Nieuwe rentes en wijziging voorwaarden

Als bank hebben we al lange tijd te maken met lage en negatieve rente. We hebben zo lang mogelijk gewacht om zelf negatieve rente te rekenen. Jammer genoeg moeten we dat nu wel gaan doen.

We hebben onze voorwaarden aangepast

Om negatieve rente te kunnen rekenen, hebben we onze voorwaarden, reglementen en Tarievenwijzer Betalen aangepast. Maar we hebben ook andere punten gewijzigd. Hieronder lees je wat er allemaal verandert. Je vindt hier ook de documenten waar het om gaat.
 • In het overzicht hieronder zie je de wijzigingen per soort rekening. Deze wijzigingen zitten vooral in onze reglementen en Tariefwijzer Betalen. De productvoorwaarden van onze rekeningen hebben we hiermee gelijk getrokken. Wil je meer weten over deze wijzigingen? Lees dan onze uitleg bij Meer info over de wijzigingen.

  Aangepast:

  Wijziging Spaarrekening Betaalrekening Beleggingsrekening
  Je krijgt of betaalt rente per maand, in plaats van per jaar.
  De rente over je positieve saldo kan ook negatief zijn.
  We hebben saldoklassen ingevoerd of aangepast. Je ziet voor welk saldo je rente krijgt of betaalt en hoeveel.
  Het aantal rekeningen dat je mag openen, hebben we beperkt.
  Ons beleid over rood staan hebben we verduidelijkt in onze reglementen.

  Nieuw:

  Wijziging Spaarrekening Betaalrekening Beleggingsrekening
  Informatie over contactloos betalen in het openbaar vervoer.

  Ook gewijzigd:

  Wijziging Spaarrekening Betaalrekening Beleggingsrekening
  De tekst over hoe je je rekening wel en niet mag gebruiken.
  De tekst over hoe we je persoonsgegevens gebruiken.
  Inlogmiddelen Mijn SNS.
  Veilig bankieren en betalen.
  Wat we doen met je rekening na je overlijden.
  Tekst over telefoongesprekken opnemen.

  Goed om te weten: Een paar punten gelden niet voor onze jeugd-, jongeren-, studenten- en bankspaarrekeningen en deposito’s:

  • De productvoorwaarden van deze rekeningen hebben we niet aangepast. We rekenen hiervoor geen negatieve rente. Je krijgt de rente zoals je gewend bent. Als dit verandert, dan hoor je dat natuurlijk van ons.
  • We voeren voor deze rekeningen geen nieuwe saldoklassen in.
  • Het aantal rekeningen dat je mag openen is ook niet aangepast. In de productvoorwaarden zie je hoeveel je er op je naam mag hebben.

  Heb je nog SNS Betalen, SNS Plus Betalen of SNS Basis Betalen? Dan gelden de wijzigingen uit het Reglement Privérekening ook voor jou. Tenzij er iets anders in de productvoorwaarden staat.

 • Rente per maand

  Heb je een spaar- of beleggingsrekening bij ons? Dan krijg of betaal je de rente voortaan per maand in plaats van per jaar. Voor je beleggingsrekening geldt dit voor het gelddeel. Voor betaalrekeningen verandert dit niet. Daarvoor krijg of betaal je rente nog steeds per kwartaal.

  Waarom negatieve rente?

  We bewaken het evenwicht tussen spaargeld en leningen. Het spaargeld dat we bewaren, lenen we bijvoorbeeld weer uit aan klanten die een hypotheek nodig hebben. Geld dat we niet uitlenen, zetten we zo veel mogelijk uit bij andere financiële instellingen. Maar dat kost ons meestal geld. En als we het bij de Europese Centrale Bank (ECB) willen stallen, dan moeten we daar voor betalen. Omdat er nu veel gespaard wordt, zijn onze kosten hoog. Daarom is het nodig om negatieve rente te rekenen. Hoe vervelend we dat ook vinden.

  Vanaf 1 maart 2021 brengen we -0,5% rente per jaar in rekening als het saldo op je rekening hoger is dan € 250.000. De rente is variabel en kan dus wijzigen. We rekenen geen negatieve rente op jeugd-, bankspaarrekeningen en deposito’s. Als dit verandert, dan hoor je dat van ons.

  Saldoklassen ingevoerd of aangepast

  We rekenen niet voor elk bedrag dezelfde rente. Het rentepercentage kan per saldoklasse verschillen. Heb je bijvoorbeeld € 250.000 of meer op je rekening staan? Dan geldt vanaf 1 maart 2021 een variabele rente van -0,5%. Hieronder zie je in welke klasse je valt en welke rente daarbij hoort.

  SNS Internet Sparen, SNS Maxisparen, SNS Keuzesparen, SNS Basissparen, SNS Doelbeleggen
  Saldoklasse Rente per jaar
  € 0 - € 25.000 0,01%
  € 25.000 - € 50.000 0,01%
  € 50.000 - € 100.000 0,01%
  € 100.000 - € 250.000 0,01%
  € 250.000 of hoger -0,5%
  Goed om te weten: SNS Combinatievoordeel hebben we hier niet in verwerkt. Met combinatievoordeel krijg je een betere spaarrente als je ook een betaalrekening bij ons hebt en die regelmatig gebruikt.
  SNS Basis, SNS Basis Privérekening, SNS EU Betaalrekening
  Saldoklasse Rente per jaar
  € 0 - € 100.000 0%
  € 100.000 - € 250.000 0%
  € 250.000 of hoger -0,5%
  SNS Compleet
  Saldoklasse Rente per jaar
  € 0 - € 5.000 0,01%
  € 5.000 - € 100.000 0%
  € 100.000 – € 250.000 0%
  € 250.000 of hoger -0,5%

  Deze rentes zijn variabel en kunnen wijzigen. Als we dat doen, dan krijg je hierover een bericht van ons.

  Een rekenvoorbeeld:
  Je hebt € 300.000 op je spaarrekening

  Saldoklasse effectieve rente per jaar
  € 0 - € 250.000 0,01%
  > € 250.000 -0,50%
  Je krijgt rente tot € 250.000 € 250.000 X 0,01% € 25
  Je betaalt rente over je saldo boven € 250.000 (€ 300.000 - € 250.000) X -0,5% € -250
  Je betaalt per jaar in totaal € 225

  Goed om te weten:

  • Je rente verrekenen we per maand op je spaarrekening.
  • Door de maandelijkse verrekening kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Daardoor kunnen de bedragen iets hoger of lager zijn.

  Aantal rekeningen beperkt

  Je kunt maximaal 2 spaar-, 2 beleggings- en 3 betaalrekeningen bij ons openen. Dus op jouw naam hebben. Heb je nu meer rekeningen? Dan mogen we die samenvoegen. Als we dat gaan doen, dan hoor je dat van ons.

  Beleid over rood staan is duidelijker

  De informatie en regels over rood staan stonden verspreid over verschillende documenten. Deze teksten hebben we nu samengevoegd, duidelijker gemaakt en in het Reglement Privérekening gezet.

  Nieuw: contactloos betalen in het openbaar vervoer

  Op dit moment loopt er op kleine schaal een test om te kijken of je in de toekomst je betaalpas of telefoon (als je daarmee contactloos kunt betalen) kunt gebruiken om te reizen in het openbaar vervoer. Je kunt dan in- en uitchecken bij daarvoor geschikte poortjes of paaltjes. Er wordt niet om je pincode gevraagd en er gelden geen maximale bedragen. In Het Reglement Privérekening lees je er meer over.

  Hoe je je rekening wel en niet mag gebruiken

  De teksten in het Reglement Privérekening hebben we aangepast en geven duidelijker aan hoe je je rekening mag gebruiken. Zie bijvoorbeeld het artikel over niet toegestaan gebruik van je rekening.

  Aanpassing gebruik persoonsgegevens

  De tekst in de voorwaarden over je persoonsgegevens hebben we aangepast. De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen is vervallen. En we hebben de regels voor het gebruik van je persoonsgegevens voor betaaldiensten aangepast zodat ze voldoen aan de Europese richtlijn PSD2.

  Inloggen in Mijn SNS

  De teksten in de productvoorwaarden over inloggen in Mijn SNS zijn nu hetzelfde als die in de Voorwaarden Mijn SNS.

  Veilig bankieren en betalen

  De Betaalvereniging Nederland heeft samen met alle banken de uniforme veiligheidsregels geactualiseerd en duidelijker gemaakt. Deze tekst hebben we ook in onze voorwaarden verwerkt. Je leest daarin hoe je veilig moet bankieren.

  Wat we doen met je rekening na je overlijden

  Voor spaarrekeningen

  Nadat we de melding van je overlijden hebben verwerkt, kan er niet meer van de spaarrekening worden overgeboekt. Dit geldt ook voor periodieke overboekingen. Overboekingen van andere rekeningen naar de spaarrekening schrijven we nog wel bij.
  Goed om te weten: Deel je de rekening met iemand anders? Dan is er niets veranderd. Er kan dan nog wel van de rekening worden overgeboekt.

  Voor betaalrekeningen

  Nadat we de melding van je overlijden hebben verwerkt, schrijven we periodieke overboekingen niet meer af van je betaalrekening. Automatische incasso’s nog wel. Tenzij je nabestaanden ons anders aangeven.

  Goed om te weten: Deel je de rekening met iemand anders? Dan is er niets veranderd. Periodieke overboekingen kunnen dan nog wel worden afgeschreven.

  Opname telefoongesprekken

  Telefoongesprekken over beleggen nemen we op en bewaren we. Dit deden we al, maar het staat nu ook in het Reglement SNS Doelbeleggen.

 • Wat kunnen we in de toekomst nog wijzigen?

  In onze reglementen hebben we al een paar punten over het gebruik van je rekening gezet die we in de toekomst kunnen invoeren. We laten het je weten als we deze wijzigingen gaan toepassen.

  Wijzigingen die misschien in de toekomst gaan gelden Spaarrekening Betaalrekening Beleggingsrekening
  Rente rekenen over het totaalbedrag van al je rekeningen bij ons.
  Maximum bedrag dat je op je rekening mag hebben.
  Verplicht een SNS-betaalrekening koppelen aan je spaar- of beleggingsrekening.
  Het in rekening brengen van kosten voor papieren rekeningafschriften
  Kosten voor het gebruik van je spaarrekening.
Waarom schommelt je spaarrente?

Waarom schommelt je spaarrente?

Check hoe het precies zit.
Al onze voorwaarden

Al onze voorwaarden

Op deze pagina vind je al onze voorwaarden en andere belangrijke documenten.

Terug naar boven