Compensatieregeling voor (voormalige) klanten met een doorlopend consumptief krediet

Ben je een particuliere klant en heb of had je een doorlopend consumptief krediet bij ons? Dan heb je misschien recht op compensatie.

Het gaat om doorlopende kredieten die vóór oktober 2011 bij ons zijn afgesloten en waarvan de rente die je betaalde niet altijd in de pas heeft gelopen met de gemiddelde marktrente.

Waarom compensatie?

De Volksbank (waar SNS onderdeel van is) gaat dit doen naar aanleiding van de recente Kifid-uitspraken bij andere kredietverstrekkers over de variabele rente op doorlopende consumptief kredieten. Graag willen we in lijn met deze uitspraken onze (voormalige) klanten compenseren.

Om welke rentes gaat het?

Het gaat om variabele rentes die de banken zelf kunnen vaststellen en die dus niet werden vergeleken met óf gebaseerd werden op een andere rente.

Kifid heeft geoordeeld dat als niet duidelijk uit de voorwaarden blijkt wanneer de bank de rente mag wijzigen, de consument mag verwachten dat die variabele rente meebeweegt met de gemiddelde marktrente voor doorlopende kredieten.

Uit inventarisatie is gebleken dat bij ons de in rekening gebrachte rente over het algemeen de marktrente volgde, maar ook dat een deel van de klanten teveel rente heeft betaald.

Wanneer krijg je compensatie?

Wat de compensatieregeling inhoudt en wanneer je in aanmerking komt voor compensatie, werken we in overleg met de Consumentenbond uit. Zodra dat duidelijk is, kun je de informatie op deze pagina vinden.

Wat we al wel weten:

Klanten en voormalige klanten die in aanmerking komen gaan we compenseren. Dus ook als je doorlopend consumptief krediet al beëindigd is. Uiterlijk eind 2022 keren we de compensatie uit.

Ben je klant?

Dan krijg je in het eerste halfjaar van 2022 bericht van ons als je recht hebt op compensatie. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

Geen klant meer?

Dan kun je je vanaf begin 2022 aanmelden via deze pagina. Zodra de compensatieregeling klaar is en het duidelijk is dat je recht hebt op compensatie, krijg je bericht van ons.

Zo blijf je op de hoogte

Als we meer informatie hebben, dan lees je dat hier. Houd daarom deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws.

Vragen en antwoorden compensatieregeling

  • Nee, we hebben over het algemeen de marktrente goed gevolgd. Bij een deel van onze klanten is het niet goed gegaan. Deze klanten krijgen persoonlijk bericht. Is de renteberekening bij jou goed gegaan? Dan krijg je geen bericht.
    Voormalige klanten hebben mogelijk ook recht op compensatie. Heb je bij ons een doorlopend consumptief krediet gehad en ben je geen klant meer? Dan kun je je vanaf begin 2022 aanmelden via deze pagina. Zodra de compensatieregeling klaar is en het duidelijk is dat je recht hebt op compensatie, krijg je bericht van ons.

  • De compensatieregeling is voor (voormalige) particuliere klanten die vóór oktober 2011 een doorlopend krediet met een variabele rente hebben afgesloten én die te veel rente hebben betaald. We weten nu nog niet precies wie in aanmerking komt.

  • Hoe hoog de compensatie precies voor jou is, weten we nog niet. We gaan nog in overleg met de Consumentenbond om de compensatieregeling te bepalen. Zodra bekend is hoe we de compensatie gaan berekenen, bekijken we voor elke klant apart of hij/zij recht heeft op compensatie.
  • De compensatieregeling geldt alleen voor (voormalige) particuliere klanten met een doorlopend consumptief krediet. Zakelijke kredieten, persoonlijke leningen en hypotheken vallen er dus buiten.
  • Wij starten met doorlopend consumptief krediet. In 2022 bekijken we ook andere vormen van consumptief krediet, zoals rood staan op je betaalrekening.

  • Klanten met een SNS Doorlopend krediet die afgesloten zijn na oktober 2011 kunnen contact opnemen met Interbank. Interbank is namelijk de aanbieder van deze kredieten.
Meer nieuws

Meer nieuws

Bekijk ons laatste nieuws, onze acties en campagnes.