Compensatieregeling voor (voormalige) klanten met een doorlopend consumptief krediet

Ben je een particuliere klant en heb of had je een doorlopend consumptief krediet bij ons? Dan heb je misschien recht op compensatie.

Het gaat om doorlopende consumptieve kredieten die vóór oktober 2011 bij ons zijn afgesloten en waarvan de rente die je betaalde niet altijd in de pas heeft gelopen met de gemiddelde marktrente.

Geen klant meer bij ons?

Maar had je in het verleden een doorlopend consumptief krediet of een roodstand op een betaalrekening bij ons? Meld je dan aan voor de compensatieregeling. Dan kijken we of je in aanmerking komt voor compensatie.

Aanmelden

Waarom compensatie?

De Volksbank (waar SNS onderdeel van is) gaat dit doen naar aanleiding van de recente Kifid-uitspraken bij andere kredietverstrekkers over de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten. Graag willen we in lijn met deze uitspraken onze (voormalige) klanten compenseren.

Om welke rentes gaat het?

Het gaat om variabele rentes die de banken zelf kunnen vaststellen en die dus niet werden vergeleken met óf gebaseerd werden op een andere rente.

Kifid heeft geoordeeld dat als niet duidelijk uit de voorwaarden blijkt wanneer de bank de rente mag wijzigen, de consument mag verwachten dat die variabele rente meebeweegt met de gemiddelde marktrente voor doorlopende kredieten.

We onderzochten hoe dit bij ons zat. En het bleek dat bij ons de in rekening gebrachte rente over het algemeen de marktrente volgde, maar ook dat een deel van de klanten teveel rente heeft betaald.

Wanneer krijg je compensatie?

Heb of had je een doorlopend consumptief krediet, en is het verschil tussen de rente die je hebt betaald en de rente die je had moeten betalen over je gemiddelde maandsaldo hoger dan € 50? Dan kom je in aanmerking voor compensatie. Deze compensatieregeling is afgestemd met de Consumentenbond.

Roodstand op je betaalrekening

Had je een roodstand op je betaalrekening en heb je nog een ander product bij ons én is je compensatie meer dan € 50?

Dan heb je hier voor een Doorlopende Roodstand eind juni 2023 een brief over ontvangen. Voor een Kortlopende Roodstand heb je hier begin september 2023 een brief over ontvangen.

Heb je geen brief ontvangen dan kom je niet in aanmerking voor compensatie.

Meer informatie lees je hier

Ben je klant?

Heb je een doorlopend consumptief krediet of heb je nog een ander product bij ons? In het laatste kwartaal van 2022 zijn we begonnen met het uitkeren van de compensatie. We verwachten iedereen die ervoor in aanmerking komt, uiterlijk in 2023 gecompenseerd te hebben. Je ontvangt hier vanzelf een brief over.

Geen klant meer?

Is je doorlopend consumptief krediet beëindigd en heb je geen ander product bij ons? Meld je dan nu aan voor de compensatieregeling. Dan kijken we of je in aanmerking komt voor compensatie.

Aanmelden

Gespreid betalen met je SNS Mastercard

Had je gespreid betalen op je SNS Mastercard en heb je nog een ander product bij ons én is je compensatie meer dan € 50?

Dan heb je hier in de 2de week van juli 2023 een brief over ontvangen. Heb je geen brief ontvangen dan kom je niet in aanmerking voor compensatie.

Meer informatie lees je hier

Zo blijf je op de hoogte

Als we meer informatie hebben, dan lees je dat hier. Houd daarom deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.

De informatie op deze pagina is voor het laatst aangepast op
21 september 2023.

Vragen en antwoorden compensatieregeling

 • Nee, we hebben over het algemeen de marktrente goed gevolgd. Bij een deel van onze klanten is het niet goed gegaan. Als dat voor jou geldt, krijg je een brief. Hebben we bij jou de marktrente goed gevolgd dan kom je niet in aanmerking voor compensatie. Ook als je inmiddels geen klant meer bent, kun je recht hebben op compensatie. Heb je bij ons een doorlopend consumptief krediet gehad en ben je geen klant meer? Meld je dan nu aan voor de compensatieregeling.
 • De compensatieregeling is voor (voormalige) particuliere klanten die vóór oktober 2011 een doorlopend consumptief krediet met een variabele rente hebben afgesloten én die te veel rente hebben betaald. Is het verschil tussen de rente die je hebt betaald en de rente die je had moeten betalen over je gemiddelde saldo groter dan € 50? Dan kom je in aanmerking voor compensatie. We weten nu nog niet precies wie in aanmerking komt voor welke compensatie, omdat de berekeningen hiervoor ingewikkeld zijn en per persoon verschillen.

 • Als je minder dan € 50 teveel aan rente hebt betaald, dan heeft jouw rente over het algemeen de marktrente goed gevolgd en keren we geen compensatiebedrag uit. Kleine verschillen zijn namelijk bijna niet te voorkomen. Deze ondergrens is afgestemd met de Consumentenbond.

 • Als je doorlopend consumptief krediet nog niet helemaal is afgelost, dan brengen wij het compensatiebedrag eerst in mindering op je saldo. Blijft er nog een bedrag over? Dan storten we de rest naar de tegenrekening van je doorlopende consumptieve krediet.

  Is je doorlopend consumptief krediet al helemaal afgelost? Dan maken we het hele bedrag over naar de bij ons bekende tegenrekening van je doorlopende consumptieve krediet of een andere rekening van jou bij SNS waarop we kunnen overmaken.

  Heb je geen rekening meer bij SNS waarop we kunnen overmaken? Dan vragen we je op welk rekeningnummer het compensatiebedrag moet worden uitbetaald.

 • Als je gebruikt wilt maken van het compensatievoorstel, dan vragen we je hiervoor te tekenen. Door te tekenen, ga je akkoord met de compensatie. Dat betekent ook dat je ermee instemt om later niet meer terug te komen op het compensatievoorstel. Niet bij ons, en ook niet bij het Kifid of bij de burgerlijk rechter. 

 • De compensatieregeling geldt alleen voor (voormalige) particuliere klanten met een doorlopend consumptief krediet, een doorlopende roodstand op een betaalrekening of gespreid betalen met een SNS Mastercard. Zakelijke kredieten, persoonlijke leningen en hypotheken vallen er dus buiten.
 • Wij zijn eind 2022 gestart met doorlopend consumptief krediet en in de loop van 2023 volgt doorlopende roodstand op een betaalrekening en gespreid betalen met een SNS Mastercard. Andere producten zijn voorlopig buiten scope.

 • Klanten met een SNS Doorlopend krediet die afgesloten zijn na oktober 2011 kunnen contact opnemen met Interbank. Interbank is namelijk de aanbieder van deze kredieten.

 • Heb je je krediet geopend vóór december 2001?
  • Dan word je vanaf december 2001 gecompenseerd.

  Heb je je krediet geopend na december 2001?
  • Dan word je vanaf de openingsdatum van je krediet gecompenseerd.

 • Als je tijdens de looptijd je kredietlimiet hebt verhoogd, dan wordt het compensatiebedrag vanaf dat moment opnieuw berekend. Heb je je kredietlimiet verlaagd? Dan verandert er niets.

 • De berekening van het compensatiebedrag is zeer uitgebreid en bestaat meestal uit meerdere pagina’s. Daarom staat in de compensatiebrief alleen het uiteindelijke bedrag en een korte beschrijving hoe we dit ongeveer berekenen. De werkwijze voor de berekening is afgestemd met de Consumentenbond. Wil je graag de volledige berekening inzien, dit kun je aanvragen via
  compensatie@sns.nl.

  Goed om te weten: dit kan pas nadat je de brief hebt gekregen
 • Heb je je vóór 1 juni 2022 aangemeld bij Consumentenbond Claimservice? Dan vergoeden we inderdaad het bedrag dat je aan hen betaalt om gebruik te maken van hun diensten.

 • We vergoeden alleen de no cure no pay vergoeding die je aan Consumentenbond Claimservice bent verschuldigd. Andere kosten die je maakt, vergoeden we niet.

 • Als de overleden kredietnemer in aanmerking komt voor compensatie en er is nog een mede-kredietnemer dan wordt de eventuele compensatie nog steeds uitgekeerd als mede-kredietnemer nog klant is.

  Is er geen mede-kredietnemer aanwezig en heb je als erfgenaam geen bericht ontvangen? En is de overledene voormalig klant? Meld je dan aan voor de compensatieregeling.

 • We keren het compensatiebedrag op één rekeningnummer uit. Jij en je ex-partner verdelen dit volgens onderling gemaakte afspraken.
 • We vergoeden wettelijke rente over je compensatiebedrag vanaf december 2021 tot en met 3 maanden na de verzenddatum van de brief over de compensatieregeling.
 • Als het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voor 1 juli 2023 een uitspraak doet die voordelig(er) uitpakt, dan onderzoeken we of hierdoor je compensatie hoger wordt. Je krijgt daar dan vanzelf bericht over. Ook als je al hebt getekend.
 • Je kunt hiervoor het volgende adres gebruiken, postzegels zijn niet nodig.

  SNS Bank, Antwoordnummer 918, 3500 VB Utrecht

 • Bij het berekenen van je compensatiebedrag wordt rekening gehouden met rente-op-rente. Dat houdt in dat wij met terugwerkende kracht het teveel betaalde bedrag aan rente in mindering hebben gebracht op het uitstaand saldo van het Doorlopend Krediet. Hierdoor wordt in de volgende maandtermijn de rente berekend over een lager saldo.
 • Een nieuw acceptatieformulier met jouw gegevens vooringevuld kun je aanvragen via compensatie@sns.nl

 • Dit is de door Kifid vastgestelde rente om te bepalen of de door jou betaalde rente hiermee goed in de pas liep
 • Als je in eerdere belastingaangiftes de betaalde rente over je Doorlopend Krediet hebt opgegeven als aftrekpost dan moet je het compensatiebedrag opgeven in je belastingaangifte.

  Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

 • We bundelen zoveel mogelijk Doorlopende Kredieten per klant in een brief. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld vanwege de complexiteit een ander Doorlopend Krediet van je pas later aan de beurt komt. Uiterlijk in 2023 ontvang je een brief over eventuele andere Doorlopende Kredieten die je gehad hebt.
Meer nieuws

Meer nieuws

Bekijk ons laatste nieuws, onze acties en campagnes.