MIND Us en SNS agenderen rol bank in mentaal welzijn jongeren

MIND Us en SNS
Stichting MIND Us en SNS maken vandaag, op de Dag van de Mentale Gezondheid, bekend de krachten te bundelen voor het mentaal welzijn van jongeren. Financieel dienstverleners kunnen meer verantwoordelijkheid nemen om jongeren mentaal veerkrachtiger te maken, vinden zowel MIND Us als SNS. De samenwerking heeft dan ook als doel om de rol van geld in het mentaal welzijn van jongeren beter te begrijpen en concrete handvatten rondom dit thema te ontwikkelen voor zowel financiële dienstverleners als voor de jongeren zelf.

De mentale gezondheid van jongeren staat in toenemende mate onder druk. Jongeren ervaren steeds vaker stress, hoge sociale druk en onzekerheid over de toekomst. Geldzaken spelen hierin een belangrijke rol. Zo bevestigt ook Elijah Alvares (25), lid van de SNS Raad van Toekomst: “Binnen mijn werk in het hoger beroepsonderwijs zie ik geldzorgen als belangrijke stressfactor onder jongeren. Somberheid en sociale isolatie liggen daardoor op de loer.”

Concrete handvatten

De samenwerking tussen SNS en MIND Us begint met een gezamenlijk onderzoek om de rol van geld in het mentaal welzijn van jongeren beter te begrijpen. Op basis van deze inzichten worden concrete handvatten voor zowel financieel dienstverleners als voor jongeren zelf geformuleerd. Daarnaast brengen SNS en MIND Us de inzichten onder de aandacht in het maatschappelijk debat, om de urgente rol van het bedrijfsleven in de mentale problematiek van jongeren te agenderen.

Krachten bundelen

De maatschappelijke missie van MIND Us en SNS zijn nauw met elkaar verbonden. MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid en zich veerkrachtig kunnen ontwikkelen. Frederieke Vriends, directeur MIND Us: "De druk om (financieel) succesvol te zijn in het leven is groot. Jongeren hebben hier last van en we zijn dan ook blij dat in deze samenwerking met SNS juist deze druk op jongeren centraal staat. Ons gezamenlijke doel is om jongeren de nodige inzichten en tools te bieden, zodat ze mentaal sterker kunnen worden en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. We vinden het een enorme toegevoegde waarde dat juist ook financiële dienstverleners zoals SNS zich hiervoor willen inzetten.”

Angela Eijlander, directeur SNS vult aan: "SNS zet zich in voor een samenleving met gelijke groeikansen. Mentaal welzijn speelt daarin een cruciale rol, want jonge mensen die zich goed voelen, zijn beter in staat zich te ontwikkelen en kijken met meer vertrouwen naar de toekomst. Ik zie hierin ook zeker een rol voor SNS, omdat wij jongeren kunnen helpen met meer zelfvertrouwen goede financiële beslissingen te nemen. We kijken erg uit naar de samenwerking met MIND Us.”

Jongeren onderdeel van het gesprek

In de samenwerking tussen MIND Us en SNS staat jongerenparticipatie centraal. Het principe is simpel: we praten niet over jongeren, maar geven jongeren zelf een plek aan tafel. MIND Us brengt dit in de praktijk door haar Raad van Richting, een toezichtsorgaan van jongeren. Met hun waardevolle inzichten en ideeën sturen ze het werk van MIND Us en de strategieën die het bestuur hanteert in de juiste richting. SNS lanceerde dit jaar de Raad van Toekomst, een adviesorgaan van jongvolwassenen dat meepraat over het beleid en de toekomstkeuzes van de bank.

Marlon Kisteman (28) is lid van de SNS Raad van Toekomst. “Ik zie in mijn omgeving dat financieel en mentaal welzijn steeds beter bespreekbaar wordt” vertelt ze. Marlon denkt dat de financiële sector een rol kan spelen door met jongeren hierover in gesprek te gaan: “Je kunt de drempel verlagen door daar aanwezig te zijn waar jongeren zijn: op scholen, social media, introductieweken of festivals. De kracht zit hem in herhaling, want met één kennissessie maak je niet het verschil.”

Logo SNS partnership Mindus