Samen met iemand je betaalrekening gebruiken

Je kunt op verschillende manieren een betaalrekening met iemand gebruiken. Lees hoe dat werkt en wat de regels zijn.

Je kunt op 3 manieren samen je betaalrekening gebruiken:

  • Met iemand anders: de mederekeninghouder.
  • Met iemand die namens jou je betaalrekening kan gebruiken: de gevolmachtigde.
  • Met je wettelijk vertegenwoordiger als je minderjarig bent.

Mederekeninghouder

Een betaalrekening die op naam staat van 2 of meer personen, heet een en/of-rekening of een gezamenlijke rekening. Hieronder vind je de belangrijkste regels die voor jullie gelden.

Wie mag de betaalrekening gebruiken?

Met een en/of-rekening geven jij en degene met wie je je betaalrekening deelt (dat heet de mederekeninghouder) elkaar toestemming om de rekening apart van elkaar te gebruiken. Jullie mogen allebei dus zelf alles met de betaalrekening doen. Bijvoorbeeld geld opnemen van de betaalrekening. Wat jij of de andere rekeninghouder doet, geldt wel voor jullie allebei. Ook als de andere rekeninghouder dat niet wil of er niet van wist. We hoeven dat niet te controleren bij de andere rekeninghouder. Soms vragen we toch om de medewerking van de andere rekeninghouder. In dat geval laten we je het weten.

Samen verantwoordelijk

Jullie zijn allebei apart aansprakelijk voor wat je met je betaalrekening doet. Staan jullie bijvoorbeeld rood op jullie betaalrekening? Dan moet je ons betalen. Ook als je mederekeninghouder dit heeft veroorzaakt. In bijzondere gevallen kunnen we wel besluiten dat 1 van jullie zich niet meer hoeft te houden aan de verplichtingen die bij jullie rekening horen.

Als we nog geld krijgen van jou of je mederekeninghouder

Staan jullie rood op jullie en/of-rekening? En heb jij of heeft je mederekeninghouder ook nog een andere rekening bij SNS die alleen op jullie eigen naam staat? Dan kunnen we het bedrag dat jullie rood staan van die andere rekening afschrijven. Heb jij of heeft je mederekeninghouder nog een andere betaalrekening bij SNS? En sta jij of staat je mederekeninghouder rood op die rekening? Dan kunnen we het bedrag dat jij of de mederekeninghouder rood staat afschrijven van jullie en/of-rekening.

Overlijden van jou of je mederekeninghouder

Als een rekeninghouder is overleden, moet dit zo snel mogelijk aan ons worden gemeld door de overblijvende rekeninghouder of de erfgenamen van de overleden rekeninghouder. Meer over hoe bankzaken van de overledene worden afgehandeld (bijvoorbeeld over wat er met een betaalrekening gebeurt) en de regels die daarvoor gelden vind je in het Reglement Privérekening.

Wil je een overlijden melden? Ga dan naar de Nabestaandendesk

Gevolmachtigde

Je kunt iemand toestemming geven om namens jou je betaalrekening te gebruiken. Dat is dan een gevolmachtigde. Een gevolmachtigde mag wel betalingen doen, maar mag namens jou geen wijzigingen laten doorvoeren (bijvoorbeeld een adres aanpassen). Tenzij we hier andere afspraken over hebben gemaakt. We kunnen een gevolmachtigde ook weigeren.  Een gevolmachtigde (het mogen ook meer mensen zijn) kun je zelf toevoegen met het formulier (Mede) rekeninghouder, gevolmachtigde of wettelijk vertegenwoordiger wijzigen.

Jij bent verantwoordelijk voor de gevolmachtigde

Voor de gevolmachtigde gelden dezelfde voorwaarden en regels als voor jou. Zorg dus dat de gevolmachtigde de voorwaarden goed leest en zich eraan houdt. Als we je nieuwe informatie sturen, zorg er dan voor dat de gevolmachtigde deze ook krijgt. De volmacht staat op naam van de gevolmachtigde en is persoonlijk. De volmacht kan daarom niet door de gevolmachtigde aan iemand anders worden overgedragen. Geef een volmacht alleen aan iemand die je echt vertrouwt. Je blijft namelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat de gevolmachtigde doet.

Stoppen van de volmacht

Je kunt een volmacht stoppen. Dat doe je door zelf de gevolmachtigde van je betaalrekening te verwijderen met het formulier (Mede)rekeninghouder, gevolmachtigde of wettelijk vertegenwoordiger wijzigen.

De volmacht stopt ook als jij of de gevolmachtigde:

  • failliet wordt verklaard
  • onder bewind wordt gesteld
  • in de schuldsanering terechtkomt (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP)

De volmacht stopt ook als jij of de gevolmachtigde overlijdt. Gaat het om een en/of rekening waaraan ook een gevolmachtigde is toegevoegd? En overlijdt 1 van de rekeninghouders? Dan blijft de volmacht gewoon bestaan.

Geef het ons altijd meteen door als de volmacht stopt. Kun je dit niet zelf doen? Dan moet iemand anders dat doen die dat van de wet mag. Zolang we het bericht dat de volmacht eindigt niet hebben ontvangen, blijf je zelf verantwoordelijk voor wat de gevolmachtigde met je betaalrekening doet. Dat geldt ook als we een opdracht van je gevolmachtigde krijgen vlak voor of na je bericht over het stoppen van de volmacht. Zo mogen we bijvoorbeeld een betaalopdracht van de gevolmachtigde altijd uitvoeren als we dat in alle redelijkheid niet meer kunnen voorkomen.

Wettelijk vertegenwoordiger

Je kunt als wettelijk vertegenwoordiger een betaalrekening openen voor je kind. Jij en je kind kunnen die betaalrekening allebei gebruiken. In de voorwaarden van die betaalrekening lees je hier meer over.

Alle regels bij elkaar

Op deze pagina lees je de belangrijkste informatie en regels over het samen gebruiken van je betaalrekening. In het Reglement Privérekening staan onder 'Samen je rekening gebruiken' álle regels die hiervoor gelden.

Mederekeninghouder of gevolmachtigde wijzigen

Mederekeninghouder of gevolmachtigde wijzigen

Voeg zelf een mederekeninghouder, gevolmachtigde of wettelijk vertegenwoordiger toe. Of verwijder personen.
Welke betaalrekening past bij jou?

Welke betaalrekening past bij jou?

Kijk welke betaalrekening bij jou past