Boekdatum en valutadatum

Op de boekdatum boeken we een bedrag bij of af. Op de valutadatum tellen we het bedrag mee bij het berekenen van de rente over je saldo. Soms verschillen die twee.

Boekdatum hetzelfde als valutadatum

Bij overboekingen in Nederland is de boekdatum hetzelfde als de valutadatum. De dag waarop een bedrag bij- of afgeschreven wordt, telt dus meteen mee bij het berekenen van de rente.

Boekdatum anders dan valutadatum

Soms is de boekdatum anders dan de valutadatum. Dit heet valuteren. De boekdatum ligt dan bijvoorbeeld voor of na de valutadatum.

Boekdatum anders dan valuta-datum

Wanneer verschillen boekdatum en valutadatum?

Als we de rente bijschrijven of kosten afschrijven

We boeken de rente bij in de eerste week van januari. Dit is de boekdatum. We doen dat met valutadatum 1 januari. Zo bouw je al vanaf 1 januari rente op over de rente die je hebt ontvangen.

Tip: Hier vind je de boekdatum en valutadatum

In Mijn SNS staat de boekdatum altijd links van elke bij- en afschrijving. De valutadatum staat bij de details. Je ziet die als je op het vergrootglas klikt.

Rente bij valutair roodstaan

Krijg je een inkomende overboeking in vreemde valuta buiten het SEPA-gebied of uit een SEPA-land dat de euro niet heeft? Dan ligt de boekdatum voor de valutadatum. Als je het bedrag meteen opneemt of overboekt, kun je valutair rood komen te staan. Je kunt daarvoor rente betalen. Wil je dit voorkomen? Neem het geld dan pas op na de valutadatum.

Voorbeeld valutair roodstaan

  • 7 december: je saldo is € 250.
  • 8 december: je krijgt € 250 uit een land buiten het SEPA-gebied met valutadatum 10 december. Je saldo stijgt dan naar € 500, maar je valutair saldo is nog steeds € 250.
  • 8 december: diezelfde middag boek je € 500 over. Je saldo zakt dan naar € 0, maar je valutair saldo zakt naar € 250 negatief.
  • 10 december: je valutair saldo stijgt naar € 0.

Je hebt nu 2 dagen valutair rood gestaan over € 250. Daarvoor kun je rente betalen.

Sparen met een aantrekkelijke rente?

Sparen met een aantrekkelijke rente?

De rentes van alle SNS-spaarrekeningen op een rij.
Overboekingen buiten Europa

Overboekingen buiten Europa

Hoe snel staat je overboeking op de rekening van iemand buiten Europa?