Volop energie tijdens selectie Raad van Toekomst

Wat doe je als je uit 250 aanmeldingen een Raad van Toekomst van 10 leden moet samenstellen? Na een eerste shifting nodig je de 65 overgebleven kandidaten uit op kantoor voor een aantal uitdagende opdrachten én een hele leuke avond. De twee selectieavonden voor de Raad van Toekomst van SNS leverden dan ook naast inspiratie en teamspirit veel blije gezichten op.

selectiedag Raad van Toekomst

Raad van Toekomst

SNS werkt deze zomer aan de voorbereidingen voor een uniek initiatief: de oprichting van een Raad van Toekomst. Dit adviesorgaan van 10 jongvolwassenen (18-35 jaar) zal de bank één jaar lang adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor hun generatie, zoals frustraties over de woningmarkt en stress over studiefinanciering. Half september is de raad van start gegaan.

Persoonlijk verhaal

Na de aankondiging in juni liep het storm met aanmeldingen voor de Raad van Toekomst. Maar liefst 250 jongvolwassenen stelden zich kandidaat door hun persoonlijke verhaal en motivatie te delen. Hieruit werden 65 kandidaten gekozen voor twee selectieavonden in augustus. Hier kregen zij de kans zich te bewijzen als toekomstig lid van de Raad. Hoe? Door zichzelf te zijn en er met elkaar een geweldige bijeenkomst van te maken. Dat lukte, op beide avonden.

selectiedag Raad van Toekomst

Kennismakingsbingo

Bij binnenkomst van de kandidaten bleek al meteen hoeveel enthousiasme het idee van de Raad van Toekomst heeft losgemaakt. Druk babbelend werden de eerste contacten gelegd, waarna het programma kon beginnen. Na een korte introductie en een kennismakingsbingo werd de groep in drieën verdeeld. Vervolgens deden de kandidaten in carrouselvorm een aantal werkvormen: een groepsgesprek, een pressure cooker en een oefening in individuele expressie.

Een stem voor de jonge generatie

Bij de Raad van Toekomst gaat het er niet om dat je verstand hebt van geldzaken of dat je een indrukwekkend cv hebt. Belangrijk is dat je er energie van krijgt om samen met je mederaadsleden jouw generatie een stem te geven. Een jaar lang ga je met elkaar aan de slag om ideeën en initiatieven uit te werken waarmee banken hun beleid en dienstverlening beter kunnen afstemmen op de behoeften van jongvolwassenen.

selectiedag Raad van Toekomst

Praten over geldzaken

Aan energie, meningen en goede ideeën ontbrak het niet tijdens de twee selectieavonden. In het groepsgesprek bleek alvast dat geldzaken een gangbaar gespreksonderwerp zijn voor jongvolwassen. “In onze generatie is het normaal om geldproblemen te hebben, daarom is het ook normaal om erover te praten.” De meesten voelden ook de druk om financieel te presteren en hadden graag op school wat meer begeleiding gehad als het gaat om geldzaken.

Ideeën pitchen

De pressure cooker leverde over twee avonden maar liefst 18 bruikbare initiatieven op die kunnen helpen de financiële positie van jongvolwassenen te verstevigen. Van een kaartspel over het omgaan met geld tot een marketingcampagne voor de Pech-generatie. En van een Money School tot een groen beleggingsproduct met sociale impact. De kandidaten lieten zich van hun beste kant zien door in kleine groepjes hun idee uit te werken en dit vervolgens te pitchen.

selectiedag Raad van Toekomst

Boodschap aan de toekomst

Tijdens de individuele opdracht gingen de deelnemers aan de slag met een ‘boodschap aan de toekomst’. Ieder gaf er op zijn of haar manier invulling aan: iemand schreef een brief aan de ceo van de toekomst, een ander maakte een collage over mentale gezondheid, weer een ander gaf tips voor een succesvol leven. Uiteindelijk ging het natuurlijk niet om het resultaat, maar om het verhaal dat ze erbij konden vertellen.

Saamhorigheid en energie

Hoewel het ging om een plek in de Raad van Toekomst, was er op beide avonden weinig te merken van competitief gedrag. Integendeel, de kandidaten vonden elkaar in hun gedeelde ervaringen en enthousiasme voor jongerenparticipatie. Tijdens de afsluitende borrels werden heel wat contacten uitgewisseld. De voelbare saamhorigheid en energie van de deelnemers gaven veel vertrouwen voor het vervolg van de Raad van Toekomst.

De twee selectieavonden bepalen wie er uiteindelijk een plek krijgen in de Raad van Toekomst. Half september is de raad van start gegaan.

selectiedag Raad van Toekomst

Meer nieuws

Meer nieuws

Bekijk ons laatste nieuws, onze acties en campagnes.