), Inge van Dijk (CDA), Mpanzu Bamenga (D66) en Marieke Koekkoek (Volt).

Systeemverandering

Tijdens de opening van de middag maakte Lodewijk Asscher meteen duidelijk waarom een debat over groeikansen voor jongvolwassenen juist op dit moment nodig is: “De kansenongelijkheid neemt toe, Nederland heeft daar echt een probleem. Je ziet het terug in schoolresultaten, stress over geldzaken, gebrek aan zelfvertrouwen. Daardoor wordt de kloof alleen maar groter. Dat is niet alleen slecht voor de mensen om wie het gaat, maar ook voor onze samenleving en economie. De oplossing is niet eenvoudig, die vraagt echt om een systeemverandering.”

‘Sociale verantwoordelijkheid net zo belangrijk als groene’

Angela Eijlander sprak over de rol die banken hierbij kunnen spelen en herhaalde wat Hans Spekman zei op het vorige Groeikansendebat: SNS kan de zaakwaarnemer van de jongvolwassenen worden. “Sociale verantwoordelijkheid is net zo belangrijk voor banken als groene verantwoordelijkheid. Dat past bij ons DNA en de maatschappelijke rol waarvoor we 200 jaar geleden zijn opgericht. Om het probleem van kansenongelijkheid te doorbreken is samenwerking nodig tussen overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven”. In dat verband deed Angela ook een aankondiging: “SNS gaat samenwerken met het ministerie van Financiën om financiële voorlichting te bieden aan jongeren van wie de ouders zijn gedupeerd in de kinderopvangtoeslagaffaire. We zijn al gestart met een try-out.”

Position paper Kansengelijkheid

Tijdens het Groeikansendebat lanceerde SNS haar ‘position paper Kansengelijkheid’. Met dit document zet de bank een stevig onderbouwd verhaal neer waarmee zij positie inneemt op het thema kansengelijkheid. Angela Eijlander: “Het position paper is voor ons een logische stap. We spreken daarin de ambitie uit dat we onze verantwoordelijkheid willen en moeten pakken op dit thema. Want wat je doelen ook zijn, iedereen verdient een gelijke kans om zijn dromen en ambities te realiseren. Gezien de urgentie van het onderwerp vonden we het nodig om dit nu een vervolg te geven.”

Gezond financieel gedrag stimuleren

Het debat kwam goed los toen de vier kandidaat-Kamerleden het podium betraden. Onder leiding van presentator Andrew Makkinga werd gediscussieerd over stellingen. De eerste stelling, ‘Er moet meer overheidsbeleid komen om gezond financieel gedrag te stimuleren’, leidde meteen tot een interessante gedachtewisseling, maar ook tot een discussie over het overheidsbeleid ten aanzien van online gokken.

Scherpe commentaren

Een panel voorzag het debat van scherpe commentaren. Dit bestond uit Maud Stamsnijder en Bilal Kaya van de Raad van Toekomst van SNS, Amine Bakkali van Stichting MIND Us en Florien Cramwinckel, hoofdpsycholoog van SNS. Zij reageerden vanuit hun ervaring en expertise op de uitspraken van de politici en gaven daarmee enkele belangrijke boodschappen mee aan de politici. “We moeten jongeren handvatten geven voor hun mentale gezondheid, maar ook voor hun financiële gezondheid want financiën houden verband met hoe je je voelt,” zei Amine in reactie op de eerste stelling.

Gelijk speelveld

De tweede stelling luidde: ‘Stop met hokjesdenken! Er moeten flexibele systemen komen, bijvoorbeeld om een eigen woning te financieren, startkapitaal voor een bedrijf te genereren of vermogen op te bouwen.’ Hier kwam de rol van de financiële sector uitgebreid ter sprake. De politici waren het op hoofdlijnen eens met de stelling en zagen ook de urgentie ervan in. De panelleden kwamen opnieuw met verrassende invalshoeken, zoals Raad van Toekomst-lid Bilal: “Ik maak me zorgen over een gelijk speelveld. Waarom kan ik het pensioenvermogen dat ik heb opgebouwd niet gebruiken voor de aankoop van een huis?” En hoofdpsycholoog Florien: “In het financiële systeem wordt geredeneerd vanuit risicodenken. Wat is het risico als we deze persoon een hypotheek geven? Maar je moet je ook afvragen: wat is het risico als we deze persoon geen hypotheek geven? Wat betekent dat voor iemands groeikansen? Dat is een veel menselijker perspectief, en dat is waar een maatschappelijke bank naar zou moeten kijken.”

Spoken word

Het debat werd afgesloten door Kelly Verdonk, een spoken word artiest uit Den Bosch. Enkele woorden uit haar performance:

Hier breken we drempels af

openen we deuren

Of je nou wel of niet naar influencers luistert:

Je bent ervan overtuigd dat er

nu wat moet gebeuren

Meer informatie

Download de Position Paper in het Nederlands of Engels: