Nederland is gebaat bij weerbare en sterke studenten

Stress over studiefinanciering, frustraties over de woningmarkt en prestatiedruk door sociale media zijn maar een paar van de factoren waardoor het mentaal welzijn van studenten onder druk staat. Vorige week presenteerde het Trimbos-instituut een onderzoek naar stress en prestatiedruk onder studenten, met de veelzeggende titel ‘Harder Better Faster Stronger?’
Foto: Robin Utrecht | MIND Us

Het studentenleven is te vaak een hindernisbaan. En dus moeten scholen, studenten én de rest van de maatschappij aan de bak, schrijft het Trimbos-instituut in zijn rapport. Dit werd vorige week overhandigd aan koningin Maxima en onderwijsminister Dijkgraaf tijdens een themadag bij Fontys Hogeschool in Den Bosch. Collega Sebastiaan de Kroon gaf namens SNS een workshop over prestatiedruk en geldzaken.

Speerpunt van SNS

Koningin Maxima is als erevoorzitter van stichting MIND Us zeer betrokken bij de mentale gezondheid van jongeren. “Heel Nederland is gebaat bij weerbare en sterke studenten,” zei de koningin toen ze het rapport in ontvangst nam. Zo denken wij er bij SNS ook over. Niet voor niets hebben we het mentaal welzijn van jongvolwassenen hoog op de agenda gezet. Het is één van de speerpunten van onze maatschappelijke impact-strategie.

Prestatiemaatschappij

“We leven in een prestatiemaatschappij, waarin het continu moeten presteren centraal staat,” vertelt Sebastiaan de Kroon, adviseur Maatschappelijke Impact bij SNS. “Veel jongvolwassenen voelen daardoor druk om financieel de juiste keuzes te maken maar weten niet goed hoe ze het juiste doen. Denk aan het regelen van werk en inkomen, aan het vinden van een huis of aan het omgaan met studieschuld. Bij SNS vragen we al een tijd om aandacht voor de rol die financiële keuzes spelen in de vormende jaren in een mensenleven, zo tussen de 18 en 35 jaar. We zijn daarom blij met de constateringen en aanbevelingen in het rapport van Trimbos. Wel vinden we het jammer dat het mbo niet in dit onderzoek is meegenomen. Daar speelt dit naar ons idee ook.”

Jongerenboard

Om inzicht te krijgen in de oorzaken van de mentale druk die jongvolwassenen ervaren, organiseerde SNS vorige maand nog een Jongerenboard over dit onderwerp. In dit verslag komen de jongeren zelf aan het woord over hun mentaal welzijn.

Meer weten

  • Lees alles over ‘Harder Better Faster Stronger’ op de website van het Trimbos-instituut
  • Heb je vragen of suggesties? Neem contact op met Sebastiaan de Kroon, (06-51 67 54 01, sebastiaan.dekroon@sns.nl).
Meer nieuws

Meer nieuws

Bekijk ons laatste nieuws, onze acties en campagnes.