Raad van Toekomst geeft jongvolwassenen een stem binnen SNS

Om jongvolwassenen nadrukkelijker bij haar beleid en bedrijfsvoering te betrekken, benoemt SNS binnenkort een Raad van Toekomst. Deze raad, met in totaal tien leden in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, gaat de bank vanaf september adviseren op thema’s die belangrijk zijn voor jongvolwassenen zoals frustraties over de woningmarkt en stress over studiefinanciering. De werving voor de raad loopt tot medio augustus.

Leden van Raad van Toekomst brainstormen

Om beter inzicht te krijgen in wat er onder jongvolwassenen speelt, organiseerde SNS het afgelopen jaar al een zestal Jongerenboards. Tijdens deze bijeenkomsten gingen medewerkers van SNS met deelnemers in gesprek over voor hen belangrijke thema’s als wonen, financiële kennis, prestatiedruk en de waardering voor vakmensen en ondernemers. De sessies leverden een schat aan inzichten op over hoe deze generatie in het leven staat, wat haar behoeften zijn en welke rol een bank als SNS kan spelen in het vervullen hiervan.

Als nieuw adviesorgaan bouwt de Raad van Toekomst hierop door en zal op verschillende manieren betrokken zijn bij het beleid en de bedrijfsvoering van SNS. Zo schuift de Raad op vaste momenten aan bij bijeenkomsten van het managementteam en heeft het de vrijheid om zelf thema’s aan te dragen om binnen de bank te bediscussiëren.

Twintig procent van de bevolking, honderd procent de toekomst.

Zonne Zeevalk (26), bij SNS verantwoordelijk voor de Raad van Toekomst, wil met het initiatief ervoor zorgen dat de stem van haar generatiegenoten nadrukkelijker binnen de bank aanwezig is. “We hebben het afgelopen jaar veel met jongvolwassenen gepraat en vooral naar ze geluisterd. Daarbij viel het op dat ze vaak een grote afstand ervaren tussen wat banken doen en wat er in hun eigen levens speelt. Het is voor ons een belangrijke uitdaging om dat gat te dichten, juist omdat je als bank zoveel voor deze doelgroep kan betekenen en van ze kan leren.”

SNS-directeur Angela Eijlander hoopt dat andere organisaties het voorbeeld van SNS zullen volgen: “Jongvolwassenen vormen misschien twintig procent van de bevolking, ze hebben honderd procent de toekomst. Met de Raad van Toekomst geven we deze generatie bij SNS een plek aan tafel en betrekken we hen actief bij ons beleid. Hopelijk inspireren we andere bedrijven om hetzelfde te doen.”

Enthousiasme

Ter voorbereiding op de Jongerenboards en de oprichting van de Raad van Toekomst, werkte SNS nauw samen met belangengroepen zoals de Nationale Jeugdraad (NJR). Kimberley Snijders, voorzitter van de NJR, is enthousiast over de stap van SNS. “Niet over jongeren, zonder jongeren. Voor organisaties en bedrijven die bepalend zijn voor de toekomst van de nieuwe generatie is het heel belangrijk om de stem van jongeren scherp te hebben. SNS laat met de Raad van Toekomst zien dat zij dit serieus nemen. Ik ben benieuwd naar de vervolgstappen en volg deze ontwikkelingen met veel interesse. Hopelijk volgen er snel meer organisaties en bedrijven, want je kan alleen toekomstbestendig zijn als je jongeren betrekt bij de koers van je organisatie,” aldus Snijders.

Brede vertegenwoordiging

De Raad van Toekomst zal bestaan uit een panel van tien jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Bij het samenstellen van de raad kijkt de bank onder meer naar sociale achtergrond, regionale spreiding en verschil in opleiding zodat een brede vertegenwoordiging van de doelgroep ontstaat. Kennis over financiën of bankzaken is geen vereiste. Voor hun deelname aan de raad, met een looptijd van twaalf maanden, krijgen de leden een vergoeding.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem voor meer informatie contact op met Michiel Kloosterman: michiel.kloosterman@sns.nl
  • Aanmelden voor de Raad van Toekomst kan via sns.nl/raad-van-toekomst


Meer nieuws

Meer nieuws

Bekijk ons laatste nieuws, onze acties en campagnes.